Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Bezpieczny obywatel, bezpieczny naród, bezpieczne państwo

Bezpieczeństwo jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka,poniewaz dotyczy jego isnienia.

DEFINICJA BEZPIECZEŃSTWA

Lorem ipsum dolor sit amet

RODZAJE BEZPIECZEŃSTWA

Lorem ipsum dolor sit amet

DZIEDZINY BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA:

W odniesieniu do bezpieczeństwa państwa możemy mówić o bezpieczeństwiewe - wewnętrznym (dotyczącym zagrożeń wewnątrz kraju) i zewnętrznym (odnoszącym się do zagrożeń poza jego granicami). Biorąc pod uwagę omówione już rozróżnienia, łatwo zauważyć, że bezpieczeństwo państwa nie sprowadza się jedynie do zagadnień czysto militarnych, ale obejmuje wszystkie aspekty działalności państwowej. W ich ramach wyróżniono trzy główne dziedziny.

BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA

Polska leży w tzw. przewężeniu bałtycko - karpackim, stanowiącym łącznik między Europą i Azją, a jednocześnie granicę między Zachodem i Wschodem. Drugi istotny kontekst bezpieczeństwa zewnętrznego naszego państwa stanowi położenie między dwoma silnymi państwami – Niemcami i Rosją, które dysponują znacznie większym potencjałem militarnym, ludnościowym, gospodarczym (Niemcy) czy zasobów naturalnych (Rosja). Wszystkie te czynniki miały znaczący wpływ na bezpieczeństwo naszego kraju w ciągu wieków.

Uwarunkowania bezpieczeństwa Polski:

Bezpieczeństwo ma wielkie znaczenie dla harmonijnego, nieskrępowanego rozwoju poszczególnych ludzi, państw i narodów, a także że obowiązkiem państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa.

PODMIOTY ODPOWIADAJĄCE ZA BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA

Bezpieczeństwo międzynarodowe

OBWE 1995 r.

UE 1993 r.

NATO 1949r.

ONZ 1945 r.

ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE

Polskie organizacje pomocowe i humanitarne aktywnie pomagają ludności dotkniętej konfliktami zbrojnymi na całym świecie – m.in. na Haiti, w Nepalu, w irackim Kurdystanie oraz na Ukrainie.

Aktywność Polski w organizacjach międzynarodowych:

Współpraca gospodarczo - społeczna z państwami europejskimi prowadzona jest w ramach Unii Europejskiej.

UE

Główną formą międzynarodowej współpracy polityczno - wojskowej jest obecność w strukturach NATO.

NATO

Udział w sojuszach i organizacjach międzynarodowych jest bardzo ważnym elementem budowania bezpieczeństwa Polski.

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ