Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

@maths4everything

Una relació d'amistat a l'univers

MATÈRIA I ANTIMATÈRIA

Repàs bàsic de suma d'enters i coordenades cartesianes

Recordeu...

GRAN GRUP

Una relació d'amistat a l'univers

MATÈRIA I ANTIMATÈRIA

Com ja sabem a l'univers podem trobar partícules de materia i partícules d'antimateria.

A més a més, sabem que quan una partícula de materia entra en contacte amb una d'antimateria...

Una relació d'amistat a l'univers

MATÈRIA I ANTIMATÈRIA

Com ja sabem a l'univers podem trobar partícules de materia i partícules d'antimateria.

A més a més, sabem que quan una partícula de materia entra en contacte amb una d'antimateria...

First dates d'enters

LLÀPIS AL CENTRE

ROUND 1

Com escriuries aquesta operació de forma matemàtica?

-5 + 3

ROUND 1

Com escriuries aquesta operació de forma matemàtica?

-4 + 3 =

ROUND 2

Quin és el resultat de la següent suma?

-1

-4 + 3 =

ROUND 2

Quin és el resultat de la següent suma?

-4 + 7 =

ROUND 3

Quin és el resultat de la següent suma?

-4 + 7 =

ROUND 3

Quin és el resultat de la següent suma?

-3 - 5 =

ROUND 4

Quin és el resultat de la següent suma?

-8

-3 - 5 =

ROUND 4

Quin és el resultat de la següent suma?

I si sumem un nombre negatiu i un positiu?

Què passa si sumem dos nombres negatius?

ROUND 5

Què passa si sumem dos nombres positius?

El resultat tindrà el signe del "tipus" més nombrós.

El resultat serà sempre negatiu

El resultat serà sempre positiu

I si sumem un nombre negatiu i un positiu?

Què passa si sumem dos nombres negatius?

ROUND 5

Què passa si sumem dos nombres positius?

Festa d'enters

TÈCNICA 1-2-4

-1 + 3 - 4 =

ROUND 6

Quin és el resultat de la següent operació?

-5 + 3 =

-1 + 3 - 4 =

ROUND 6

Quin és el resultat de la següent operació?

-2

-5 + 3 =

-1 + 3 - 4 =

ROUND 6

Quin és el resultat de la següent operació?

6 - 4 - 2 + 5 =

ROUND 7

Quin és el resultat de la següent operació?

- 6 + 11 =

6 - 4 - 2 + 5 =

ROUND 7

Quin és el resultat de la següent operació?

= 5

- 6 + 11 =

6 - 4 - 2 + 5 =

ROUND 7

Quin és el resultat de la següent operació?

- (-3)=

ROUND 8

Quin és el resultat de la següent operació?

- (-3)=

ROUND 8

Quin és el resultat de la següent operació?

6 - (- 4) + 2 =

ROUND 9

Quin és el resultat de la següent operació?

= 6 + 4 + 2 =

6 - (- 4) + 2 =

ROUND 9

Quin és el resultat de la següent operació?

Ben fet!!

12

6 - (- 4) + 2 =

= 6 + 4 + 2 =

6 - (- 4) + 2 =

ROUND 9

Quin és el resultat de la següent operació?

- (- 2) - 5 - (+3) =

ROUND 10

Quin és el resultat de la següent operació?

= 2 - 5 - 3 =

- (- 2) - 5 - (+3) =

ROUND 10

Quin és el resultat de la següent operació?

2 - 8 =

= 2 - 5 - 3 =

- (- 2) - 5 - (+3) =

ROUND 10

Quin és el resultat de la següent operació?

Fantàstic!!

- 6

2 - 8 =

= 2 - 5 - 3 =

- (- 2) - 5 - (+3) =

ROUND 10

Quin és el resultat de la següent operació?

Repte final

INDIVIDUAL

- (- 7)-(- 5) - (+6) =

ROUND 11

Quin és el resultat de la següent operació?

= 7 + 5 - 6 = 12 - 6 = 6

- (- 7)-(- 5) - (+6) =

ROUND 11

Quin és el resultat de la següent operació?

4 - 15 - (+1) =

ROUND 12

Quin és el resultat de la següent operació?

Molt bontreball!!

= 16 - 16 = 0

= 16 - 15 - 1 =

4 - 15 - (+1) =

ROUND 12

Quin és el resultat de la següent operació?

-[-(- 12)] + 2 =

ROUND 13

Quin és el resultat de la següent operació?

= - 12 + 8 = - 4

-[-(- 12)] + 2 =

ROUND 13

Quin és el resultat de la següent operació?

1 - 10 - (-100) + 90 =

ROUND 14

Quin és el resultat de la següent operació?

= 1 - 100 + 100 + 90 =

1 - 10 - (-100) + 90 =

ROUND 14

Quin és el resultat de la següent operació?

= 1 + 0 + 90 = 91

= 1 - 100 + 100 + 90 =

1 - 10 - (-100) + 90 =

ROUND 14

Quin és el resultat de la següent operació?

ROUND 15

Quines són les coordenades dels planetes interiors?

MERCURI (1, 1)VENUS (3, -2)TERRA (-4, 0)MART (-1, 5)

ROUND 15

Quines són les coordenades dels planetes interiors?

@maths4everything

Una relació d'amistat a l'univers

MATÈRIA I ANTIMATÈRIA

Repàs bàsic de suma d'enters i coordenades cartesianes