Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

Największy z przymiotów Boga

Milosierdzie

Lk 24,36-40

A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój wam!» Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: «Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam». Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi.

Siostra Faustyna przekazała światu wielkie orędzie Bożego Miłosierdzia oraz zachętę do całkowitego zawierzenia Stwórcy.Pracowała w kilku domach zgromadzenia, najdłużej w Krakowie, Płocku i Wilnie. Pełniła obowiązki kucharki, ogrodniczki i furtianki. W tym czasie wielokrotnie objawiał jej się Jezus przekazując orędzie miłosierdzia, które Faustyna spisywała w swoim „Dzienniczku”. Swe przeżycia zapisywała w przerwach między ciężką pracą fizyczną, a innymi zajęciami – pomimo zmęczenia obowiązkami, ciężkiej choroby i braku wykształcenia.

s. Faustyna Helena Kowalska

18 kwietnia 1993 - beatyfikacja30 kwietnia 2000- kanonizacja

5 października 1938 umiera na gruźlicę w wielku 33lat

1934 pierwszy obraz autorstwa E. Kaźmirowskiego

1 sierpnia 1925 wstępuje do zgromadzenia sióstr MB Miłosierdzia

1935 Jezus przekazuje Faustynie treść koronki do Miłosierdzia

22 lutego 1931 rozpoczęcie objawień Jezusa

Historia Faustyny i kultu

25 sierpnia 1905rodzi się Helena Kowalska

Obraz i obrazy

Autorem pierwszego obrazu był malarz Eugeniusz Kazimirowski, prace nad nim trwały od stycznia do czerwca 1934 roku. Po raz pierwszy został pokazany wiernym w 1935 w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli w dniu Święta Miłosierdzia Bożego w Ostrej Bramie w Wilnie. Obraz nie spodobał się Faustynie, gdyż nie odpowiadał pięknu jej wizji Jezusa. Jezus miał jej wówczas odpowiedzieć, że Nie w piękności farby ani pędzla jest wielkość tego obrazu, ale w łasce mojej...

błogosławieństwo

promienie

spojrzenie

podpis

stopy

Najbardziej znaną wersję wykonał w 1944 roku prof. Adolf Hyła dla Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach. Jego kopie opatrzone słowami "Jezu ufam Tobie" w wielu różnorodnych językach są szeroko rozpowszechnione na całym świecie. Pierwszy obraz Jezusa Miłosiernego pędzla tego malarza powstał w 1943 roku.

Obraz łagiewnicki

Znany na całym świecie

100%

Azja Afryka

"Iskra wyjdzie z Polski"

Kult Miłosierdzia Bożego rozpoczęty przez św. Faustyne, rozprzestrzenił się na cały świat. Dziś znany jest we wszysztkich zakątkach globu. Św. Faustyna jest najbardziej na świecie znaną Polką, a wizerunek Jezusa Miłosiernego naczęsciej czczonym przedstawieniem Zbawiciela.

Uczynki Miłosierdzia

Godzina Miłosierdzia

Koronka do Miłosierdzia Bożego

Święto Miłosierdzia Bożego

Obraz Jezu ufam Tobie

Siostrę Faustynę wybrał Pan Jezus na sekretarkę i apostołkę swego miłosierdzia, aby przez nią przekazać światu wielkie orędzie. "Dziś wysyłam ciebie do całej ludzkości z moimmiłosierdziem. Nie chcę karać zbolałej ludzkości, ale pragnę ją uleczyć, przytulając ją do swego miłosiernego serca" (Dz. 1588).

Kult Bożego Miłosierdzia

Jest „darem Boga dla naszych czasów”, wielkim mistykiem, mistrzynią życia duchowego, prorokiem, który przypomniał biblijną prawdę o miłości miłosiernej Boga do każdego człowieka i wzywa do głoszenia jej światu świadectwem życia, czynem, słowem i modlitwą.

Święta Siostra Faustyna

Jezu ufam Tobie

Do zobaczenia ;-)