Want to make creations as awesome as this one?

Święto Drzewa 2021

Transcript

Szkoła Podstawowa nr 6 w Toruniu

Święto Drzewa2021

Spis treści:

1. Święto Drzewa w SP6

2. Gazetki klasowe i prace uczniów

3. Konkurs "Bioróżnorodność"

4. Citizen Day w SP6

jest programem edukacji ekologicznej Klubu Gaja realizowanym od 2003 roku, którego inauguracją jest ogólnopolska akcja sadzenia drzew co roku 10 października. Od 2007 roku program bierze udział w Kampanii Miliarda Drzew dla Planety – ogólnoświatowej inicjatywie sadzenia drzew, aby sprostać wyzwaniom jakie niosą zmiany klimatyczne, wspieranej przez ONZ. Przez 18 lat Święta Drzewa dzięki zaangażowaniu ponad 760 000 osób posadzono ponad 940 000 drzew i krzewów, zrobiono blisko 1700 schronień/budek lęgowych dla zwierząt i zebrano ponad 5 100 ton makulatury.

Święto Drzewa

Szkoła Podstawowa Nr 6 obchodzi to wspaniałe ekologiczne święto od 2004 roku, czyli 17 lat!. Cichym świadkiem naszych obchodów jest nasz ponad stuletni kasztanowiec Jeżyk, który zyskał w 2014 roku tytuł pomnika przyrody.

Święto Drzewa w naszej szkole

Jednym z działań podjętych w 2021 roku były klasowe gazetki i prace twórcze.

Prace klasy IA

Gazetkaklasy IIA i IIB

Praceklasy IIIA

IIIA jest bardzo twórcza!

IIIA lepiła też z plasteliny

Gazetkaklasy IIIB i IIIC

Prace plastyczne klasy IIIB i IIIC oraz kasztanowe ludki

Starsze klasy też pamiętały o Święcie Drzewa!

Klasa IVB

Gazetka klasy VA

Klasa VIB ze swoją gazetką

Tak Święto Drzewa uczciła VIIA

We współpracy z firmą Solvay klasa IVB wzięła udział w dwóch przedsięwzięciach:1. w konkursie "Bioróżnorodność", w którym uczniowie wykonywali prace plastyczne i prezentacje multimedialne.2. w Citizen Day, czyli wspólnym sadzeniu roślin na terenie szkoły.

17 września 2021 Pani Orzeł- Małecka z firmy Solvay zapoznała uczniów klasy IVB z pojęciem bioróżnoro-dności oraz sposobami na jej ochronę.

Prace klasy IVB w konkursie "Bioróżnorodność"

Wojciech Łocha

Niektórzy uczniowie wykonali wspaniałe prezentacje

Karol Kaczmarek

Bartosz Suchecki

Borys Przybyłowski

Za udział w konkursie spotkała nas miła niespodzianka- dostaliśmy nagrody!

Citizen Day z IVB

Ideą tego dnia jest zaangażowanie lokalnej społeczności w ochronę przyrody przez wspólne sadzenie roślin.

8 października 2021 roku klasa IVB zasadziła na szkolnym trawniku rośliny sponsorowane przez firmę Solvay łącząc ideę Święta Drzewa i Citizen Day.

Humory nam dopisywały, a świadomość, że teraz każdy ma swoją roślinkę, którą się będzie opiekował, jest bezcenna!

Prezentację przygotowała: Małgorzata Łukaszewska