Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

princess Snow White

Code with fairy tales

  • 3
  • 3
  • oui

Brawo!

  • 3
  • 3
  • no

Brawo!

Find the way

Trzymaj się podanej kolejności obrazków, aby odszukać właściwą drogę do wyjścia. Posuwaj się do przodu poziomo lub pionowo (nigdy po skosie). Korzystaj z ołówka i gumki (czyli kosza). Gdy znajdziesz drogę, naciśnij na żarówkę. Follow the order of the pictures to find the right way to the exit. Move forward horizontally or vertically (never diagonally). Use a pencil and an eraser (also known as the basket). When you find your way, press the light bulb.

SUDOKU

Zakoduj drogę jabłka do Królewny Śnieżki Code the way of the apple to PRINCESS Snow White