Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

STEVE JOBS

Horizontal infographics

OSCAR WILDE

Horizontal infographics

TEN WAYS TO SAVE WATER

Horizontal infographics

NORMANDY 1944

Horizontal infographics

LIZZO

Horizontal infographics

BEYONCÉ

Horizontal infographics

Transcript

A literatura medieval:- A lírica profana.- A lírica relixiosa.- A prosa medieval.

Tipos de texto:- O texto narrativo.- O texto descritivo.

Morfoloxía:- O substantivo.- O adxectivo e o grao comparativo.- Os determinantes.

Sintaxe:- A frase nominal.- A frase substantiva.- A frase adxectiva.- A frase preposicional.

Que imos aprender neste primeiro trimestre?

Lingua e Literatura Galega 3º ESO 1ª avaliación

Fonética:- O sistema vocálico.- O sistema consonántico.

Ortografía:- As regras de acentuación.- A acentuación diacrítica.