Want to make creations as awesome as this one?

Motorul electric de pornire – demarorul

Transcript

Unitatea de curs: Echipament electric și electronic

Elaborat: Vasile CARP,grad didactic unu, IP CET

Motorul electric de pornire – demarorul

Test

Bibliografie

Analiza comparativă a demaroarelor

Construcția și funcționarea demarorului

Schema electrică a instalației de pornire

Rolul demarorului

Proiect de lecție

cuprins

Accept

- bazat pe strategie didactică pentru învățarea și dezvoltarea competențelor de bază.

Proiect de lecție

VizionaȚI secvența video și amintiți-vă ce știți despre instalația de pornire a automobilului

exercițiu 1

sarcina 03

Ce știți despre demaror? Notați succint și cu enunțuri simple pe poster (http://linoit.com/)

Sarcina 02

Ce ați descoperit în baza secvenței video vizionate? Notați succint și cu enunțuri simple pe poster (http://linoit.com/)

Sarcina 01

”Ce știu despre instalația de pornire a automobilului”. Accesează butonul de acces al exercițiului și bifează varianta corectă de răspuns.

Sarcini de motivare pentru explorarea subiectului

  • Demarorul trebuie să antreneze motorul cu ardere internă cu o viteză de rotaţie suficientă (~ 150 rot / min).
  • Demarorul trebuie să depășească cuplul rezistiv de inerție a pieselor, de frecare şi de presiune a gazelor asupra pistoanelor.
  • Demarorul este destinat de a „lansa" o rotație la volantul motorului termic pentru a face demararea acestuia.

Rolul demarorului

Studiul de bază

Transformă energia electrică în energie mecanică pentru a porni motorul termic.

Demarorul

Caracteristica de funcționare

exercițiul 2

NOTA de curs

sarcina 05

După ce ați identificat rolul demarorului completați spațiile libere cu răspunsul corect.

sarcina 04

Timp de 2 min citește nota de curs la punctul 3.1.1 și identifică rolul demarorului.

Sarcini de îvățare a conținuturilor

schema electrică de conectare a electromotorului de pornire

Schema electrică a instalației de pornire gestionată de unitatea electronică de comandă

Schema nr. 3

Schema nr. 2

Schema nr. 1

echipa 3

Identificați elementele componente ale schemei electrice de conectare a demarorului nr.3

echipa 2

Identificați elementele componente ale schemei electrice de conectare a demarorului nr.2

Echipa 1

Identificați elementele componente ale schemei electrice de conectare a demarorului nr.1

sarcini de învățare a conținuturilor

Un demaror este compus din motor electric « 2 », angrenarea mecanică cu motorul termic « 3 » şi releul electromagnetic de tracţiune « 1 ».

construcţia şi principiul de funcționare a demarorului

Construcția

Comanda furcii de acționare

Terminalul de legătură cu statorul

Contactul mobil

Terminalul ”30” (plus permanent de la bateria de acumulatoare)

Terminalul ”50” al solenoidului

Înfăşurare de tracțiune

Înfăşurare de reţinere

Schema principială

Solenoidul

Este un electromagnet care asigură comanda cuplajului mersului liber (funcţionarea părţii mecanice) şi motorului electric (funcţionarea părţii electrice).

Pinionul de atac

Cuplajul de mers liber

cuplajul de mers liber (cuplajul unisens)

sarcina 06

Localizează elementele componente din schema principială de funcționare a instalației de pornire.

exercițiul 3

secvența 1

Principiul de funcționare

secvența 1

Înfăşurările solenoidului sunt alimentate: înfăşurarea de tracţiune « 1 » este conectată la masă prin intermediul înfășurării statorului. înfăşurarea de reţinere « 2 » este conectată direct la masă.

Cheia în poziţie de pornire

secvența 2

Principiul de funcționare

secvența 2

Armătura se deplasează: astfel acţionează cuplajul mersului liber « 3 » graţie furcii « 4 ». se închide comutatorul « 5 » şi ca urmare se alimentează motorul electric.

Înfăşurările solenoidului sunt alimentate: înfăşurarea de tracţiune « 1 » este conectată la masă prin intermediul înfășurării statorului. înfăşurarea de reţinere « 2 » este conectată direct la masă.

Cheia în poziţie de pornire

secvența 3

Principiul de funcționare

secvența 3

Armătura se deplasează: astfel acţionează cuplajul mersului liber « 3 » graţie furcii « 4 ». se închide comutatorul « 5 » şi ca urmare se alimentează motorul electric.

Înfăşurările solenoidului sunt alimentate: înfăşurarea de tracţiune « 1 » este conectată la masă prin intermediul înfășurării statorului. înfăşurarea de reţinere « 2 » este conectată direct la masă.

Cheia în poziţie de pornire

secvența 4

Principiul de funcționare

secvența 4

Înfășurarea statorului « 8 » este legată în serie cu înfășurarea indusului prin colectorul « 9 ». Pinionul de atac « 6 » antrenează volantul « 7 » a motorului cu ardere internă.

Înfăşurarea de reţinere asigură doar menţinerea armăturii.

Ambele capete ale înfăşurării de tracţiune fiind conectate la « + », aceasta din urmă are doar rolul de atragere (nu are diferență de potenţial).

Demarorul în rotaţie

secvența 5

Principiul de funcționare

secvența 5

Roata de mers liber « 3 » evită antrenarea demarorului după pornirea motorului.

Demarorul în rotaţie

secvența 6

Principiul de funcționare

Comanda asupra eliberării acţiunii: odată ce curentul este inversat în înfăşurarea de tracţiune, ca urmare acesta se direcţionează prin înfăşurarea de reţinere.Cele două fluxuri magnetice dispar: arcul armăturii revine la poziţia iniţială în stare de repaus.

secvența 6

Roata de mers liber « 3 » evită antrenarea demarorului după pornirea motorului.

Motorul cu ardere internă a pornit

secvența 7

Principiul de funcționare

sarcina 07

Timp de 2 min răspunde corect la întrebări și câștigă concursul.

secvența 8

secvența 7

exercițiul 3

Cuplajul de mers liber este decuplat şi motorul electric nu mai este alimentat cu curent electric.

Motorul cu ardere internă a pornit

Principiul de funcționare

Statorul este compus din doi, patru sau opt magneţi.Cîmpul magnetic nu trebuie să fie generat de un curent electric.Consumul de energie electrică este mai mic.

analiza comparativă a demaroarelor utilizate în diferite construcții de automobile

Indusul antrenează sateliţii în rotaţie care pune în antrenare coroana danturată a port-sateliţilor.Viteza la ieşire este de 3…5 ori mai mică decît viteza indusului.Raportul de cuplu este invers proporţional cu raportul dintre viteze. Viteza de rotaţie a indusului este foarte mare, astfel se stochează energia cinetică care facilitează reduceri la compresie. Colectorul plat permite un suport mai bun a perilor la viteze de rotaţii mari.

Start

Alegeți varianta corectă.

TEST

Întrebarea 1/5

Transformă energia chimică în energie mecanică

Transformă energia magnetică în energie mecanică

Transformă energia electromecanică în energie mecanică

Transformă energia electrică în energie mecanică

Transformă energia mecanică în energie electrică

Care este rolul demarorului?

Mergi mai departe

test

1 - angrenarea mecanică2 - releul electromagnetic de tracțiune3 - motorul electric

Întrebarea 2/5

1 - motorul electric2 - angrenarea mecanică3 - releul electromagnetic de tracțiune

1 - releul electromagnetic de tracțiune2 - motorul electric3 - angrenarea mecanică

Un demaror este compus din:

Mergi mai departe

test

1 - capacul din față2 - furca de acționare3 - armatura4 - solenoidul5 - capacul din spate cu portperie6 - indus7 - stator8 - cuplajul de mers liber

1 - capacul din față2 - furca de acționare3 - armatura4 - solenoidul5 - capacul din spate cu portperie6 - stator7 - indus8 - cuplajul de mers liber

Întrebarea 3/5

1 - solenoid2 - capacul din spate cu periile3 - capacul din față4 - statorul5 - armatura6 - indusul7 - cuplajul de mers liber8 - furca de acționare

Identifică corect elementele componente ale demarorului:

Mergi mai departe

test

De la bateria de acumulatoare, prin contactele releului electromagnetic de tracțiune la motorul electric

De la bateria de acumulatoare, prin comutatorul de contact cu cheia la releul electromagnetic de tracțiune

De la bateria de acumulatoare, prin comutatorul de contact cu cheia la motorul electric

Întrebarea 4/5

În cazul rotirii cheii de contact în poziția ”start” circuitul de putere va curge:

Mergi mai departe

test

De la bateria de acumulatoare, prin comutatorul de contact cu cheia direct la perile motorului electric

De la bateria de acumulatoare, prin comutatorul de contact cu cheia la înfășurarea de tracțiune a releul electromagnetic de tracțiune

De la bateria de acumulatoare, prin contactele releului electromagnetic de tracțiune la înfășurarea statorului, apoi la peria pozitivă, colector și peria negativă

Întrebarea 5/5

În cazul rotirii cheii de contact în poziția ”start” circuitul de comandă va curge:

Mergi mai departe

test

0/5

0 corect

5/5

4/5

3/5

2/5

1/5

Rezultate

5 corect

4 corect

3 corect

2 corect

1 corect

test

6. http://www.e-automobile.ro

5. Хернер А., Риль Х-Ю. Автомобильная электрика и электроника. Перевод с нем. ЧМП РИА «СММ-пресс». - М.: ООО «Издательство«За рулем», 2013. - 624 с .: ил.

4. VAG: Программы самообучения (SSP)

3. Tocaiuc Gh. Instalaţii şi echipamente auto, Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti, -2001. -223p.

2. Technologie des véhicules à moteur, 2ème édition française, Auteurs: Professeurs techniques et ingénieurs (voir verso), ISBN 978-3-8085-2222-6, © 2010 by Verlag Europa-Lehrmittel, Nourney, Vollmer GmbH & Co. KG, 42781 Haan-Gruiten, Allemagne.

1. Suport de curs elaborat de profesor

bibliografie