Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

ХТЗ - флагман тракторобудівної галузі України та своєрідна візитівка промислового Харкова

Тракторна продукція ХТЗ 30-х– 70-х рр. в контексті науково-технічного прогресуХХ сторіччя

Випуск тракторів Т-150, Т-150К та їх модифікацій – період розквіту та технічного переозброєння ХТЗ

Внесок науковців та викладачів ДБТУ у наукове і кадрове забезпечення тракторобудування

Вітчизняне тракторобудування: становлення, розвиток, історія

«Якщо знаєш свою історію, віриш у майбутнє…»

2

3

4

1

О. Г. Кривоконь

Увага!!! Всі позначки інтерактивні. Натискаючи на них, ви маєте змогу ознайомитися не тільки з книгами, наявними у Науковій бібліотеці університету, але і з різноманітною інформацією за даною тематикою.

ХТЗ - флагман тракторобудівної галузі України та своєрідна візитівка промислового Харкова

Тракторна продукція ХТЗ 30-х– 70-х рр. в контексті науково-технічного прогресуХХ сторіччя

Випуск тракторів Т-150, Т-150К та їх модифікацій – період розквіту та технічного переозброєння ХТЗ

Внесок науковців та викладачів ДБТУ у наукове і кадрове забезпечення тракторобудування

2

3

4

1

Першого жовтня 2021 року виповнилось 90 років Харківському тракторному заводу, який поклав старт технологічної революції та став індустріальним проривом для першої столиці України – Харкова.

Info

До 90-річчя Харківського тракторного заводу виданий історичний фотолітопис «Невідомий ХТЗ».Автор Олександр Кривоконь так розкриває основну ідею книги: «Особлива родзинка цього альбому полягає в тому, що в ньому представлені також розробки й напрацювання, котрі не знайшли втілення у серійному виробництві та залишилися невідомими широкому загалу. Відтак видання можна розглядати і як такий собі «лист із минулого», послання прийдешнім поколінням, нагоду поділитися творчими ідеями, розробками, котрі можливо випереджали свій час або не відповідали суспільним, ідеологічним чи соціально-економічним запитам.»

Книги з фонду Наукової бібліотеки, присвячені історії та розвитку вітчизняного тракторобудування

Значення внеску Харківського тракторного заводу у розвиток галузі полягало, передусім, у тому, що це було перше масове виробництво тракторів в Україні. Працівниками ХТЗ вирішувалися питання удосконалення технології виробництва тракторів, проводилася модернізація тракторних виробництв з масовою закупівлею і установкою сучасного верстатного, пресового та іншого технологічного обладнання, придбаного в Німеччині, Великобританії і США. Були освоєні нові марки високоякісних сталей, випускалися сучасні кулькові й роликові підшипники, було створено розвинену структуру постачальників комплектуючих виробів. ХТЗ за всю свою історію випускав різні за призначенням і типажем трактори. Всі моделі ХТЗ завжди були на передових позиціях в СРСР, а деякі з них (ДТ-54, Т-150К) – вважалися передовими і у контексті світового НТП. Не дивлячись на те, що ХТЗ був запущений на рік пізніше Сталінградського заводу, і при цьому заводи випускали однакову продукцію, харків’яни змогли випустити мільйонний трактор на 10 років раніше, ніж колеги зі Сталінграду. На максимум продуктивності завод вийшов у 1980-х – випуск продукції становив до 70 тисяч тракторів на рік, а 16 квітня 1982 року завод випустив двомільйонний трактор. За роки свого існування на підприємстві було створено понад 60 зразків колісної і гусеничної техніки потужністю від 7 до 700 к.с., тут одночасно вироблялося до десятка моделей. Вироби, випущені промисловим підприємством ХТЗ, протягом десятиліть мали великий попит не лише на території колишнього Радянського Союзу, а й у багатьох країнах Європи, Азії і навіть Африки. За роки роботи завод випустив понад 3 мільйони тракторів та іншої важкої спеціалізованої техніки, яку завжди відрізняла надійність, функціональність та найвища якість виконання. На сьогоднішній день на потужностях підприємства створено технопарк «Екополіс ХТЗ» та планується організувати підприємство з випуску харківського трамвая.

Кривоконь, Олександр Григорович. Тракторобудування в Україні: передумови, історія та тенденції розвитку в аспекті світового прогресу (20-ті-80-ті рр. XX сторіччя) [Текст] : моногр. / О. Г. Кривоконь ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків : Вид-во ПП "Технолог. Центр", 2015. - 672 с. Монографічне дослідження присвячене висвітленню особливостей розвитку тракторобудування в Україні періоду 20-х–80-х рр. ХХ ст. На основі архівних матеріалів і маловідомих джерел розкрито передумови, чинники, основні здобутки, проблеми та тенденції вітчизняного тракторобудування в контексті світового прогресу. Представлений аналіз основних етапів еволюції тракторів у світі та в Україні, визначено роль вітчизняних підприємств у цьому процесі, проаналізовано особливості управління, наукового та кадрового забезпечення галузі, представлено біографії видатних українців – тракторобудівників, інженерів-конструкторів, науковців. Запропоновані нові методологічні підходи та розроблено концепцію періодизації історії вітчизняного тракторобудування в аспекті світового розвитку.

Кривоконь, Олександр Григорович. Тракторобудування в Україні: короткий нарис історії [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Г. Кривоконь ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». - Харків : Вид-во Іванченка І. С., 2019. - 281 с. У навчальному посібнику висвітлюються питання, що стосуються концептуальних засад виникнення та розвитку вітчизняного тракторобудування, науково-технічних тракторобудівних шкіл, висвітлюються біографії видатних конструкторів, інженерів, управлінців, науковців, котрі доклали зусилля для становлення тракторобудування як важливої галузі сільськогосподарського машинобудування. Окреме місце посідає висвітлення історії основних тракторобудівних підприємств, що функціонували на території теперішньої України. Розгляд матеріалів, що пропонуються читачеві, сприятиме створенню умов для формування складових професійної компетентності фахівців машинобудівних та інженерних спеціальностей. Навчальний посібник стане в нагоді, студентам, аспірантам і викладачам, а також усім тим, хто опікується проблемами історії науки і техніки, зокрема історії сільськогосподарського машинобудування та тракторобудування в Україні та світі.

Тракторостроение: история и фалеристика. Историко-фалеристический очерк на основании коллекции Кривоконя А.Г. – Харьков: ЧП "Токарских", 2010. – 232 с. История тракторостроения неотъемлема от истории нашего государства. Главной целью книги является историко-фалеристический ретроспективный анализ пути, пройденного предприятиями тракторостроения. В книге отражены легендарные этапы зарождения и развития тракторостроения, раскрыта система поощрения знаками, значками и медалями СССР в указанной отрасли. Книга иллюстрирована, рассчитана на широкий круг лиц, коллекционирующих значки и интересующихся историей отечественной промышленности.

Кривоконь, Олександр Григорович. Тракторобудування в Україні: передумови, історія та тенденції розвитку в аспекті світового прогресу (20-ті-80-ті рр. XX сторіччя) [Текст] : моногр. / О. Г. Кривоконь ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків : Вид-во ПП "Технолог. Центр", 2015. - 672 с. Монографічне дослідження присвячене висвітленню особливостей розвитку тракторобудування в Україні періоду 20-х–80-х рр. ХХ ст. На основі архівних матеріалів і маловідомих джерел розкрито передумови, чинники, основні здобутки, проблеми та тенденції вітчизняного тракторобудування в контексті світового прогресу. Представлений аналіз основних етапів еволюції тракторів у світі та в Україні, визначено роль вітчизняних підприємств у цьому процесі, проаналізовано особливості управління, наукового та кадрового забезпечення галузі, представлено біографії видатних українців – тракторобудівників, інженерів-конструкторів, науковців. Запропоновані нові методологічні підходи та розроблено концепцію періодизації історії вітчизняного тракторобудування в аспекті світового розвитку.

Болейко, Геннадій Іванович. Розвиток тракторобудування [Текст] : довід. для студ. / Г. І. Болейко ; Харків. автомоб.-дорож. технікум. - Харків : ХАДТ, 2000. - 111 с. У довіднику приведені короткі історичні відомості з історії тракторобудування. Надані малюнки загального вигляду 87 марок тракторів з перших кроків тракторобудування до наших днів. Найбільш розповсюджені марки тракторів, які знаходяться в експлуатації, згруповані за класом тягового зусилля. Приведені основні технічні дані, опис призначення та використання кожної марки трактора. Довідник призначений для підвищення активізації пізнавальної діяльності студентів, а також може бути цікавим для викладачів та аспірантів.

Кривоконь, Олександр Григорович. Тракторобудування в Україні: короткий нарис історії [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Г. Кривоконь ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». - Харків : Вид-во Іванченка І. С., 2019. - 281 с. У навчальному посібнику висвітлюються питання, що стосуються концептуальних засад виникнення та розвитку вітчизняного тракторобудування, науково-технічних тракторобудівних шкіл, висвітлюються біографії видатних конструкторів, інженерів, управлінців, науковців, котрі доклали зусилля для становлення тракторобудування як важливої галузі сільськогосподарського машинобудування. Окреме місце посідає висвітлення історії основних тракторобудівних підприємств, що функціонували на території теперішньої України. Розгляд матеріалів, що пропонуються читачеві, сприятиме створенню умов для формування складових професійної компетентності фахівців машинобудівних та інженерних спеціальностей. Навчальний посібник стане в нагоді, студентам, аспірантам і викладачам, а також усім тим, хто опікується проблемами історії науки і техніки, зокрема історії сільськогосподарського машинобудування та тракторобудування в Україні та світі.

Тракторостроение: история и фалеристика. Историко-фалеристический очерк на основании коллекции Кривоконя А.Г. – Харьков: ЧП "Токарских", 2010. – 232 с. История тракторостроения неотъемлема от истории нашего государства. Главной целью книги является историко-фалеристический ретроспективный анализ пути, пройденного предприятиями тракторостроения. В книге отражены легендарные этапы зарождения и развития тракторостроения, раскрыта система поощрения знаками, значками и медалями СССР в указанной отрасли. Книга иллюстрирована, рассчитана на широкий круг лиц, коллекционирующих значки и интересующихся историей отечественной промышленности.

Болейко, Геннадій Іванович. Розвиток тракторобудування [Текст] : довід. для студ. / Г. І. Болейко ; Харків. автомоб.-дорож. технікум. - Харків : ХАДТ, 2000. - 111 с. У довіднику приведені короткі історичні відомості з історії тракторобудування. Надані малюнки загального вигляду 87 марок тракторів з перших кроків тракторобудування до наших днів. Найбільш розповсюджені марки тракторів, які знаходяться в експлуатації, згруповані за класом тягового зусилля. Приведені основні технічні дані, опис призначення та використання кожної марки трактора. Довідник призначений для підвищення активізації пізнавальної діяльності студентів, а також може бути цікавим для викладачів та аспірантів.

Kryvokon', Alekxander.Soviet tractors on stamps (based on author's collection) [Text] / A. Kryvokon'. - Kharkiv : Колегіум, 2014. - 84 p. : il.Book is devoted to hictorical matters of tractorbuilding in aspect of philately and notaphily. there are descriptions of agricultural plots on stamps and banknotes of the different countries devoted to tractor subjects.This book could be interesting for some experts and keen people to whom collecting problems are not indifferent, who are fond of the history of development the mechanical engineering in our country and in the world. Книга присвячена історичним питанням тракторобудування в аспекті філателії та нотафілії. Є описи сільськогосподарських сюжетів на марках і банкнотах різних країн, присвячених тракторній тематиці.Ця книга буде цікава фахівцям і зацікавленим людям, яким не байдужі проблеми колекціонування, які захоплюються історією розвитку машинобудування.

Kryvokon', Alekxander.Soviet tractors on stamps (based on author's collection) [Text] / A. Kryvokon'. - Kharkiv : Колегіум, 2014. - 84 p. : il.Book is devoted to hictorical matters of tractorbuilding in aspect of philately and notaphily. there are descriptions of agricultural plots on stamps and banknotes of the different countries devoted to tractor subjects.This book could be interesting for some experts and keen people to whom collecting problems are not indifferent, who are fond of the history of development the mechanical engineering in our country and in the world. Книга присвячена історичним питанням тракторобудування в аспекті філателії та нотафілії. Є описи сільськогосподарських сюжетів на марках і банкнотах різних країн, присвячених тракторній тематиці.Ця книга буде цікава фахівцям і зацікавленим людям, яким не байдужі проблеми колекціонування, які захоплюються історією розвитку машинобудування.

Кривоконь, Олександр Григорович. Невідомий ХТЗ [Текст] : іст. фотолітопис / О. Г. Кривоконь, З. Е. Забєлишинський. - Харків : Золоті сторінки, 2021. - 80 с. : фот. У виданні, присвяченому 90-річчю Харківського тракторного заводу (1931-2021), висвітлено маловідомі сторінки його історії, На основі фотографічних матеріалів та джерел з особистих архівів провідних конструкторів ХТЗ здійснено ретроспективний аналіз діяльності заводу за весь період його існування. Особливий інтерес представляють розробки, що не знайшли серійного втілення, а так і залишилися не реалізованими. У книзі вперше подано фото, технічні характеристики, особливості маловідомих конструкцій тракторів та іншої техніки.

Кривоконь, Александр Григорьевич. Тракторы на почтовых изделиях, денежных знаках, лотерейных билетах (по материалам частной коллекции автора) [Текст] : ист.-филателист. очерк / А. Кривоконь. - Харьков : ЧП Токарских, 2011. - 72 с. Работа посвящена вопросам истории тракторостроения в аспекте филателии и бонистики. В книге приведены описания сюжетов, посвященных тракторной тематике на марках и банкнотах разных стран. Рассчитана на специалистов, коллекционеров, всех, кто интересуется историей развития машиностроения в нашей стране и в мире.

Кривоконь, Александр Григорьевич. Тракторы на почтовых изделиях, денежных знаках, лотерейных билетах (по материалам частной коллекции автора) [Текст] : ист.-филателист. очерк / А. Кривоконь. - Харьков : ЧП Токарских, 2011. - 72 с. Работа посвящена вопросам истории тракторостроения в аспекте филателии и бонистики. В книге приведены описания сюжетов, посвященных тракторной тематике на марках и банкнотах разных стран. Рассчитана на специалистов, коллекционеров, всех, кто интересуется историей развития машиностроения в нашей стране и в мире.

Козоріз, Віктор Петрович. Під знаком трактора [Текст] : іст.-публіц. нариси / В. П. Козоріз. - Харків : ФОП Кушнір Ю. В., 2021. - 438 с. : рис., фот. - Бібліогр.: с. 186-194 На основі аналізу історичних джерел, публікацій у радянській пресі та окремих літературних творів висвітлено питання, що стосується проведення політики тракторизації сільського господарства України та українського села у 20-х роках ХХ сторіччя, а також вплив цієї політики на різні сфери життя українського суспільства, зокрема й літературного. Окремо висвітлено процеси, які передували широкій тракторизації та сприяли поширенню в Україні перших тракторів. У другій частині нарису подано підбірку газетних публікацій, в яких висвітлено різноманітні аспекти тракторизації та особливості перебігу цього процесу в Україні 1920-х років. Оприлюднені матеріали розкривають одну з найцікавіших сторінок в історії українського селянства і доповнюють її новими фактами, подіями, іменами. Видання розраховане на широке коло читачів, які цікавляться історією України та українського селянства, а також буде цікаве студентам, викладачам, аспірантам, зокрема аграрних і технічних закладів освіти, в яких викладають курс «Історія науки і техніки» або «Тракторознавство».

Козоріз, Віктор Петрович. Під знаком трактора [Текст] : іст.-публіц. нариси / В. П. Козоріз. - Харків : ФОП Кушнір Ю. В., 2021. - 438 с. : рис., фот. - Бібліогр.: с. 186-194. На основі аналізу історичних джерел, публікацій у радянській пресі та окремих літературних творів висвітлено питання, що стосується проведення політики тракторизації сільського господарства України та українського села у 20-х роках ХХ сторіччя, а також вплив цієї політики на різні сфери життя українського суспільства, зокрема й літературного. Окремо висвітлено процеси, які передували широкій тракторизації та сприяли поширенню в Україні перших тракторів. У другій частині нарису подано підбірку газетних публікацій, в яких висвітлено різноманітні аспекти тракторизації та особливості перебігу цього процесу в Україні 1920-х років. Оприлюднені матеріали розкривають одну з найцікавіших сторінок в історії українського селянства і доповнюють її новими фактами, подіями, іменами. Видання розраховане на широке коло читачів, які цікавляться історією України та українського селянства, а також буде цікаве студентам, викладачам, аспірантам, зокрема аграрних і технічних закладів освіти, в яких викладають курс «Історія науки і техніки» або «Тракторознавство».

ХТЗ - флагман тракторобудівної галузі України та своєрідна візитівка промислового Харкова

Тракторна продукція ХТЗ 30-х– 70-х рр. в контексті науково-технічного прогресуХХ сторіччя

Випуск тракторів Т-150, Т-150К та їх модифікацій – період розквіту та технічного переозброєння ХТЗ

Внесок науковців та викладачів ДБТУ у наукове і кадрове забезпечення тракторобудування

2

3

4

1

Типажі тракторів ХТЗ на різних етапах розвитку підприємства з 30-х до 70-х років ХХ ст.

Трактор СХТЗ-НАТИ

Трактор ХТЗ-7

Трактор ХТЗ Т-25

Тpактоp ДТ-54А

Трактора Т-74 і Т-75

Трактор СХТЗ 15/30

ДТ-14

Трактор ДТ-14

Трактор ДТ-20

СХТЗ 15/30 – перший колісний трактор масового виробництва ХТЗ на металевих колесах із ґрунтозачепами, який зійшов з конвеєра 1 жовтня 1931 року. Цей трактор – майже копія американського трактора «International Harvester». Його призначення – оранка з двох і трьох корпусними плугами та виконання інших робіт з сільськогосподарськими причіпними машинами загального призначення. З 1931-1937 рр. на ХТЗ було випущено 172 489 тракторів. З 1937 року замість СХТЗ 15/30 без зупинки виробництва було запроваджено новий гусеничний орний трактор СХТЗ-НАТІ. На ХТЗ випускалися модифікації даного трактора: СХТЗ-НАТІ-1ТА, ХТЗ-Т2Г. СХТЗ 15/30 була дуже проста за своєю технічною будовою машина. Вона активно входила в життя радянського села в 30-х роках, причому управляли нею не тільки чоловіки, але і жінки, а під час війни – в основному тільки жінки. Саме на такому тракторі працювала легендарна радянська активістка Стахановського руху, одна з перших жінок-трактористів – Парасковія (Паша) Ангеліна, яка в 1933 році на Старобешівській МТС (Донецька область) організувала жіночу тракторну бригаду. Її гасло «Сто тисяч подруг – на трактор!», проголошене в 1938 році, довгий час використовувала радянська агітація. Література з фонду Наукової бібліотеки Турбин, Б. Г. Сельскохозяйственные машины [Текст] : учебник / Б. Г. Турбин. - М. ; Л. : Сельхозгиз, 1954. - 288 с. : рис. Настоящий учебник составлен в соответствии с программой курса «Сельскохозяйственные машины и орудия» для бригадиров тракторных бригад. В основу его положен учебник автора по сельскохозяйственным машинам и орудиям для трактористов, вышедший вторым изданием в 1948 году. Все разделы учебника обновлены описанием новых машин. Задача механизаторов сельского хозяйства – освоить эту технику и улучшить ее использование.

Трактор ХТЗ-7 – універсальний садово-городній трактор, марка колісного трактора, що випускався Харківським тракторним заводом та Харківським заводом тракторних самохідних шасі з 1950 по 1956 роки. Перший радянський компактний трактор, призначений для легких сільськогосподарських робіт у овочівництві та садівництві з причіпними та навісними сільськогосподарськими знаряддями, на транспортуванні та різних допоміжних роботах, а також для приводу стаціонарних машин. Компонування трактора безрамне. Усі зусилля сприймають картери агрегатів. Трактор, один із перших у СРСР, обладнаний гідравлічною навісною системою та пневматичними шинами. Література з фонду Наукової бібліотеки Тpактоp ХТЗ-7 [Текст] : руководство по устpойству и уходу в эксплуатации / под ред. С.А. Серикова. - 3-е изд., испр. и доп. - Киев ; М. : Машгиз, 1955. - 194 с. : рис., табл. Краткое руководство содержит описание конструкции трактора ХТЗ-7, способов перестройки для его различных условий работы и основные правила технического ухода за его механизмами во время эксплуатации. Калашников, Александр Григорьевич. Ремонт двигателя трактора ХТЗ-7 [Текст] / А. Г. Калашников ; под ред. В. Б. Бабука. - Киев: Госсельхозиздат УССР, 1957. - 66 с.: рис., табл. - Библиогр.: с. 65 Выпускавшиеся в 1950-1955 гг. универсальные тракторы ХТЗ-7 широко распространены в сельском хозяйстве. Они используется, главным образом, на различных пропашных работах, в частности, при возделывании кукурузы, свеклы, подсолнуха и др. культур, в также применяются при механизации трудоемких процессов в животноводстве, при уборке хлеба, на транспортных и других работах. В настоящей брошюре изложены технология и технические условия на ремонт основных деталей двигателя ХТЗ – Б7, а также технические условия сборки главнейших узлов, общей сборки, обкатки и испытания отремонтированного двигателя. Разборка и сборка трактора ХТЗ-7 [Текст]: самоучитель / В. А. Адольф, Г. В. Лебединский, М. М. Мейлихов [и др.] ; под ред. И. Н. Медведева. - М.: Сельхозгиз, 1956. - 196 с.: рис., табл. Настоящая книга, написанная группой инженеров Харьковского тракторосборочного завода, содержит материалы по подготовке к ремонту, а также по разборке и сборке трактора ХТЗ-7. В книге приведены, кроме того, технические условия на основные детали и дана спецификация узлов и деталей трактора. Кнеллер, Ю. В. Эксплуатация трактора ХТЗ-7 [Текст]: производственно-практическое издание / Ю. В. Кнеллер. - М.: Сельхозгиз, 1955. - 142 с.: рис., табл. - Библиогр.: с. 140 Садово-огородный трактор ХТЗ-7 – колесный трактор безрамочной конструкции с бензиновым двигателем мощностью 12 л.с. Он работает на посеве и междурядной обработке овощных и технических культур, на обработке садов и т.д. В настоящей книге освещены вопросы эксплуатации трактора ХТЗ-7, кратко описаны некоторые машины, которые агрегатируются с этим трактором, а также даны указания по техническому уходу.

ДТ-20 – малогабаритний універсальний колісний трактор для роботи в овочівництві та садівництві, тяговий клас 0.6 тс, експлуатаційна вага 1.56 тонн, максимальна швидкість 15.7 км/год. Двигун: Д-20 18 л.с. Колісний трактор ДТ-20 малої потужності класу 0,6 т, був удосконаленою моделлю ДТ-14Б. Харківський тракторний завод за 12 років, з 1958 до 1969 року, випустив майже 250 тис. тракторів ДП-20. Деякі з них вирушили за кордон: до Голандії, Франції та інших країн. Більшість залишилася працювати на вітчизняних полях та в садах. Крім того, їх використовували у лісовому господарстві, на комунальних та будівельних роботах. Машина не мала кабіни (хоча в деяких модифікаціях передбачався тент), а дизельний двигун з водяним охолодженням був не надто потужним – 18 к. с. Проте, компактний і маневрений трактор виявився дуже затребуваним. Крім того, у нього були й інші переваги: гальма педального типу, колія передніх і задніх коліс, що регулюється, змінювані просвіт, зчіпна маса і поздовжня база, можливість з'єднання з різноманітним робочим обладнанням, вільне перемикання на задній хід. Література з фонду Наукової бібліотеки Разборка и сборка трактора ДТ-20 [Текст] : руководство / Ю. Т. Водолажченко, Д. А. Белоус, С. Ф. Голубчик [и др.]. - М. : Колос, 1964. - 176 с. : рис., табл. В настоящей книге описаны основные приемы разборки и сборки механизмов и узлов трактора ДТ-20. Опыт работы показал, что недоброкачественные разборка и сборка резко снижают работоспособность трактора, повысить которую не удается даже за счет широкой замене деталей. Высокое качество разборки и сборки трактора можно обеспечить только применяя необходимый набор монтажных приспособлений: съемников, щипцов, наставок и др., перечень которых приведен в специальном приложении. Калиновский, Н. Ф. Трактор ДТ-20 [Текст] : производственно-практическое издание / Н. Ф. Калиновский, А. Д. Левитанус, Ю. А. Ходулин. - М. : Колос, 1965. - 250 с. Ведущие специалисты Харьковского тракторного завода описывают в этой книге устройство и порядок эксплуатации тракторов ДТ-20. В ней подробно освещены вопросы ухода за машиной, даны рекомендации по наиболее рациональному использованию ее на различных работах. Каталог деталей трактора ДТ-20 [Текст]: производственно-практическое издание / под ред. Б. П. Кашуба. - M.: Машиностpоение, 1968. - 196 с. Каталог содержит техническую характеристику и развернутые спецификации всех узлов и деталей трактора ДТ-20, сгруппированных по конструктивному и функциональному признакам. В спецификациях указаны номера узлов и деталей, их наименование, количество на трактор, материал и вес. Каталог является справочным пособием при составлении заявок на запасные детали и узлы. Трактор ДТ-20 [Текст] : рук-во по эксплуатации / Харьков. трактор. з-д ; ред. В. К. Сердюк. - Киев; М.: Машгиз, 1961. - 204 с. Руководство содержит описание конструкции трактора ДТ-20, способов перестройки его для различных условий работы и основные правила технического ухода за трактором и его механизмами во время работы. Каталог запасных частей трактора ДТ-20 [Текст] / Харьк. трактор. з-д ; под ред. Б. П. Кашубы. - М. : Машгиз, 1959. - 190 с. Каталог запасных частей к трактору ДТ-20 содержит спецификации всех деталей и узлов трактора. В каталоге помещены также общая характеристика, схема установки подшипников и таблицы нормалей.

Т-25 – марка колісного трактора, що випускався в різних модифікаціях на Харківському тракторному заводі з 1966 по 1972 рр., з 1977 року випускався Т-25А. Трактор призначений для міжрядної обробки просапних культур, оранки легких ґрунтів, робіт у садах і теплицях, для роботи з косаркою, а також для дрібних транспортних робіт. Передні напрямні колеса розміру 6.00-16", задні 9.5-32", 10.00-28" аб, 11.2-28", 12.4-28". Привід тільки на задні колеса. В залежності від року випуску існують чотири варіанти КПП. Відмінною особливістю тракторів Т-25А була наявність обігрівача кабіни працюючого від гідравлічної системи трактора. На більш пізніх модифікаціях Т-30А69 обігрівач працював від системи змащення двигуна. За 5 років на Харківському заводі виготовлено 60 055 одиниць Т-25. Наступником Т-25 є ХТЗ-2511. Література з фонду Наукової бібліотеки Кульчицкий, Р. И. Техническое обслуживание тракторов Т-25А и Т-16М [Текст] / Р. И. Кульчицкий, В. М. Стариков, Э. Я. Бендицкий. - М. : Россельхозиздат, 1979. - 100 с. : рис., табл. В книге описаны все виды технического обслуживания тракторов Т-25А и Т-16М, их возможные неисправности и способы устранения. Книга рассчитана на мастеров-наладчиков и механизаторов. Каталог деталей трактора Т-25 [Текст] / Харьк. трактор. з-д. - М. : Машиностpоение, 1972. - 100 с. Каталог содержит техническую характеристику и развернутые спецификации всех узлов и деталей трактора Т-25, сгруппированных по конструктивному и функциональному признакам. В спецификациях указаны номера узлов и деталей, их наименование, количество, материал и вес. Макаренко, Николай Григорьевич. Эксплуатация и ремонт трактора Т-25А [Текст] / Н. Г. Макаренко. - Харьков : Укpагpозапчасть, 2004. - 468 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 462 Книга содержит краткое описание и принцип работы основных узлов и агрегатов, а также рекомендации по техническому обслуживанию, диагностированию, обнаружению, предупреждению и устранению отказов и неисправностей агрегатов и систем трактора Т-25А. Книга предназначена для инженерно-технических работников предприятий, частных владельцев, занимающихся эксплуатацией и ремонтом трактора Т-25А, а также может быть полезна студентам сельськохозяйственных технических учебных заведений.

ДТ-14 – марка легкого колісного трактора, що випускався Харківським тракторним заводом з 1955 по 1959 роки. Трактор призначений для робіт у овочівництві на легких ґрунтах із причіпним та навісним обладнанням, для транспортування вантажів та різних допоміжних робіт. ДТ-14 є наслідком модернізації трактора ХТЗ-7. На відміну від свого попередника, на ньому встановлено одноциліндровий дизельний двигун Д-14 потужністю 14 л. Для запуску двигуна використовувався бензин. У 1957 році з'явилася модифікація ДТ-14А із запуском двигуна Д-14А на бензині за допомогою електростартера. З кінця 1957 випускалася модифікації ДТ-14Б, в якій електростартер запускав двигун Д-14Б безпосередньо на дизельному паливі. У момент запуску використовувався знижений ступінь стиснення (декомпресія). У 1957 році випускалася модифікація ДТ-14А, оснащена електричним стартером та електроустаткуванням, розрахованим на напругу 12В. З осені 1957 року в серію пішла версія ДТ-14Б, яка дозволяла здійснювати запуск двигуна на дизельному паливі без тимчасового переходу на бензин. Трактор комплектувався гідравлічною системою роздільного типу. Двигун та трансмісія трактора застосовувалася на самохідному шасі ДСШ, яке вироблялось у Харкові до 1961 року. Література з фонду Наукової бібліотеки Каталог деталей тракторов ДТ-14, ДТ-14А, ДТ-14Б [Текст] : каталог. - М. : Машгиз, 1959. - 188 с. : рис., табл. В каталоге помещены технические характеристики, спецификация всех групп, узлов и деталей тракторов ДТ-14, ДТ-14А и ДТ-14Б, шоферского инструктажа и принадлежностей к ним, а также схемы размещения и спецификации подшипников качения, применяемых на этих тракторах. Каждая группа сопровождается иллюстрациями. По каталогу может быть выбрана любая необходимая запасная часть. Трактор ДТ-14 [Текст] : рук-во по эксплуатации / Харьк. трактор. з-д; ред. Л. П. Гринь. - 3-е изд., испр. - Киев ; М. : Машгиз, 1958. - 188 с. Руководство содержит описание конструкции трактора ДТ-14, способов перестройки его для различных условий работы и основные правила технического ухода за механизмами во время эксплуатации. Руководство предназначено для трактористов, бригадиров тракторных бригад и механиков МТС, а также для хозяйственных организаций, применяющих для работы трактор ДТ-14. Водолажченко, Юрий Трофимович. Руководство по тракторам ДТ-14 и ДТ-20 [Текст] : самоучитель / Ю. Т. Водолажченко, Н. Ф. Калиновский, А. Д. Левитанус. - М. : Сельхозгиз, 1959. - 368 с. : рис., табл. В книге описана конструкция трактора, даны указания по уходу за ним и регулировке его механизмов, помещен материал по агрегатированию трактора с навесными машинами и орудиями. Трактор ДТ-14 выпущен в виде нескольких моделей: ДТ-14, ДТ-14А и ДТ-14Б. Наибольшее внимание в книге уделено основным моделям трактора: ДТ-14 и ДТ-14Б.

ДТ-54 – гусеничний сільськогосподарський трактор загального призначення. Харківським тракторним заводом трактор випускався з 1949 року по 1961 рік. Кількість випущених тракторів на ХТЗ склала 241 828 одиниць. Трактор призначався для роботи з 4-х або 5-ти корпусним плугом та іншими причіпними с/г машинами, в тому числі з приводом від валу відбору потужності. Діапазон тягових зусиль трактора становив від 1000 до 2850 кг, діапазон робочих швидкостей від 3,59 до 7,9 км/год, коробка передач мала 5 передач вперед і одну задню. Чотирициліндровий дизельний двигун Д-54 у номінальному режимі (1300 об/хв) розвивав потужність 54 к. с. Трактор ДТ-54 постійно вдосконалювався у виробництві. З середини 50-х рр. трактор ДТ-54 було модернізовано в модель ДТ-54А. Література з фонду Наукової бібліотеки Гайворонский, Александр Григорьевич. Трактор ДТ-54 и его модификации [Текст]: производственно-практическое издание / А. Г. Гайворонский, В. И. Горожанкин ; под ред. А. Я. Мерилова. - М. : Сельхозгиз, 1957. - 248 с. : рис., табл. В книге дано описание конструкции трактора Д-54 и изложены необходимые сведения по его эксплуатации и уходу за ним. Кроме того, в разделе модернизации приведен ряд наиболее существенных изменений, направленных на дальнейшее улучшение эксплуатационных качеств трактора, которые предполагается внедрить в ближайшее время. Водолажченко, Юрий Трофимович. Краткий справочник по трактору ДТ-54А [Текст] : справочное издание / Ю. Т. Водолажченко . - М. : Сельхозгиз, 1960. - 200 с. : рис., табл. В настоящем справочнике кратко описаны основные регулировки трактора ДТ-54А и указаны способы устранения возможных неисправностей узлов и деталей. Отдельная глава посвящена раздельно-агрегатной гидравлической системе, монтируемой на тракторе. Кроме того, в справочнике даны сведения по агрегатированию трактора с навесными и гидрофицированными плугами и помещены правила технического ухода. Водолажченко, Юрий Трофимович. Справочник по трактору ДТ-54 [Текст] : справочное издание / Ю. Т. Водолажченко, П. А. Бузулуков, М. Г. Вайнер. - М. : Сельхозгиз, 1957. - 200 с. : рис., табл. В настоящем карманном справочнике кратко описаны основные регулировки трактора ДТ-54, приведены характерные неисправности по отдельным узлам и способы устранения этих неисправностей, даны сведения по агрегатированию трактора на основных видах сельскохозяйственных работ. В справочник включены также заводские правила технического ухода, таблицы смазки и подшипников, переводные коэффициенты тракторных работ и другие справочные сведения. Гайворонский, А. Г. Трактор ДТ-54А [Текст] / А. Г. Гайворонский, В. И. Горожанкин. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Гос. изд-во с.-х. лит., 1960. - 230 с. В настоящей книге даны описание конструкции трактора ДТ-54А и изложены необходимые сведения по эксплуатации и уходу. При описании трактора были предусмотрены все его конструктивные изменения, внедренные в производство к началу 1959 года. Каталог запасных частей тракторов ДТ-54А и ДТ-55А [Текст]: каталог / Н. Н. Ватуля, В. С. Наваренко, В. Т. Сепитый [и др.]. - М.: Машгиз, 1960. - 344 с.: рис., табл. Каталог содержит краткую техническую характеристику тракторов ДТ-54А и ДТ-55А и развернутые спецификации всех деталей и узлов по конструктивным группам. Каждая группа сопровождается иллюстрациями общих видов и отдельных деталей входящих в данную группу. Гуревич, А. М. Тpактоp ДТ-54А [Текст] : учеб. пособие / А. М. Гуревич, В. И. Горожанкин. - 3-е изд., испp. - М.: Колос, 1968. - 218 с. : рис., табл. В книге подробно описаны устройство и принцип действия двигателя, силовой передачи, ходовой части и рабочего оборудования трактора ДТ-54А. Особое внимание уделено регулировкам, которые можно выполнять в полевых условиях.

В шестидесятих роках на ХТЗ були створені, розроблені та запущені у виробництво моделі тракторів Т-75 і Т-74. Т-74 – радянський гусеничний трактор тягового класу 3 т. Створено шляхом модернізації тракторів ДТ-54, Т-75. Трактор призначений для виконання сільськогосподарських, транспортних робіт у регіонах із помірним кліматом. Відповідно їх було випущено Т-75 – 45 802; Т-74 – 880 700 штук. Випуск тракторів Т-74 продовжувався до 1984 року. Література з фонду Наукової бібліотеки Трактор Т-74 [Текст] : техническое описание и инстpукция по эксплуатации / под ред.: И. А. Абдула, С. Л. Коваль. - 21-е изд., доп. - Харьков : Пpапоp, 1983. - 208 с. : рис., табл. Трактор Т-74: инструкция по эксплуатации [Текст] / сост.: Б. П. Кашуба, И. А. Коваль. - Хаpьков : Пpапоp, 1968. - 336 с. В инструкции описана конструкция гусеничного трактора Т-74 и его отдельных механизмов; приведены указания по уходу за механизмами во время эксплуатации, правила профилактического обслуживания. Трактор Т-74 [Текст] : конструкция, эксплуатация, уход / Б. П. Кашуба, И. А. Коваль, В. Ю. Вахтель [и др.]. - М. : Колос, 1966. - 206 с. : рис., табл. Книга написана специалистами Харьковского тракторного завода и завода «Серп и молот». В книге рассмотрена новая периодичность технических уходов, по-новому предложено обкатывать трактор, внесены поправки в таблицу смазки и в перечень подшипников, устанавливаемых на трактор Т-74. Каталог деталей и сборочных единиц трактора Т-74 [Текст] / Б. П. Кашуба [и др.]. - Харьков : Прапор, 1978. - 160 с.: рис., табл. В каталоге помещены перечень и иллюстрации всех деталей и сборочных единиц трактора Т-74, указаны материалы, из которых изготовлены детали, количество деталей на один трактор.

ДТ-54

ДТ-20

Т-74 и Т-75

Т-25

ДТ-14

ХТЗ-7

СХТЗ 15/30 СХТЗ 15-30

ХТЗ - флагман тракторобудівної галузі України та своєрідна візитівка промислового Харкова

Тракторна продукція ХТЗ 30-х– 70-х рр. в контексті науково-технічного прогресуХХ сторіччя

Випуск тракторів Т-150, Т-150К та їх модифікацій – період розквіту та технічного переозброєння ХТЗ

Внесок науковців та викладачів ДБТУ у наукове і кадрове забезпечення тракторобудування

2

3

4

1

Info

Трактор ХТЗ-16131

Трактор ХТЗ-181

Трактор ХТЗ-240К

ХТЗ-2511

Трактор ХТЗ-3512

Трактор ХТЗ-5020

Для пошуку інших видань з даної тематики радимо скористатися Електронним каталогом Наукової бібліотеки

Трактор Т- 012

Трактор Т-150К

Трактор Т-150

Трактор ХТЗ-17221

Харківський тракторний завод: період розквіту (80-ті – поч. 90-х рр. ХХ ст.) та сьогодення

Охопити у огляді всі моделі трактора ХТЗ просто нереально, оскільки асортимент неймовірно величезний. Тому зосередимо свою увагу на найбільш популярних і затребуваних моделях.

Книги з фонду Наукової бібліотеки

Т-150 – сім'я сільськогосподарських енергонасичених гусеничних тракторів загального призначення, що випускається Харківським тракторним заводом з 1970 року. Також, випускається максимально уніфікований з ним сільськогосподарський енергонасичений колісний трактор загального призначення Т-150К. На базі сімейства Т-150 згодом були створені чисельні модіфікації: ХТЗ-150К-09.172.00 – модифікація трактора Т-150К з двигуном ЯМЗ-236М2-59 потужністю 180 к.с. Т-150КД – з бульдозерним обладнанням, Т-156 – навантажувач, Т-157 – лісопромисловий трактор, Т-158 – промисловий трактор, Т-155 – легкий колісний тягач. Універсальна машина УПМ-1М – тягач, що використовується на залізниці. Література з фонду Наукової бібліотеки Каталог деталей и сборочных единиц трактора Т-150К [Текст] / сост. А. И. Иголкин [и др.]. - Харьков : Прапор, 1976. - 232 с.: рис., табл. Каталог содержит перечень и иллюстрации всех сборочных единиц трактора Т-150К, сведения о материалах, из которого изготовлены детали, а также их количестве на один трактор и массе. Был предназначен для составления заявок на запасные части, необходимые при техническом обслуживании и ремонте трактора Т-150К. Справочник по тракторам Т-150 и Т-150К [Текст] / под ред. Б. П. Кашубы. - 2-е изд., перераб. и доп. - Харьков : Прапор, 1975. - 400 с.: рис., табл. Справочник создан ведущими специалистами ХТЗ и ГСКБД (Головное специализированное конструкторское бюро по двигателям средней мощности, Харьков). Здесь содержатся основные технические данные о гусеничном тракторе Т-150 и колесном Т-150К (техническая характеристика, регулировочные параметры и др.). Приведено краткое описание конструкции и особенностей эксплуатации механизмов и агрегатов, изложены правила технического обслуживания, способы агрегатирования тракторов с сельскохозяйственными машинами и орудиями. Издание рассчитано на механизаторов и инженерно-технических работников, связанных с эксплуатацией тракторов Т-150 и Т-150К. Трактор Т-150К (устройство и эксплуатация) [Текст] / В. А. Бугара [и др.]; под ред. Б. П. Кашубы, И. А. Коваля. - М.: Колос, 1976. - 312 с.: рис., табл. Книга написана группой ведущих инженеров Харьковского тракторного завода и специального конструкторского бюро по двигателям средней мощности (г. Харьков). В ней подробно описаны устройство узлов и механизма трактора Т-150К, работа, взаимодействие и регулировка всех его агрегатов и трактора в целом, а также даны отдельные рекомендации по устранению возможных неисправностей, изложены способы агрегатирования трактора с с.-х. машинами. Гідравлічні системи тракторів Т-150 і Т-150К [Текст] : производственно-практическое издание / В. Ю. Черкун, В. В. Шипов, І. П. Рябко, Бондар. - 2-е вид,. пеpеpобл. i доп. - К.э: Уpожай, 1984. - 144 с. Тракторы Т-150К и Т-150 оборудованы гидросистемами коробки передач, навесного устройства, рулевого управления, вала отбора мощности, а также гидроамортизаторами и гидроцилиндрами для натяжения гусениц. В производственной книге рассмотрено устройство и эксплуатацию этих узлов, а также ремонт гидросистем. В новом издании внесены изменения, связанные с усовершенствованием агрегатов гидросистем в процессе производства и эксплуатации Эксплуатация тракторов Т-150 и Т-150К [Текст] / Б. А. Землянский [и др.]. - М.: Россельхозиздат, 1975. - 208 с. : рис., табл. Книга знакомит читателя с особенностями эксплуатации тракторов Т-150 и Т150-К. Обобщая опыт использования скоростной техники, авторы дают практические рекомендации по подготовке новых тракторов к полевым работам, по составлению с ними различных агрегатов. Особое внимание уделяется правилам обкатки и технического обслуживания скоростной техники. Довідник по регулюванню трактора Т-150К [Текст] : справочное издание / О. Ф. Волох, В. М. Забродський, Г. Е. Топілін [та ін.]. - К. : Урожай, 1983. - 88 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 86. У довіднику зібраний матеріал по регулюванню трактора Т- 150К у процесі експлуатації та після усунення несправностей. Висвітлені питання регулювання під час технічного обслуговування та діагностування всього трактора та його вузлів (клапанного механізму дизеля, паливного насоса, муфти зчеплення, форсунок тощо). Трактор Т-150. 150.00.000 ТО: техническое описание и инструкция по эксплуатации [Текст] / Харьк. трактор. з-д ; сост.: А. И. Иголкин [и др.] ; под ред.: С. Л. Абдулы, И. А. Коваля. - 3-е изд., перераб. - Харьков, 1984. - 296 с. : ил. В инструкции описана конструкция трактора Т-150 и его механизмов, приведены правила эксплуатации и обслуживания трактора, а также ухода за ним. Техническое обслуживание и ремонт тракторов Т-150, Т-150К различных модификаций с двигателями СМД, ЯМЗ и ДОЙТЦ [Текст] : учеб. пособие / под ред. А. И. Сидашенко. - 2-е изд., испp. и доп. - Харьков : Укpагpозапчасть, 2004. - 386 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 383-384. Надежность, безотказность в работе, эксплуатационная стабильность тракторов определяется не только качеством их изготовления, но и в значительной мере зависит от качества проведения технического обслуживания и ремонта. Подготовленное издание представляет собой комплекс информации по поддержанию работоспособности энергонасыщенных тракторов ОАО ХТЗ с различными двигателями. Рассмотренный в данном издании общий технологический процесс ремонта тракторов включает предремонтное диагностирование, очистку объекта ремонта, организацию разборочно-сборочных работ, оборудование, применяемое при этих процессах, дефектацию и комплектование сборочных единиц технические условия на сборку к основным типовым сборочным единицам и сопряжениям, а также окраску и сушку деталей трактора. Большое внимание уделено технологическим процессам ремонта двигателей СМД, ЯМЗ, ДОЙТЦ, которые устанавливаются на эти тракторы. Данное учебное пособие рекомендуется для студентов ВУЗов III и IV уровня аккредитации, а также инженерно-технических работников предприятий технического сервиса фермерских хозяйств, студентов техникумов и колледжей. Ремонт коробки передач трактора Т-150К [Текст] / Н. Г. Макаренко [и др.] ; под ред. А. Т. Лебедева. - учеб. - произв. изд. - Харьков : Украгрозапчасть, 2007. - 132 с. - Библиогр.: с.131. - ISBN 966-7839-92-3 Данное пособие содержит описание условий, необходимых для безотказной работы коробок передач тракторов серии Т-150К и перечень операций по обнаружению и устранению неисправностей во время их эксплуатации и при ремонте. Приводятся приемы пользования диагностическими приборами для определения технического состояния механизмов, узлов и агрегатов их гидравлических систем. Подробно описывается снятие силового агрегата с трактора, проведение разборочно-сборочных и регулировочных операций коробки передач. Дефектация деталей дополняется предельными зазорами или натягами между ними при установке новых или бывших в эксплуатации деталей. Кроме того, в издании приводится каталог деталей и сборочных единиц коробки передач и раздаточной коробки. Приведенные в этом пособии рекомендации по поддержанию исправного состояния коробок передач Т-150К позволяют значительно увеличить период их безотказной работы, а в случае возникновения какой-либо неисправности легко ее определить и быстро устранить, что в значительной степени сокращает период простоя трактора. В целом это пособие представляет собой комплекс предоставленной в доступной форме полезной информации по грамотной эксплуатации, поддержанию работоспособности коробки передач и необходимых указаний и рекомендаций по её ремонту. Оно предназначено для всех трактористов и инженерно-технических работников, занимающихся эксплуатацией и обслуживанием тракторов серии Т-150К и их модификаций, а также может быть полезно при подготовке специалистов данной квалификации.

Білоконь, Яків Юхимович. Нова мобільна сільськогосподарська техніка [Текст] : навч. посіб. для студ. І-ІV рівнів акредитації. Ч. 1 Трактори / Я. Ю. Білоконь, А. І. Окоча. - Київ : [б. в.], 1999. - 264 с. : мал., табл. В навчальному посібнику охарактеризовано технічний рівень і тенденції розвитку сільськогосподарських тракторів, розглядається особливості будови й технічного обслуговування механізмів і систем нових тракторів без пояснення відображених в виданій навчально-технічній літературі конструкцій механізмів і систем. А також термінів і понять. Характеризуються параметри малогабаритних тракторів і мотоблоків.

Нові мобільні енергетичні засоби України. Теоретичні основи використання в землеробстві [Текст] : навч. посіб. / В. Т. Надикто [та ін.]. - Мелiтополь : [б. в.], 2005. - 337 с. В посібнику основну увагу приділено особливостям агрегатування орно-просапних тракторів сімейства ХТЗ-120/160 як таких, що відрізняються високими технологічними властивостями. Розглянуто основи агрегатування модульних енергетичних засобів перемінного тягового классу, впровадження яких дозволить не тільки створити сімейство високопродуктивних МТА, а і вирішити проблеми, повязані з відсутністю у нашій країні тракторів тягових класів 2 і 5. Посібник призначений для спеціалістів, магістрів, а також аспірантів, інженерно-технічних працівників і науковців, які займаються проектуванням, випробуванням і експлуатацією мобільної сільськогосподарської техніки.

Мигаль, Василь Дмитрович. Технічна експлуатація тракторів. Технічне обслуговування [Текст] : навч. посіб. для здобувачів ступеня вищ. освіти закл. вищ. освіти / В. Д. Мигаль, М. Л. Шуляк ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. - Харків : ФОП Мірошниченко О. А., 2021. - 300 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 298. У навчальному посібнику розглянуто системи підтримки роботоздатності тракторів, методи визначення періодичності технічного обслуговування, необхідну документацію з організації управління технічною експлуатацією тракторів, нормативи та зміст операцій технічного обслуговування вітчизняних та зарубіжних тракторів за періодичністю. Описано технологічні карти періодичного технічного обслуговування тракторів за типами вузлів і агрегатів, а також налагодження інтелектуальних систем зарубіжних тракторів на виконання заданої роботи. Надано знання з використання бортових інформаційних систем технічного обслуговування і підвищення ефективності технічної експлуатації тракторів з використанням вбудованої діагностики.

Мигаль, Василь Дмитрович. Експлуатаційні властивості та надійність тракторів [Текст] : навч. посіб. для здобувачів ступеня вищ. освіти закл. вищ. освіти / В. Д. Мигаль, М. Л. Шуляк ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. - Харків : ФОП Мірошниченко О. А., 2021. - 262 с. - Бібліогр.: с. 254-257 (65 назв). У навчальному посібнику узагальнено стан завдань щодо вдосконалення експлуатаційних властивостей тракторів, наведено технічні характеристики та типаж вітчизняних тракторів, а також стан виробництва тракторів зарубіжними фірмами. Розглянуто цілі та завдання проектування тракторів заданого рівня якості. Оцінювання проектного рівня створюваних тракторів, якості їх виготовлення та ефективність використання в заданих умовах експлуатації. Наведено технічні характеристики та споживчі властивості вітчизняних і зарубіжних тракторів. Описано експлуатаційні та споживчі показники тракторів, паливну економічність, агротехнічні, енергетичні, загально-технічні та експлуатаційні властивості, пов'язані з рухом і забезпеченням надійності тракторів. Забезпечення надійності керованості, оглядовості та контролю функціонування. Охарактеризовано тягово-зчіпні, тягово-швидкісні та інтелектуальні властивості тракторів, склад їх телематичних систем, експлуатаційно-технологічні властивості.

Трактор ХТЗ-16131 – сімейство універсальних інтегральних орно-просапних колісних тракторів, призначене для виконання енергоємних сільськогосподарських робіт загального призначення, а також вирощування і збирання просапних культур, що випускається Харківським тракторним заводом з 1997 року. Трактор обладнаний двигуном Дойц потужністю 180 к.с., одномісною каркасною безпечною кабіною з центральною посадкою водія і можливістю устаткування на реверс, КПП з перемиканням передач на ходу без розриву потоку потужності, із заднім гідравлічним навісним пристроєм вантажопідйомністю 4,5 тонни, колесами з шинами 16,9R38, 9,5R42 або 66x43R25, без переднього навісного пристрою із заднім незалежним ВОМ на 1000 і 540 об/хв. Модифікації: ХТЗ-16131 – базова модель, комплектується дизельним двигуном Deutz BF6M1013E потужністю 160-180 к.с. ХТЗ-16131-05 – модифікація з дизельним двигуном ММЗ Д-260 потужністю 180 к.с. ХТЗ-16031 – модифікація з дизельним двигуном СМД-19Т.02 потужністю 152 к.с. ХТЗ-16132 – модифікація з дизельним двигуном Deutz BF6M1013E потужністю 175 к.с. ХТЗ-16133 – модифікація з дизельним двигуном Deutz BF6M1013E потужністю 170 к.с. ХТЗ-16231 – модифікація з дизельним двигуном ММЗ Д-260.9-60 потужністю 170 к.с. ХТЗ-16331 – модифікація з дизельним двигуном КамАЗ-740.02-18 потужністю 180 к.с. ХТЗ-121 – модифікація з дизельним двигуном СМД-19Т.02 потужністю 152 к.с.

Завдяки зусиллям конструкторів та інженерів ХТЗ було створено сімейство малогабаритних тракторів Т-08, Т-010, Т-012, ХТЗ-014 і ХТЗ-016. Т-012 – марка колісного малогабаритного трактора, що випускається в різних модифікаціях на Харківському тракторному заводі з 1990 року. Трактор призначений для роботи на присадибних ділянках, малих фермерських господарствах та комунальних підприємствах. Серійно Т-012 вироблявся до середини 90-х років 20 століття. В перші роки 21 століття Т-012 збирався одиничними партіями на ХТЗ із машинокомплектів, які залишились на складах заводу із радянських часів, та обладнувався дизельними двигунами німецького та китайського виробництв. На сьогоднішній день Харківський тракторний завод не займається виробництвом мінітракторів Т-012, так само як і його аналогів ХТЗ-1410 та ХТЗ-1610. Також ХТЗ не виробляє запчастин до Т-012. Обладнання – преси, верстати, ливарні форми та інше устаткування, яке використовувалось на Харківському тракторному заводі для виробництва Т-012 було продано на метал та безповоротно втрачено. Модифікації: Т-012 – базова модель з бензиновим карбюраторним двигуном СК-12 потужністю 11 к.с. Т-012Д – модифікація з дизельним двигуном Perkins 103-06 потужністю 12,5 к.с. ХТЗ-1210 – модифікація з дизельним двигуном Deutz F2M1008 потужністю 11 к.с. ХТЗ-1410 – модифікація з дизельним двигуном ЗІМ 2-ДТХ потужністю 13,8 к.с. ХТЗ-1611 – модифікація з дизельним двигуном ЗІМ 2ДТАВ потужністю 16 к.с.

В 2010 році ХТЗ модернізує трактори серії ХТЗ-170, виготовивши трактор ХТЗ-240К потужністю 210-240 к.с. В 2012 році починається серійне виробництво тракторів ХТЗ-240К. В 2015 році представлена модифікація ХТЗ-246К з дизельним двигуном Volvo Penta потужністю 240 к.с. На відміну від попередньої моделі ХТЗ-240К має привід, який передається на передні колеса, а не на задні. Задні колеса підключаються в міру необхідності. Це дозволило знизити навантаження на механізм зчленування і збільшити його ресурс. Друге нововведення – масляний радіатор охолодження для роботи з навісним обладнанням. Паливний бак виготовлений з пластику. Третя новація – кабіна з поліпшеною звукоізоляцією. Тепер тут стандартно встановлена система клімат-контролю. Модифікації: ХТЗ-241К – базова модель з двигуном ММЗ Д-260 (210 к.с.). ХТЗ-241К.20 – модернізована версія ХТЗ-241К з двигуном ММЗ Д-262.2S2 (250 к.с.). ХТЗ-242К – модифікація з двигуном ЯМЗ-238 (240 к.с.). ХТЗ-242К.20 – модернізована версія ХТЗ-242К з двигуном ЯМЗ-238М2-53 (240 к.с.). ХТЗ-242К.21 – модернізована версія ХТЗ-242К з двигуном ЯМЗ-238М2-53 (240 к.с.). ХТЗ-243К – модифікація з двигуном ЯМЗ-536 (250 к.с.). ХТЗ-243К.20 – модернізована версія ХТЗ-243К з двигуном ЯМЗ-536 (250 к.с.). ХТЗ-246К – модифікація з силовим агрегатом Volvo Penta (240 к.с.). ХТЗ-248К – модифікація з силовим агрегатом FPT-Iveco N67 ENT (240 к.с.). Крім вибору двигунів, замовник має вибір з двох трансмісій: механічної 12-ступінчастої чи безступінчастої гідрооб’ємно-механічної.

ХТЗ-2511 (або Т-25ФМ, англ. HTZ 2511) – український колісний трактор, що випускається в різних модифікаціях на Харківському тракторному заводі з 1994 року і прийшов на заміну моделі Т-25Ф. Трактор призначений для міжрядного обробітку просапних культур, оранки легких ґрунтів в садах і теплицях, для роботи з косаркою, а також для дрібних транспортних робіт. Передні напрямні колеса зменшеного діаметра. Привід тільки на задні колеса. Трактор комплектується двоциліндровим чотирьохтактним дизельним двигуном повітряного охолодження Д120 потужністю 27 к.с. Мінітрактор має механічну реверсивну коробку передач з 8 передніми і 6 задніми швидкостями і задній одношвидкісний незалежний вал відбору потужності. Поворот моделі виконується за допомогою зміни положення передніх коліс, що мають механічне управління. Модифікації: ХТЗ-2511-04 – базова модель з каркасною кабіною і дизельним двигуном ВТЗ Д-120 об'ємом 2,08 л потужністю 27 к.с. ХТЗ-2511-20 – модифікація ХТЗ-2511-04 тільки без кабіни ХТЗ-2511-09 – модифікація ХТЗ-2511-04 з додатковою установкою комунального обладнання «Борекс-1163-01» (щітка + відвал) або «ХЗСДКМ» (щітка + відвал). ХТЗ-2511-30 – модифікація ХТЗ-2511-04 з дизельним двигуном ВТЗ Д-120-90МК потужністю 32 к.с. ХТЗ-2410-02 – модифікація ХТЗ-2511-04 тільки без кабіни і китайським двигуном КМ385ВТ потужністю 25 к.с. (з 2013) ХТЗ-3510 – модифікація ХТЗ-2511-04 з дизельним двигуном Deutz F2L511 потужністю 35 к.с. (з 1998) ХТЗ-3510-03 – модифікація з литовським дизельним двигуном Deutz F2L511 потужністю 35 к.с. ХТЗ-3510-23 – модифікація з литовським дизельним двигуном Deutz F2L511 потужністю 35 к.с. ХТЗ-3511 – модифікація ХТЗ-2511-04 з дизельним двигуном LDW 1603 «Lombardini» потужністю 35 к.с. ХТЗ-3512 – модифікація ХТЗ-2511-04 з дизельним двигуном ММЗ-3LD потужністю 35 к.с. (в 2014 році модель оновили) ХТЗ-3521 – модифікація ХТЗ-3510 з дизельним двигуном Deutz F2L511 потужністю 35 к.с. і повним приводом ХТЗ-3522 – модифікація ХТЗ-3510 з дизельним двигуном Deutz F2L511 потужністю 35 к.с. і повним приводом ХТЗ-2511 Electro – дослідна модель з електричним двигуном виробництва китайської компанії Golden Motor ХТЗ-2511G – дослідна модель з дефорсованим двигуном МеМЗ-307 від ЗАЗ Sens потужністю 35 к.с., що може працювати на пропан-бутані. ХТЗ-Edison – дослідна модель з електричним двигуном виробництва компанії Nissan потужністю 35 к.с., батарея 42 КВт, акумуляторні блоки від Nissan Leaf.

Трактор ХТЗ-3510 – колісний трактор, що випускається в різних модифікаціях на Харківському тракторному заводі. На тракторах встановлений двоциліндровий дизель повітряного охолодження F2L511 (виробництва Литва за ліцензією німецької фірми Дойтц), що прийшов на зміну двигуну Д120 (м. Володимир), що встановлювався на трактор ХТЗ-2511. Універсальні колісні трактори серії ХТЗ-3510/3522 в агрегатуванні зі змінними навісними та причіпними сільгоспруддями призначені для механізації трудомістких робіт, транспортування різних вантажів у причепах та напівпричепах. Універсальність тракторів поряд з широкими технологічними можливостями за рахунок наявності швидкостей від 1,37 до 30,5 км/год. різних вантажів у причепах та напівпричепах вантажопідйомністю до 2-х т. Трактор екологічно безпечний, відповідає стандартам якості, покращено умови праці оператора. На тракторі встановлена одномісна дводверна кабіна з вентиляцією, каркасом безпеки та термошумоізоляцією, що забезпечує відмінну оглядовість та високий ступінь безпеки. Кабіна з вентиляцією та опаленням, має похилу рульову колонку, що регулюється по висоті та куту нахилу. Конструкція трактора дозволяє встановлювати гідрокермо. Трактор ХТЗ-3510 має просту конструкцію – за основу взято трактор ХТЗ-2511. Застосовуються українські комплектуючі або поширені в Україні імпортні, що виготовляються з країн СНД. Більшість вузлів і агрегатів (трансмісія, кабіна, передній міст) уніфіковані з моделями, що раніше випускалися. Практично всі роботи з технічного обслуговування та ремонту можуть проводитись у польових умовах. За рахунок наявного діапазону швидкостей та підвищених транспортних швидкостей трактор ХТЗ-3510 особливо економічний при виконанні транспортних та інших малоємних робіт. Трактор ХТЗ-3510 пропонує споживачеві: можливість виконання всього комплексу землеробських, тваринницьких, будівельно-комунальних робіт; незамінний на початку господарювання фермера та під час ведення малих ферм; можливість агрегатування з усім шлейфом навісних, напівнавісних та причіпних машин, знарядь та пристроїв для тракторів тягового класу 0,6. Модифікації трактора ХТЗ-3510: ХТЗ-3510-03 – кабіна одномісна дводверна, з вентиляцією, з каркасом безпеки та термошумоізоляцією; ХТЗ-3510-23 – замість кабіни каркас безпеки; ХТЗ-3510-09 – комунальний оснащується бульдозерним відвалом та щіткою. ХТЗ-3522 – трактор із переднім провідним мостом.

ХТЗ-5020 – марка колісного трактора з колісною формулою 4х4, що випускається в різних модифікаціях на Харківському тракторному заводі з 1994 року. Призначений для механізації трудомістких робіт у сільському, лісовому та комунальному господарствах, промисловому виробництві та будівництві в комплексі зі змінними навісними, напівнавісними і причіпними машинами, а також транспортування різних вантажів у транспортних засобах загальною масою 5-6 т. Модифікації: ХТЗ-5020 – базова модель дизельним двигуном ВТЗ Д-120 потужністю 40 к.с. ХТЗ-6020 – модифікація ХТЗ-5020 з дизельним двигуном Deutz F4L1011F потужністю 60 к.с. ХТЗ-6021 – модифікація ХТЗ-5020 з дизельним двигуном 4ДТА потужністю 60 к.с.

Білоконь, Яків Юхимович. Нова мобільна сільськогосподарська техніка [Текст] : навч. посіб. для студ. І-ІV рівнів акредитації. Ч. 1. Трактори / Я. Ю. Білоконь, А. І. Окоча. - Київ : [б. в.], 1999. - 264 с. : мал., табл. В навчальному посібнику охарактеризовано технічний рівень і тенденції розвитку сільськогосподарських тракторів, розглядається особливості будови й технічного обслуговування механізмів і систем нових тракторів без пояснення відображених в виданій навчально-технічній літературі конструкцій механізмів і систем. Характеризуються параметри малогабаритних тракторів і мотоблоків.

Мигаль, Василь Дмитрович. Технічна експлуатація тракторів. Технічне обслуговування [Текст] : навч. посіб. для здобувачів ступеня вищ. освіти закл. вищ. освіти / В. Д. Мигаль, М. Л. Шуляк ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. - Харків : ФОП Мірошниченко О. А., 2021. - 300 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 298. У навчальному посібнику розглянуто системи підтримки роботоздатності тракторів, методи визначення періодичності технічного обслуговування, необхідну документацію з організації управління технічною експлуатацією тракторів, нормативи та зміст операцій технічного обслуговування вітчизняних та зарубіжних тракторів за періодичністю. Описано технологічні карти періодичного технічного обслуговування тракторів за типами вузлів і агрегатів, а також налагодження інтелектуальних систем зарубіжних тракторів на виконання заданої роботи. Надано знання з використання бортових інформаційних систем технічного обслуговування і підвищення ефективності технічної експлуатації тракторів з використанням вбудованої діагностики.

Мигаль, Василь Дмитрович. Експлуатаційні властивості та надійність тракторів [Текст] : навч. посіб. для здобувачів ступеня вищ. освіти закл. вищ. освіти / В. Д. Мигаль, М. Л. Шуляк ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. - Харків : ФОП Мірошниченко О. А., 2021. - 262 с. - Бібліогр.: с. 254-257 (65 назв). У навчальному посібнику узагальнено стан завдань щодо вдосконалення експлуатаційних властивостей тракторів, наведено технічні характеристики та типаж вітчизняних тракторів, а також стан виробництва тракторів зарубіжними фірмами. Розглянуто цілі та завдання проектування тракторів заданого рівня якості. Оцінювання проєктного рівня створюваних тракторів, якості їх виготовлення та ефективність використання в заданих умовах експлуатації. Наведено технічні характеристики та споживчі властивості вітчизняних і зарубіжних тракторів. Описано експлуатаційні та споживчі показники тракторів, паливну економічність, агротехнічні, енергетичні, загально-технічні та експлуатаційні властивості, пов'язані з рухом і забезпеченням надійності тракторів. Забезпечення надійності керованості, оглядовості та контролю функціонування. Охарактеризовано тягово-зчіпні, тягово-швидкісні та інтелектуальні властивості тракторів, склад їх телематичних систем, експлуатаційно-технологічні властивості.

Нові мобільні енергетичні засоби України. Теоретичні основи використання в землеробстві [Текст] : навч. посіб. / В. Т. Надикто [та ін.]. - Мелiтополь : [б. в.], 2005. - 337 с. В посібнику основну увагу приділено особливостям агрегатування орно-просапних тракторів сімейства ХТЗ-120/160 як таких, що відрізняються високими технологічними властивостями. Розглянуто основи агрегатування модульних енергетичних засобів перемінного тягового классу, впровадження яких дозволить не тільки створити сімейство високопродуктивних МТА, а і вирішити проблеми, повязані з відсутністю у нашій країні тракторів тягових класів 2 і 5. Посібник призначений для спеціалістів, магістрів, а також аспірантів, інженерно-технічних працівників і науковців, які займаються проєктуванням, випробуванням і експлуатацією мобільної сільськогосподарської техніки.

Трактор ХТЗ-181 – сімейство сільськогосподарських енергонасичених гусеничних тракторів загального призначення, що випускається Харківським тракторним заводом з 1997 року. Трактор ХТЗ-181 комплектується дизельним двигуном ЯМЗ-238, потужністю 190 к.с., каркасною кабіною, з кондиціонером, модернізованою КПП, п'ятикатковою торсіонно-пружинною підвіскою, заднім незалежним ВОМ на 1000 і 540 об/хв., заднім гідравлічним навісним пристроєм вантажопідйомністю 3,5 т. Модифікації: ХТЗ-181 – базова модель з двигуном ЯМЗ-238КМ2-2 потужністю 190 к. с. або ЯМЗ-238КМ2-3 потужністю 180 к. с. ХТЗ-153Б – модифікація з двигуном Deutz BF6M1013E потужністю 170 к. с. ХТЗ-201 – модифікація з двигуном ЯМЗ-236Д потужністю 175 к. с.

Т-150К

Т-012

ХТЗ-16131

ХТЗ-181

ХТЗ-240

ХТЗ-2511

ХТЗ-3512

Т-150

ХТЗ-17221

ХТЗ-170 – марка універсального швидкісного колісного трактора, що випускається Харківським тракторним заводом з 1997 року. У сільському господарстві завжди була висока потреба у використанні колісних тракторів великої потужності. Одним із найпродуктивніших у своєму класі на даний момент є ХТЗ-17221. За допомогою цієї техніки можна реалізовувати велику кількість різних завдань при веденні сільськогосподарських робіт і не тільки. Прототипом ХТЗ-17221 є трактор під маркуванням Т-150К. У порівнянні з більш раннім аналогом, ХТЗ-17221 має не тільки більшу комфортабельність, змінений зовнішній вигляд, але також високу продуктивність. Вона збільшилася більш як на 20%. Що дозволяє виконувати завдання транспортування та інші в рази швидше. З часом ХТЗ-17221 модернізувався. Насамперед приділялася увага комфортабельності роботи водія. Є система віброізоляції, а також термо та звукоізоляція. Що також позитивно позначається на продуктивності праці. Модіфікації: ХТЗ-17021 – трактор з двигуном Deutz BF6M1013E потужністю 170-180 к.с. ХТЗ-17022 – трактор з двигуном Deutz BF6M1013E потужністю 180 к.с. ХТЗ-17121 – трактор з двигуном ММЗ Д-260.9-50 потужністю 165 к.с. ХТЗ-17221 – трактор з двигуном ЯМЗ-236 потужністю 165-180 к.с. ХТЗ-17222 – трактор з двигуном ЯМЗ-236 потужністю 180 к.с. ХТЗ-17321 – трактор з двигуном КамАЗ-740.02-180 потужністю 180 к.с. ХТЗ-17421 – трактор з двигуном СМД-31Т потужністю 185 к.с. ХТЗ-17221-09 – трактор ХТЗ-17221 з новою пластиковою кабіною.

Эксплуатация и ремонт трансмиссий тракторов серий Т-150К, ХТЗ-121, ХТЗ-160, ХТЗ-170 [Текст] : учеб.-практ. пособие / Н. Г. Макаренко [и др.] ; под ред. В. Б. Самородова, А. Т. Лебедева. - Харьков : Украгрозапчасть, 2006. - 342 с. - Библиогр.: с. 338 Книга содержит подробное описание устройства трансмиссий тракторов Т-150К, ХТЗ-121, ХТЗ-160, ХТЗ-170. Приводится перечень операций и правил технического обслуживания и их проведения. Анализируются причины возможных неисправностей, состояния узлов и агрегатов. Подробно описываются проведения разборочно-сборочных работ и регулировочных операций.

Створення сімейства уніфікованих тракторів: гусеничного Т-150 і колісного Т-150К – стало поштовхом до введення новіх і реконструкцію старих виробничіх корпусів, технічного переозброєння заводу. Це – період розквіту і наполегливої праці працівників заводу. Протягом багатьох десятиліть, енергонасичені трактори сімейства «Т-150К» Харківського тракторного заводу займали значну частину машинно-тракторного парку підприємств сільського господарства. У середині 80-х років ХТЗ випускав 70 тисяч тракторів на рік і постачав їх до 36 країн світу. Завод об'єднував, за радянських часів, понад триста підприємств-суміжників по всій країні; будучи великим споживачем продукції металургії, енергетики, транспорту та зв'язку, інших галузей – ХТЗ сприяв їх розвитку. Створення сімейства уніфікованих між собою колісних і гусеничних тракторів виявилося дуже складним завданням. До речі, цим шляхом уніфікації колісних і гусеничних тракторів пішла і фірма «John Deere». Загалом, були освоєні гусеничний трактор ХТЗ-181, а також трактори ХТЗ-17021, ХТЗ-17221, ХТЗ- 17222, які є глибокою модернізацією тракторів типу Т-150. Особливо слід відзначити орно-просапний ХТЗ-16131. Володіючи всіма достоїнствами трактора загального призначення, він є на сьогоднішній день самим потужним і продуктивним серед просапних (для роботи в міжряддях) трактором у світі. Завдяки зусиллям конструкторів та інженерів ХТЗ було створено сімейство малогабаритних тракторів Т-08, Т-010,Т-012, ХТЗ-014 і ХТЗ-016. Також була реалізована програма створення перспективних моделей тракторів: колісно-гусеничного ТЕТ-1000; гусеничного Т-251, напівгусеничного, чотири гусеничного, шести та восьми колісного, малої потужності ХТЗ-180, ХТЗ- 1820 і ХТЗ-2020; гусеничного орно-просапного ХТЗ-100, потужних колісних класичної компоновки ХТЗ-21041 та ХТЗ-18040, гусеничних тракторів Т-200 з безступінчастим механізмом повороту. І в сучасну епоху Харківський тракторний завод був і залишається єдиним підприємством на пострадянському просторі, яке випускає одночасно колісні та гусеничні трактори. Причому всіх існуючих класів – від маленьких садово-городніх, потужністю від восьми кінських сил до потужних енергоємних 240-сильних сільгоспмашин. Тільки ось обсяги виробництва абсолютно непорівнянні з колишніми. Рекордно вдалим став для підприємства 2005-й рік, коли з його конвеєра зійшло лише дві з половиною тисячі тракторів. У передвоєнному 2013 році було підраховано, що 42% українського ринку сільгосптехніки займають білоруські трактори («МТЗ Білорус»); 27% - китайські ("DongFeng", "Xintai" і т.п.). А ось власне виробництво, навіть з урахуванням збирання імпортних моделей – не більше 12 відсотків. Майже стільки (10%) займає на українському ринку частка тракторів американських концернів. Практично весь 2016-й рік Харківський тракторний взагалі простояв. Офіційно підприємство було зупинено у березні, і відновило воно свою роботу лише у січні 2017-го після новорічних свят. До речі, з цим останнім запуском виробництва пов'язаний дуже примітний та зворушливий момент. Перший зібраний після чергового відродження заводу трактор (ним став «Т-150К») був названий на честь легендарного начальника цеху ХТЗ Сергія Івановича Браїлка, (нещодавно пішов з життя), який пропрацював на заводі понад сорок три роки. Залишається лише сподіватися, що Харківський тракторний поверне собі хоча б частину тих позицій, які він займав на ринку сільськогосподарського машинобудування, тоді знайде свого покупця та його продукцію.

Эксплуатация и ремонт трансмиссий тракторов серий Т-150К, ХТЗ-121, ХТЗ-160, ХТЗ-170 [Текст] : учеб.-практ. пособие / Н. Г. Макаренко [и др.] ; под ред. В. Б. Самородова, А. Т. Лебедева. - Харьков : Украгрозапчасть, 2006. - 342 с. - Библиогр.: с. 338. Книга содержит подробное описание устройства трансмиссий тракторов Т-150К, ХТЗ-121, ХТЗ-160, ХТЗ-170. Приводиться перечень операций и правил технического обслуживания и их проведения. Анализируются причины возможных неисправностей, состояния узлов и агрегатов. Подробно описываются проведение разборочно-сборочных работ и регулировочных операций.

ХТЗ - флагман тракторобудівної галузі України та своєрідна візитівка промислового Харкова

Тракторна продукція ХТЗ 30-х– 70-х рр. в контексті науково-технічного прогресуХХ сторіччя

Випуск тракторів Т-150, Т-150К та їх модифікацій – період розквіту та технічного переозброєння ХТЗ

Внесок науковців та викладачів ДБТУ у наукове і кадрове забезпечення тракторобудування

2

3

4

1

Важливий внесок у розвиток наукового і кадрового забезпечення вітчизняного тракторобудування здійснили викладачі та науковці ЗВО м. Харкова, в т.ч. ХНТУСГ (нині Державного біотехнологічного університету).

Info

КАФЕДРА ТРАКТОРів І АВТОМОБІЛів

Кафедра визнана провідною по підготовці навчальних посібників з дисципліни «Трактори і автомобілі»: розроблені навчальні посібники з дисципліни «Трактори і автомобілі», рекомендовані МінАПК України для підготовки фахівців в аграрних ЗВО.

Лебедєв Анатолій Тихонович Заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор, відомий вчений в галузі тракторної енергетики, засновник наукової школи з тракторної енергетики Під його керівництвом захищено 8 докторських та 35 кандидатських дисертацій.

Анілович Веніамін ЯковичЗаслужений діяч науки і техніки України, академік ІАУ і РА проблем якості, доктор технічних наук, професор, один із засновників наукової школи з надійності машин.

Книги з фонду Наукової бібліотеки

Книги з фонду Наукової бібліотеки

Завдяки напрацюванням провідних фахівців здійснювалися узагальнення та систематизація отриманих практиками знань, визначалися нові напрямки фундаментальних досліджень, а також вирішувалися прикладні проблеми та завдання стосовно вдосконалення процессу і результату створення і виробництва тракторів. З іншого боку, саме у вишах відбувалася підготовка кадрів для системи тракторобудування, розроблялися навчальні плани та програми, читалися відповідні дисципліни, освоєння яких озброювало майбутніх конструкторів, технологів, інженерів потрібними знаннями, інноваційними ідеями, творчими планами тощо. Свій внесок у розвиток кадрового і наукового забезпечення вітчизняного тракторобудування зробили викладачі та науковці кафедр «Міцності та надійності машин» та «Трактори та автомобілі».

Анілович Веніамін Якович (1930–2001, Харків) – Заслужений діяч науки і техніки України, академік Інженерної Академії України і Російської Академії проблем якості, доктор технічних наук, професор, один із засновників наукової школи з надійності машин. Закінчив Харківський політехнічний інститут (1953). Працював на Харківському тракторному заводі (1953–1962): інженером-конструктором, керував розрахунково-дослідним бюро; в Українському НДІ с.-г. машинобудування (1962–1971): зав. лабораторією надійності машин; від 1971 року – завідувач кафедри міцності та надійності машин у Харківському інституті механізації та електрифікації сільського господарства. Наукова діяльність стосувалася проєктування, теоретичних і експериментальних досліджень, випробувань у галузі динаміки, міцності й надійності с.-г. техніки. Займався створенням нових стендів для прискорення випробувань деталей та вузлів тракторів і с.-г. машин та методики роботи на них, розробкою пропозицій для підвищення надійності елементів с.-г. техніки, нових методів розрахунку надійності машин на етапі проєктування та концепції її забезпечення.

Анилович Вениамин Яковлевич [Текст] : к 80-летию со дня рожд. / Харьк. нац. техн. ун-т сел. хоз-ва им. П. Василенко ; сост.: А. П. Лупандина [и др.]. – Харьков : ХНТУСХ, 2010. - 104 с. В издании описаны основные этапы жизненного и творческого пути Вениамина Яковлевича Аниловича, академика, доктора технических наук, профессора. Приведены статьи – воспоминания сотрудников и соратников, нформация о кафедре, которой он руководил 30 лет. Дан перечень научных трудов, авторских свидетельств и аспирантов, которые защитили диссертации под руководством проф. Аниловича В.Я.

Анилович, Вениамин Яковлевич.Мой путь в отраслевую инженерную науку: воспоминания и размышления [Текст] / В. Я. Анилович. - Харків : [б. в.], 1996. - 118 с. : портр. Книга повествует о личных ситуациях в жизни автора. Также описаны проблемы внутренней научной атмосферы в Украинском научно-исследовательском институте с.-х. машиностроения. На фоне событий, происходящих в стране, рассмотрены недостатки и пути совершенствования отраслевой науки, опыт создания эффективной научно-исследовательской лаборатории в НИИ, взаимоотношения между людьми науки, опыт подготовки научных кадров, формулировки проблем, их решение и внедрение в производство.

Анилович, Вениамин Яковлевич.Конструирование и расчет сельскохозяйственных тракторов [Текст] : справ. пособие / В. Я. Анилович, Ю. Т. Водолажченко ; под ред. Б. П. Кашубы. - 2-е изд., пеpеpаб. и доп. - М. : Машиностроение, 1976. - 456 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 451-452 В справочном пособии широко отражены результаты последних проектно-конструкторских и исследовательских работ в области тракторостроения. В методике расчетов учтены действительные статистические распределения нагрузок в элементах машин, что позволило рассмотреть их долговечность с позиций теории надежности. Приведен анализ новых конструктивных элементов: муфт сцепления с гидравлическим управлением; коробок передач, переключаемых без разрыва потока мощности; гидравлических амортизаторов в подвесках; подрессоренных остовов колесных тракторов и др. Второе издание (1-е изд. 1966 г. ) переработано в соответствии с новым перспективным типажом тракторов. Справочное пособие предназначено для инженеров-конструкторов проектно-конструкторских организаций и заводов тракторного и сельскохозяйственного машиностроения.

Барский, Игорь Борисович.Динамика трактора [Текст] / И. Б. Барский, В. Я. Анилович, Г. М. Кутьков. - М. : Машиностроение, 1973. - 280 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 277-278 В книге излагаются математические и экспериментальные методы исследования динамических процессов в тракторах, теория колебания остова и агрегатов трактора, колебания угловой скорости коленчатого вала двигателя, трогание и разгон трактора. Дается электронная модель и инженерный метод расчета процесса трогания и разгона машинно-тракторного агрегата. Рекомендуемые методы исследования могут быть использованы для определения динамических нагрузок в различных узлах и деталях трактора при расчетах их на прочность и долговечность. Книга предназначена для научных работников институтов, инженерно-технических работников конструкторских бюро и заводов тракторо- и двигателестроения.

Погорелый, Леонид Владимирович. Испытания сельскохозяйственной техники: научно-методические основы оценки и прогнозирования надежности сельскохозяйственных машин [Текст] / Л. В. Погорелый, В. Я. Анилович. - Киев : Феникс, 2004. - 206 с. : рис., табл. - (С.-х. техника XX века). - Библиогр.: с. 207. Предложены методы всестороннего научного обоснования испытаний, обеспечивающих непрерывность и единство информационного процесса создания и совершенствования техники и технологий для сельскохозяйственного производства.

Лебедев, Анатолий Тихонович. Эксплуатация тракторов Т-74 и ДТ-75 [Текст] : производственно-практическое издание / А. Т. Лебедев, И. Н. Серебряков. - М. : Колос, 1970. - 222 с. : рис., табл. В книге приведены сведения по эксплуатации гусеничных скоростных тракторов Т-74 и ДТ-75. Особенно ценными являются материалы по регулировкам наиболее ответственных узлов и механизмов, по безразборному определению технического состояния двигателя и трактора. Даны рекомендации по рациональному агрегатированию тракторов с сельскохозяйственными машинами и орудиями. Освещена передовая технология производства полевых работ. Изложены вопросы экономии топлива и масел и влияния условий эксплуатации тракторов на их надежность и долговечность. Книга предназначена для массовых кадров механизаторов, связанных с эксплуатацией тракторов Т-74 и ДТ-75.

Лебедев, Анатолий Тихонович. Гидропневматические приводы тракторных агрегатов [Текст] / А. Т. Лебедев ; Харьк. ин-т механизации и электрификации сел. хоз-ва. - М. : Машиностpоение, 1982. - 184 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 181-183 Приведены методы расчета и проектирования гидроприводов коробки передач, гидроусилителей руля , пневмоприводов тормозной системы, получивших широкое распространение на современных энергонасыщенных тракторах К-701, Т-150К, МТЗ-80 и др. Проанализировано влияние параметров на работоспособность тракторных гидропневмоприводов, изложены методы повышения надежности. Уделено внимание системам автоматического регулирования рабочих органов сельскохозяйственных машин, агрегатируемых с энергонасыщенными тракторами.

Лебедев, Анатолий Тихонович.Повышение производительности и экономичности трактора Т-150К [Текст] : лекции по курсу / А. Т. Лебедев, М. Г. Сандомирский ; Харьк. ин-т механизации и электрификации сел. хоз-ва. - Хаpьков : ХИМЭСХ, 1983. - 90 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 89. В лекции включены материалы исследований авторов по повышению производительности и экономичности трактора Т-150К, а также материалы специальной монографической и журнальной литературы, не получившие пока необходимого освещения в учебной литературе. Авторы стремились избежать включения в лекции материала, традиционно излагаемого в курсах «Трактора и автомобили», читаемых в вузах с.-х. профиля. Лекции изложены с элементами проблемного обучения на основе постановки проблемных вопросов и анализа возможных ответов , что позволяет помочь студентам вскрыть логику развития мысли на пути решения целостных проблем.

Лебедєв, Анатолій Тихонович. Кваліметрія та метрологічне забезпечення випробувань тракторів [Текст] : монографія / А. Т. Лебедєв, С. А. Лебедєв, А. І. Коробко ; під ред. д-ра техн. наук, проф. А. Т. Лебедєва. - Харків : Міськдрук, 2018. - 394 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 383-394. - ISBN 978-617-619-217-6 У монографії виклажені результати досліджень авторів з якості вимірювання (кваліметрія) функціональних, ергономічних, екологічних показників тракторів і їх метрологічного забезпечення при випробуванні тракторів у Харківській філії УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого в співдружності з ХНТУСГ ім. П. Василенка. Призначена для фахівців, що спеціалізуються в області виробництва і випробувань тракторів, а також може бути корисною студентам, магістрам, аспірантам вузів, що навчаються за спеціальностями тракторовикористання в аграрному секторі.

Трактори та автомобілі [Текст] : навч. посіб. для вищ. навч. закл. Ч. 1. Автотракторні двигуни / М. Г. Сандомирський [та ін.] ; Харків. держ. техн. ун-т сіл. госп-ва. - Київ : Вища шк., 2000. - 358 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 354. Розглянуто функціональні параметри і навантажувальні режими двигунів внутрішнього згоряння тракторів і автомобілей, у взаємозв`язку з якими вивчається конструкція їхніх систем. Спеціальні розділи присвячено двигунам з газобалонними установками, системам прямого впорскування бензину у двигун. Для підготовки фахівців в аграрних вищих навчальних закладах І – ІV рівнів акредитації з напряму «Механізація та електрифікація сільського господарства»

Бойко, Микола Федорович. Трактори та автомобілі [Текст] : навч. посіб. для студ. аграр. вищ. навч. закладів. Ч. 2. Електрообладнання / М. Ф. Бойко. - Київ : Вища освiта, 2001. - 246 с. : табл. - Бібліогр.: с. 242-243. Розглянуто будову, роботу та технічну характеристику джерел електричної енергії, агрегатів систем пуску, запалювання, приладів освітлення і сигналізації, контрольно-вимірювальних приладів та допоміжного електрообладнання. Для підготовки фахівців в аграрних вищих навчальних закладах І – ІV рівнів акредитації з напряму «Механізація та електрифікація сільського господарства».

Трактори та автомобілі [Текст]: навч. посіб. Ч. 3. Шасі / А. Т. Лебедєв [та ін.]; за ред. А. Т. Лебедєва. - Київ: Вища освiта, 2004. - 336 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 333. - ISBN 966-8081-27-7 Розглянуто загальну будову шасі тракторів та автомобілів, принцип дії основних вузлів, агрегатів та систем (трансмісії, системи керування, несівних систем), висвітлено їх призначення, вимоги, класифікації, типові схеми, принцип роботи. Проаналізовано й оцінено різні конструкції, розглянуто види навантажень та руйнувань. Висвітлено питання технічного обслуговування, пошуку й усунення несправностей, а також тенденції вдосконалення систем і механізмів тракторів та автомобілів. Для підготовки фахівців в аграрних вищих навчальних закладах І – ІV рівнів акредитації з напряму «Механізація та електрифікація сільського господарства» (спеціальність «Механізація сільського господарства»).

Трактори та автомобілі [Текст] : навч. посіб. Ч. 4. Робоче, додаткове і допоміжне обладнання / В. М. Антощенков [та ін.] ; за ред. А. Т. Лебедєва ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. - Харків : ХНТУСГ, 2006. - 164 с. : мал., табл. - Бібліогр.: с. 162. - ISBN 966-8081-27-7 Розглянуто загальну будову робочого, додаткового і допоміжного обладнання тракторів і автомобілів, принцип дії основних вузлів і агрегатів та систем (начіпної системи, гідравлічної системи, довантажувачів ведучих коліс тракторів, силового і потенційного регулювання, валів відбору потужності, причіпних пристроїв, підйомних механізмів автомобілів самоскидів), висвітлено їх призначення, вимоги, типові схеми. Висвітлено питання технічного обслуговування, пошуку й усунення несправностей. Для підготовки фахівців в аграрних вищих навчальних закладах І – ІV рівнів акредитації з напряму «Механізація та електрифікація сільського господарства» (спеціальність «Механізація сільського господарства»).

Трактори та автомобілі [Текст] : підруч. Ч. 5. Теорія двигунів внутрішнього згоряння / М. Г. Сандомирський [та ін.] ; за ред. А. Т. Лебедєв ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. - Харків : ХНТУСГ, 2021. - 258 с. : мал., табл. - Бібліогр.: с. 257 У підручнику розглянуто термодинамічний і дійсний цикли автотранспортних двигунів, порядок теплового розрахунку двигуна, вплив різних факторів на потужність та економічність, аномалії у процесі згоряння у двигунах і способи іх усунення, характеристики двигунів, екологічні показники та дінамічний розрахунок. Значну увагу приділено питанням раціонального використання спрощених розрахункових моделей, які можуть із достатньою точністю вирішувати експлуатаційні задачі.

Анилович Вениамин Яковлевич [Текст] : к 80-летию со дня рожд. / Харьк. нац. техн. ун-т сел. хоз-ва им. П. Василенко ; сост.: А. П. Лупандина [и др.]. – Харьков : ХНТУСХ, 2010. - 104 с. В издании описаны основные этапы жизненного и творческого пути Вениамина Яковлевича Аниловича, академика, доктора технических наук, профессора. Приведены статьи – воспоминания сотрудников и соратников, нформация о кафедре, которой он руководил 30 лет. Дан перечень научных трудов, авторских свидетельств и аспирантов, которые защитили диссертации под руководством проф. Аниловича В.Я.

Лебедев, Анатолий Тихонович. Эксплуатация тракторов Т-74 и ДТ-75 [Текст] : производственно-практическое издание / А. Т. Лебедев, И. Н. Серебряков. - М. : Колос, 1970. - 222 с. : рис., табл. В книге приведены сведения по эксплуатации гусеничных скоростных тракторов Т-74 и ДТ-75. Особенно ценными являются материалы по регулировкам наиболее ответственных узлов и механизмов, по безразборному определению технического состояния двигателя и трактора. Даны рекомендации по рациональному агрегатированию тракторов с сельскохозяйственными машинами и орудиями. Освещена передовая технология производства полевых работ. Изложены вопросы экономии топлива и масел и влияния условий эксплуатации тракторов на их надежность и долговечность. Книга предназначена для массовых кадров механизаторов, связанных с эксплуатацией тракторов Т-74 и ДТ-75.

Анилович, Вениамин Яковлевич.Мой путь в отраслевую инженерную науку: воспоминания и размышления [Текст] / В. Я. Анилович. - Харків : [б. в.], 1996. - 118 с. : портр. Книга повествует о личных ситуациях в жизни автора. Также описаны проблемы внутренней научной атмосферы в Украинском научно-исследовательском институте с.-х. машиностроения. На фоне событий, происходящих в стране, рассмотрены недостатки и пути совершенствования отраслевой науки, опыт создания эффективной научно-исследовательской лаборатории в НИИ, взаимоотношения между людьми науки, опыт подготовки научных кадров, формулировки проблем, их решение и внедрение в производство.

Анилович, Вениамин Яковлевич.Конструирование и расчет сельскохозяйственных тракторов [Текст] : справ. пособие / В. Я. Анилович, Ю. Т. Водолажченко ; под ред. Б. П. Кашубы. - 2-е изд., пеpеpаб. и доп. - М. : Машиностроение, 1976. - 456 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 451-452 В справочном пособии широко отражены результаты последних проектно-конструкторских и исследовательских работ в области тракторостроения. В методике расчетов учтены действительные статистические распределения нагрузок в элементах машин, что позволило рассмотреть их долговечность с позиций теории надежности. Приведен анализ новых конструктивных элементов: муфт сцепления с гидравлическим управлением; коробок передач, переключаемых без разрыва потока мощности; гидравлических амортизаторов в подвесках; подрессоренных остовов колесных тракторов и др. Второе издание (1-е изд. 1966 г. ) переработано в соответствии с новым перспективным типажом тракторов. Справочное пособие предназначено для инженеров-конструкторов проектно-конструкторских организаций и заводов тракторного и сельскохозяйственного машиностроения.

Барский, Игорь Борисович.Динамика трактора [Текст] / И. Б. Барский, В. Я. Анилович, Г. М. Кутьков. - М. : Машиностроение, 1973. - 280 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 277-278.В книге излагаются математические и экспериментальные методы исследования динамических процессов в тракторах, теория колебания остова и агрегатов трактора, колебания угловой скорости коленчатого вала двигателя, трогание и разгон трактора. Дается электронная модель и инженерный метод расчета процесса трогания и разгона машинно-тракторного агрегата. Рекомендуемые методы исследования могут быть использованы для определения динамических нагрузок в различных узлах и деталях трактора при расчетах их на прочность и долговечность. Книга предназначена для научных работников институтов, инженерно-технических работников конструкторских бюро и заводов тракторо- и двигателестроения.

Погорелый, Леонид Владимирович. Испытания сельскохозяйственной техники: научно-методические основы оценки и прогнозирования надежности сельскохозяйственных машин [Текст] / Л. В. Погорелый, В. Я. Анилович. - Киев : Феникс, 2004. - 206 с. : рис., табл. - (С.-х. техника XX века). - Библиогр.: с. 207. Предложены методы всестороннего научного обоснования испытаний, обеспечивающих непрерывность и единство информационного процесса создания и совершенствования техники и технологий для сельскохозяйственного производства.

Лебедев, Анатолий Тихонович. Гидропневматические приводы тракторных агрегатов [Текст] / А. Т. Лебедев ; Харьк. ин-т механизации и электрификации сел. хоз-ва. - М. : Машиностpоение, 1982. - 184 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 181-183. Приведены методы расчета и проектирования гидроприводов коробки передач, гидроусилителей руля, пневмоприводов тормозной системы, получивших широкое распространение на современных энергонасыщенных тракторах К-701, Т-150К, МТЗ-80 и др. Проанализировано влияние параметров на работоспособность тракторных гидропневмоприводов, изложены методы повышения надежности. Уделено внимание системам автоматического регулирования рабочих органов сельскохозяйственных машин, агрегатируемых с энергонасыщенными тракторами.

Лебедев, Анатолий Тихонович. Повышение производительности и экономичности трактора Т-150К [Текст] : лекции по курсу / А. Т. Лебедев, М. Г. Сандомирский ; Харьк. ин-т механизации и электрификации сел. хоз-ва. - Хаpьков : ХИМЭСХ, 1983. - 90 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 89. В лекции включены материалы исследований авторов по повышению производительности и экономичности трактора Т-150К, а также материалы специальной монографической и журнальной литературы, не получившие пока необходимого освещения в учебной литературе. Авторы стремились избежать включения в лекции материала, традиционно излагаемого в курсах «Трактора и автомобили», читаемых в вузах с.-х. профиля. Лекции изложены с элементами проблемного обучения на основе постановки проблемных вопросов и анализа возможных ответов, что позволяет помочь студентам вскрыть логику развития мысли на пути решения целостных проблем.

Лебедєв, Анатолій Тихонович. Кваліметрія та метрологічне забезпечення випробувань тракторів [Текст] : монографія / А. Т. Лебедєв, С. А. Лебедєв, А. І. Коробко ; під ред. д-ра техн. наук, проф. А. Т. Лебедєва. - Харків : Міськдрук, 2018. - 394 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 383-394. - ISBN 978-617-619-217-6 У монографії викладені результати досліджень авторів з якості вимірювання (кваліметрія) функціональних, ергономічних, екологічних показників тракторів і їх метрологічного забезпечення при випробуванні тракторів у Харківській філії УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого в співдружності з ХНТУСГ ім. П. Василенка. Призначена для фахівців, що спеціалізуються в області виробництва і випробувань тракторів, а також може бути корисною студентам, магістрам, аспірантам вузів, що навчаються за спеціальностями тракторовикористання в аграрному секторі.

Трактори та автомобілі [Текст] : навч. посіб. для вищ. навч. закл. Ч. 1. Автотракторні двигуни / М. Г. Сандомирський [та ін.] ; Харків. держ. техн. ун-т сіл. госп-ва. - Київ : Вища шк., 2000. - 358 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 354. Розглянуто функціональні параметри і навантажувальні режими двигунів внутрішнього згоряння тракторів і автомобілей, у взаємосв`язку з якими вивчається конструкція їхніх систем. Спеціальні розділи присвячено двигунам з газобалонними установками, системам прямого впорскування бензину у двигун. Для підготовки фахівців в аграрних вищих навчальних закладах І – ІV рівнів акредитації з напряму «Механізація та електрифікація сільського господарства»

Бойко, Микола Федорович. Трактори та автомобілі [Текст] : навч. посіб. для студ. аграр. вищ. навч. закладів. Ч. 2. Електрообладнання / М. Ф. Бойко. - Київ : Вища освiта, 2001. - 246 с. : табл. - Бібліогр.: с. 242-243. Розглянуто будову, роботу та технічну характеристику джерел електричної енергії, агрегатів систем пуску, запалювання, приладів освітлення і сигналізації, контрольно-вимірювальних приладів та допоміжного електрообладнання. Для підготовки фахівців в аграрних вищих навчальних закладах І–ІV рівнів акредитації з напряму «Механізація та електрифікація сільського господарства»

Трактори та автомобілі [Текст]: навч. посіб. Ч. 3. Шасі / А. Т. Лебедєв [та ін.]; за ред. А. Т. Лебедєва. - Київ: Вища освiта, 2004. - 336 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 333. - ISBN 966-8081-27-7 Розглянуто загальну будову шасі тракторів та автомобілів, принцип дії основних вузлів, агрегатів та систем (трансмісії, системи керування, несівних систем), висвітлено їх призначення, вимоги, класифікації, типові схеми, принцип роботи. Проаналізовано й оцінено різні конструкції, розглянуто види навантажень та руйнувань. Висвітлено питання технічного обслуговування, пошуку й усунення несправностей, а також тенденції вдосконалення систем і механізмів тракторів та автомобілів. Для підготовки фахівців в аграрних вищих навчальних закладах І–ІV рівнів акредитації з напряму «Механізація та електрифікація сільського господарства» (спеціальність «Механізація сільського господарства»).

Трактори та автомобілі [Текст] : навч. посіб. Ч. 4. Робоче, додаткове і допоміжне обладнання / В. М. Антощенков [та ін.] ; за ред. А. Т. Лебедєва ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. - Харків : ХНТУСГ, 2006. - 164 с. : мал., табл. - Бібліогр.: с. 162. - ISBN 966-8081-27-7 Розглянуто загальну будову робочого, додаткового і допоміжного обладнання тракторів і автомобілів, принцип дії основних вузлів і агрегатів та систем (начіпної системи, гідравлічної системи, довантажувачів ведучих коліс тракторів, силового і потенційного регулювання, валів відбору потужності, причіпних пристроїв, підйомних механізмів автомобілів самоскидів), висвітлено їх призначення, вимоги, типові схеми. Висвітлено питання технічного обслуговування, пошуку й усунення несправностей. Для підготовки фахівців в аграрних вищих навчальних закладах І–ІV рівнів акредитації з напряму «Механізація та електрифікація сільського господарства» (спеціальність «Механізація сільського господарства»).

Трактори та автомобілі [Текст] : підруч. Ч. 5. Теорія двигунів внутрішнього згоряння / М. Г. Сандомирський [та ін.] ; за ред. А. Т. Лебедєв ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. - Харків : ХНТУСГ, 2021. - 258 с. : мал., табл. - Бібліогр.: с. 257 У підручнику розглянуто термодинамічний і дійсний цикли автотранспортних двигунів, порядок теплового розрахунку двигуна, вплив різних факторів на потужність та економічність, аномалії у процесі згоряння у двигунах і способи іх усунення, характеристики двигунів, екологічні показники та дінамічний розрахунок. Значну увагу приділено питанням раціонального використання спрощених розрахункових моделей, які можуть із достатньою точністю вирішувати експлуатаційні задачі.

Анилович, Вениамин Яковлевич.Надежность машин в задачах и примерах [Текст] : учеб. пособие для аграр. вузов / В. Я. Анилович, А. С. Гринченко, В. Л. Литвиненко ; под ред. В. Я. Аниловича. - Харьков : Око, 2001. - 320 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 316-317 (25 назв.). У посібнику наведені практичні методи оцінки й прогнозування надійності елементів машин, методи планування прискорених стендових та експлуатаційних іспитів, оптимального вибору термінів профілактичних робіт, практичні методи діагностування, розрахунок норм витрат запасних частин, шляхи підвищення надійності при конструюванні й експлуатації техніки та вирішення ряду інших актуальних завдань забезпечення працездатності машин.

Анилович, Вениамин Яковлевич Основы надежности сельскохозяйственной техники [Текст] : лекции / В. Я. Анилович ; Харьк. ин-т механизации и электрификации сел. хоз-ва. - Хаpьков : ХИМЭСХ, 1972. - 389 с.Прил.: с. 370-374 Основное внимание в лекциях уделено вопросам оценки эксплутационной надежности с.-х. машин, их ремонтопригодности, диагностике технического состояния. Опреденное место уделено расчету надежности при проэктировании, методам анализа и повышения надежности при изготовлении и ремонте, методам ускоренных испытаний машин, экономическим вопросам надежности.

Анилович, Вениамин Яковлевич.Надежность машин в задачах и примерах [Текст] : учеб. пособие для аграр. вузов / В. Я. Анилович, А. С. Гринченко, В. Л. Литвиненко ; под ред. В. Я. Аниловича. - Харьков : Око, 2001. - 320 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 316-317 (25 назв.). У посібнику наведені практичні методи оцінки й прогнозування надійності елементів машин, методи планування прискорених стендових та експлуатаційних іспитів, оптимального вибору термінів профілактичних робіт, практичні методи діагностування, розрахунок норм витрат запасних частин, шляхи підвищення надійності при конструюванні й експлуатації техніки та вирішення ряду інших актуальних завдань забезпечення працездатності машин.

Анилович, Вениамин Яковлевич Основы надежности сельскохозяйственной техники [Текст] : лекции / В. Я. Анилович ; Харьк. ин-т механизации и электрификации сел. хоз-ва. - Хаpьков : ХИМЭСХ, 1972. - 389 с. Прил.: с. 370-374 Основное внимание в лекциях уделено вопросам оценки эксплутационной надежности с.-х. машин, их ремонтопригодности, диагностике технического состояния. Опреденное место уделено расчету надежности при проэктировании, методам анализа и повышения надежности при изготовлении и ремонте, методам ускоренных испытаний машин, экономическим вопросам надежности.

Лебедєв Анатолій Тихонович [Текст] : біобібліогр. покажч. пр. за 1964-2014 рр. : до 80 річ. від дня народж. / Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка ; Наук. б-ка ; авт.-уклад.: Л. О. Кучерявенко [та ін.]. - Харків : ХНТУСГ, 2014. - 176 с. : фото. - (Біобібліографія вчених ХНТУСГ ; вип. 5 ). - Бібліогр.: с. 152. - ISBN 978-617-619-160-5

Лебедєв Анатолій Тихонович [Текст] : біобібліогр. покажч. пр. за 1964-2014 рр. : до 80 річ. від дня народж. / Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка ; Наук. б-ка ; авт.-уклад.: Л. О. Кучерявенко [та ін.]. - Харків : ХНТУСГ, 2014. - 176 с. : фото. - (Біобібліографія вчених ХНТУСГ ; вип. 5 ). - Бібліогр.: с. 152. - ISBN 978-617-619-160-5

Web-портфоліо науковців ДБТУ Лебедєв Анатолій Тихонович

ХТЗ - флагман тракторобудівної галузі України та своєрідна візитівка промислового Харкова

Тракторна продукція ХТЗ 30-х– 70-х рр. в контексті науково-технічного прогресуХХ сторіччя

Випуск тракторів Т-150, Т-150К та їх модифікацій – період розквіту та технічного переозброєння ХТЗ

Внесок науковців та викладачів ДБТУ у наукове і кадрове забезпечення тракторобудування

2

3

4

1

Це цікаво: Трактор ДТ-54 в кіно

«Перший ешелон»(1955)

Перший ешелон

«Чужа рідня»(1955)

Чужа рідня

«Справа була в Пенькові» (1957)

Справа була в Пенькові

«Іван Бровкін на цілині»(1958)

Іван Бровкін на цілині

«Перший парубок»(1958)

Перший парубок

«Сварка в Лукашах» (1959)

Сварка в Лукашах

«Битва в дорозі» (1961)

Битва в дорозі

«Хід конем» (1962).

Хід конем

«Калина червона» (1974)

Калина червона

«Територія» (2015)