Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

מבוא לפסיכולוגיה תשפ"ב

עינבל אריאלי

2. תנאים למדע

4. תהליך החקר כבסיס למדע

3. מטרות הפסיכולוגיה

1. מהי פסיכולוגיה?

מה נלמד ביחידה?

2. תנאים למדע

4. תהליך החקר כבסיס למדע

3. מטרות הפסיכולוגיה

1. מהי פסיכולוגיה?

לוגיה= תורה

פסיכה= נפש

מהי פסיכולוגיה?

2. תנאים למדע

4. תהליך החקר כבסיס למדע

3. מטרות הפסיכולוגיה

1. מהי פסיכולוגיה?

ציפור הנפש

2. תנאים למדע

4. תהליך החקר כבסיס למדע

3. מטרות הפסיכולוגיה

1. מהי פסיכולוגיה?

ההגדרה המקצועית: פסיכולוגיה היא מדע החוקר את התנהגות האדם

לוגיה= תורה

פסיכה= נפש

מהי פסיכולוגיה?

בואו נראה סרטון קצר

2. תנאים למדע

פסיכולוגים צופים בהתנהגותו של היחיד וכיצד הוא מבצע פעולה בסביבה התנהגותית נתונה ובהקשר חברתי או תרבותי רחב יותר

4. תהליך החקר כבסיס למדע

3. מטרות הפסיכולוגיה

התנהגות

1. מהי פסיכולוגיה?

התנהגות גלויה

התנהגות סמויה

התנהגות גלויה או סמויה?חשיבה מאומצת על פתרון בעיה בפיזיקה

התנהגות גלויה או סמויה?אכילת תפוח

התנהגות גלויה או סמויה?רוית כועסת על אמא

התנהגות גלויה או סמויה?קושי לנשום

התנהגות גלויה או סמויה?משיכה מהירה של היד כתוצאה מנגיעה בחפץ לוהט.

התנהגות גלויה או סמויה?תחושת פחד למראה כלב מאיים.

התנהגות גלויה או סמויה?תינוק מתחיל ללכת

בואו נתרגל

2. תנאים למדע

4. תהליך החקר כבסיס למדע

3. מטרות הפסיכולוגיה

1. מהי פסיכולוגיה?

האם פסיכולוגיה עומדת בקריטריונים האלה?

מדע

מכלול הידע שנצבר באמצעות חקר המציאות ועומד בקריטריונים של אמפיריות, אובייקטיביות, כימות ופומביות

אלברט סנט גיירגי רופא וביו כימאי הונגרי (1893-1986)

"מחקר משמעו לראות מה שכולם ראו, ולחשוב מה שאיש טרם חשב"

סיפור הרופא של חלם

בעיר חלם היה רופא אחד. יום אחד חלה הסנדלר במחלה קשה. הרופא בדק אותו מכף רגל ועד ראש וקבע: "אתה חולה אנוש והולך למות בקרוב. “אמר הסנדלר: " אולי אפשר לאכול קצת כרוב כבוש לפני מותו אכל הסנדלר את הכרוב הכבוש ולמחרת הבריא. כששמע זה הרופא כתב במחברתו: "כרוב כבוש מציל ממות"

כעבור מספר ימים חלה גם החייט של העיירה. בדק הרופא אותו וקבע כי יש להאכיל את החייט בכרוב כבוש" לא .עבר יום אחד והוא נפח את נשמתו.שוב הוציא הרופא את מחברתו וכתב "כרוב כבוש הינו תרופה מצוינת רק לסנדלרים"

כנראה שלא הייתם הולכים לרופא זה אם הייתם חולים.. מדוע?האם הרופא התבסס על נתונים או על שיטות מדעיות? איך הגיע למסקנות? מה הקריטריונים שהתבסס עליהם הרופא?

בעיר חלם היה רופא אחד. יום אחד חלה הסנדלר במחלה קשה. הרופא בדק אותו מכף רגל ועד ראש וקבע: "אתה חולה אנוש והולך למות בקרוב. “אמר הסנדלר: " אולי אפשר לאכול קצת כרוב כבוש לפני מותו אכל הסנדלר את הכרוב הכבוש ולמחרת הבריא. כששמע זה הרופא כתב במחברתו: "כרוב כבוש מציל ממות"

כעבור מספר ימים חלה גם החייט של העיירה. בדק הרופא אותו וקבע כי יש להאכיל את החייט בכרוב כבוש" לא .עבר יום אחד והוא נפח את נשמתו.שוב הוציא הרופא את מחברתו וכתב "כרוב כבוש הינו תרופה מצוינת רק לסנדלרים"

מתייחסים לאימות נתונים

מתייחסים לשיטת המחקר

אאפ"כ

2. תנאים למדע

4. תהליך החקר כבסיס למדע

3. מטרות הפסיכולוגיה

1. מהי פסיכולוגיה?

קריטריונים למדע

כימות

פומביות

אמפיריות

אובייקטיביות

כואב לי הראש

האם האמירות הבאות מדעיות?

פומביות

כימות

אובייקטיביות

אמפיריות

משקלי 53 ק"ג והיקף מותניי 58 ק"ג

האם האמירות הבאות מדעיות?

פומביות

כימות

אובייקטיביות

אמפיריות

אצל מרבית התינוקות צומחת השן הראשונה בערך בגיל שנה

האם האמירות הבאות מדעיות?

פומביות

כימות

אובייקטיביות

אמפיריות

כתבו במחברת האם הם עומדים ב4 הקריטריונים או לא, פרטו

לפניכם קישור למחקרים בפסיכולוגיה. מחקרים על הגוף ועל הנפש בחרו מחקר ובדקו האם הוא עומד בתנאי המדע

תרגיל בכיתה

חיזוי

הסבר

בקרה

תיאור

2. תנאים למדע

4. תהליך החקר כבסיס למדע

3. מטרות הפסיכולוגיה

1. מהי פסיכולוגיה?

מטרות הפסיכולוגיה

2. תנאים למדע

4. תהליך החקר כבסיס למדע

3. מטרות הפסיכולוגיה

1. מהי פסיכולוגיה?

מבחן המרשמלו

3. חיזוי/ ניבוי

2. הסבר

4. בקרה/ השפעה

1. תיאור

2. תנאים למדע

4. תהליך החקר כבסיס למדע

3. מטרות הפסיכולוגיה

1. מהי פסיכולוגיה?

מטרות הפסיכולוגיה

המדען יציע לעבור בהדרגה לאוכל מוצק לקראת גיל שנה ולתת לתינוק כפית משלו בזמן הארוחה, כדי לעודד את התפתחותו.

המדען יחזה שמגיל שנה התינוק ירצה לאחוז בעצמו בכפית ויסרב לכך שיאכילו אותו.

המדען יסביר שילדים לומדים לאכול בכפית בגיל שנה כי רק מגיל זה הם יכולים ללעוס אוכל מוצק ולאחוז בכפית בצורה נכונה.

המדען יאסוף נתונים המתארים מתי וכיצד ילדים לומדים ללכת, לדבר, לאכול בכפית, לקרוא ולכתוב...

לגרום להתנהגות להתקיים או לחדול

לנסות לאפיין התנהגויות ועל התנאים שבהם התרחשה ההתנהגות

הסבר (למה?)

חיזוי (אם..אז)

השפעה/בקרה

תיאור(מה?)

מטרות הפסיכולוגיה- סיכום

השערות בדבר הסיכויים להתרחשותה של התנהגות מסוימת, או להימצאות קשר מסויים בין משתנים

מציאת גורם המסביר את התופעה שתוארה

בואו נתרגל את מטרות הפסיכולוגיה

2. תנאים למדע

4. תהליך החקר כבסיס למדע

3. מטרות הפסיכולוגיה

1. מהי פסיכולוגיה?

תהליך החקר כבסיס למדע

ניתוח תוצאות ומסקנות

דיווח הנתונים

תיאוריה/העלאת שאלת חקר

ניסוח השערה

בדיקת התופעה באמצעות כלי מחקר

2. תנאים למדע

4. תהליך החקר כבסיס למדע

3. מטרות הפסיכולוגיה

1. מהי פסיכולוגיה?

תהליך החקר כבסיס למדע

ניתוח תוצאות ומסקנות

דיווח הנתונים

תיאוריה/העלאת שאלת חקר

ניסוח השערה

בדיקת התופעה באמצעות כלי מחקר

האם קיים קשר בין סוג המקצוע (ריאלי לעומת הומני) ובין רמת חרדת בחינות?

2. תנאים למדע

4. תהליך החקר כבסיס למדע

3. מטרות הפסיכולוגיה

1. מהי פסיכולוגיה?

תהליך החקר כבסיס למדע דוגמא

ניתוח תוצאות ומסקנות

דיווח הנתונים

תיאוריה/העלאת שאלת חקר

ניסוח השערה

בדיקת התופעה באמצעות כלי מחקר

תנאים למדע

מטרות הפסיכולוגיה

תהליך החקר כבסיס מדעי

העלאת שאלת חקרניסוח השערהבדיקת התופעה באמצעות כלי מחקרניתוח תוצאות ומסקנותדיווח הנתונים

מהי פסיכולוגיה?

הגדרההתנהגות גלויההתנהגות סמויה

סיכום היחידה- מושגים שצריך לדעת

תיאור הסבר ניבוי- חיזוי בקרה- השפעה

אוביקטיביות אמפיריות פומביות כימות

כעת ניגש לקלאסרום

סיימנו את המבוא

2. תנאים למדע

4. תהליך החקר כבסיס למדע

3. מטרות הפסיכולוגיה

1. מהי פסיכולוגיה?

מה נלמד ביחידה?