Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Система сил, що діють при точінні або струганні, може бути приведена до однієї рівнодіючої силі R, званої силою різання. Точка прикладання цієї сили А знаходиться на робочій частині головної різальної крайки. Для практичних цілей зазвичай потрібна не сама рівнодіюча сила, а її складові, що діють в заданих напрямках. Отже, рівнодіюча силу можна розкласти на такі складові: 1. Сила Рz - головна складова (тангенціальна) сила, що діє в площині різання в напрямку головного руху і визначає навантаження на верстат і різець. По ній підраховують крутний момент і потужність різання. 2. Сила Ру - радіальна складова, прикладена перпендикулярно осі заготовки. Вона визначає силу віджиму різця від заготовки і прогин заготовки, впливає на точність виготовлення деталі. Сила необхідна для розрахунку станини і супорта верстата. 3. Сила Рх - осьова сила, що діє уздовж осі заготовки паралельно направленій подачі. Визначає навантаження механізму подачі верстата. Три складові сили різання взаємно перпендикулярні, тому величина і напрямок рівнодіючої сили збігаються з діагоналлю паралелепіпеда: