Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

CEIP MANUEL SUEIRO

FORMACIÓN DE USUARIOS BIBLIOTECA

SUPER LEO

A NOSA MASCOTA

Contareivos algunhas cousiñas que debedes saber para poder disfrutar da nosa biblioteca

Que servizos ten a biblioteca?

 • Lectura e préstamo de libros a domicilio.
 • Utilización de material de consulta.
 • Impresión de traballos.
 • Utilización de ordenador para facer traballos.
 • Conexión a Internet.
 • Zona multimedia para utilizar material informático: xogos educativos, enciclopedias multimedia, etc...
 • Proxector. - Zona audiovisual, para visionar DVD e vídeos.

Como xa sabedes, unha biblioteca é un lugar onde temos a nosa disposición moitos fondos de lectura de diferentes materias. Hai contos, novelas, cómics, libros de historia, de ciencias, dicionarios, atlas…

Os libros están clasificados por materias seguindo a CDU (Clasificación Decimal Universal). Cada número e cor corresponde a unha temática. En cada andel hai un cartel que indica o número da CDU dos libros que contén.

57 CLA cue

 • Cada libro leva unha etiqueta no lombo que contén unha información :
 • O número indica a CDU.
 • As tres primeiras letras do apelido do autor escritas en maiúsculas.
 • As tres primeiras letras do título escritas en minúsculas.

Os libros de ficción pertencen ao grupo 82.

82N-G YÁÑ pla

 • 82N- narrativa.
 • 82P- poesía.
 • 82T- teatro.
 • 82C- cómic.
 • Ademáis se levan unha G (82N-G), quere dicir que están escritos en galego.
 • Unha C (82N-C) quere dicir que están escritos en castelán.
 • Unha I (82 N-I) quere dicir que están escritos en inglés.

Os libros de ficción levan un rectángulo ou círculo de distintas cores que indica o nivel aproximado dos lectores

As obras están ordeadas alfabeticamente, polo apelido do autor, dentro de cada andel.

PRÉSTAMO E DEVOLUCIÓNS

Só se pode usar a biblioteca se hai un responsable presenteHai que traer o carné para facer os préstamos e as renovacións. Cada alumno /a é responsable do seu.O día de préstamo é o venres . Cada aula terá unha hora asignada para acudir a bibliotecaTedes a posibilidade de coller 1 libro en préstamo durante unha semana. Se non rematas a lectura durante este tempo, podes ampliar o prazo unha semana máis ,avisando a profe de biblioteca. Cando fagas a devolución do libro unha vez rematado darasllo o encargado de biblioteca , e depositaralo na caixa de devolución.

NORMAS DA BIBLIOTECA

 • A biblioteca é para disfrutar lendo, escoitando, xogando… pero sempre respectando aos demais. Por iso, temos que estar en silencio ou falar moi amodiño para non molestar a outros usuarios.
 • Debes coidar os libros e os materiais da biblioteca. Evita dobralos, manchalos ou enrugalos. Ti es responsable do libro que levas e, no caso de estragalo ou perdelo, deberás repoñelo.
 • Se atopas un libro “enfermo” levao ao hospital dos libros.
 • Non comas nen bebas. Só está permitido devorar libros cos ollos.
 • Se ordeado: deixa todo onde o atopaches.
 • Así é máis doado para todos.

actividades

actividades

actividades

Formación de usuarios: actividades