Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

עינבל אריאלי

התחלה

סוגי פסיכולוגים

ראשית בואו נבין,

צפו בסרטון וענו על השאלה בלוח השיתופי

מה ההבדל בין פסיכולוג לפסיכאטר?

לחצו על המנורה להגיע ללוח השיתופי

02

03

01

לחצו על התמונות לפירוט

פסיכולוגים ייעוציים

פסיכולוגים חוקרים

פסיכולוגים מטפלים

כיום נמצא פסיכולוגים במקומות רבים: בביה"ס, בתעשייה, בבית סוהר, בבית אבות, בבית חולים, בצבא.... ועוד. להלן תחומי העיסוק העיקריים:

3 סוגים

לחצו על שם הפסיכולוגי לפירוט

פסיכולוג חינוכי

פסיכולוג התפתחותי

פסיכולוג שיקומי

מטפלים בדר"כ בפרט, באדם היחיד

פסיכולוג קליני

01

פסיכולוגים מטפלים

לחצו על שם הפסיכולוגי לפירוט

פסיכולוג תעסוקתי

עובדים בדר"כ בארגונים ומייעצים לארגון

פסיכולוג ארגוני

02

פסיכולוגים ייעוציים

לחצו על שם הפסיכולוגי לפירוט

חוקר בתחום הרפואי

חוקר בתחום ההתפתחותי

חוקר בתחום הנוירו-פסיכולוגיה

עובדים במוסדות מחקר. מפתחים שיטות ניסוי ומדידה שמטרתן לחקור את התנהגות האדם. עורכים ניסויים בבע"ח ובבני אדם.

חוקר בתחום החברתי

03

פסיכולוגים חוקרים

ענו בקלאסרום על המטלה ששמה סוגי פסיכולוגים