Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Link material: https://view.genial.ly/60f670f4dc97e30de448843f/guide-compunerea-fortelor

Start

CUPRINS

1. Evocare

2. Ce vei învăța nou?

3. Noile achiziții

4. Știai că ?

REGULA POLIGONULUI PENTRU COMPUNEREA MAI MULTOR VECTORI

5. Provocare

1. EVOCARE

Poate înlocui o forță rezultantă acțiunea simultană a forțelor componente ce acționează asupra unui corp?Rezolvă testul următor. Verifică ce știi despre compunerea forțelor.

Autoevaluare

Testul poate fi accesat dând click pe imaginea din interiorul casetei alăturate sau accesând link-ul:https://view.genial.ly/60f84c5d22ae330dde547890/interactive-content-compunerea-fortelor-autoevaluare

A reprezenta o forță înseamnă aschița grafic vectorul forță. ( F )

Forța este o mărime fizică vectorială care caracterizează interacțiunea dintre corpuri.

 • Compunerea forțelor are o însemnătate deosebită în proiectarea și construcția multor edificii.
 • Coloanele, grinzile și cablurile (în anumite situații) trebuie să distribuie greutatea în mod egal în aceste clădiri.
 • Pentru a afla rezultanta tuturor forțelor orizontale sau verticale sunt necesare calcule de compunere ale acestora.

https://www.flickr.com/photos/oh-paris/6093712086 - Centrul Pompidou, Paris

https://en.wikipedia.org/wiki/SkyscraperSt Mary Axe - zgârie nori, Londra

Descoperă prin ce metode se pot compune forțele, răspunzând la următoarele întrebări:

 1. În ce mod poți afla rezultanta a două forțe concurente, fără a utiliza regula paralelogramului?
 2. Cum poate fi aplicată regula paralelogramului în cazul compunerii a trei forțe concurente?
 3. Cum pot fi compuse mai mult de trei forțe? Poate fi aplicată regula paralelogramului ?

Privește imaginea sportivului care trage cu arcul. Reprezintă grafic:a) forțele care acționează în cele două brațe ale corzii arcului întins? b) rezultanta celor două forțe c) prin ce altă metodă ai putea calcula rezultanta celor două forțe?

Rezultanta a două forțe concurente, care acționează simultan asupra unui corp produce același efect asupra corpului ca și forțele pe care le înlocuiește. Aceasta poate fi determinată prin regula: a) paralelogramului sau b) triunghiului

Completați rebusul de mai jos! Prin completarea corectă în casetele colorate galben, a celor 7 rânduri, veți identifica cunoștințe pe care le-ați parcurs în lecția anterioară. În coloana de culoare portocalie, veți obține, denumirea fenomenului de descărcare electrică prin aer, între nor și pământ sau între un nor și un corp înalt de pe sol. 1ELECTRONII2FRECARE3ATOM4SCANTEIE5NEUTRU6ELECTRIZARE7TUNET

 1. În jurul nucleului, se deplasează ................., formând un nor electronic.
 2. Procedeu prin care corpurile se pot încărca cu sarcini electrice de semne opuse ................. .
 3. Cea mai mică particulă din care este alcătuită o substanță ........... .
 4. Grupul de electroni smuls dintr-un metal și care se mișcă prin aer către mâna încărcată pozitiv, formează ......... ELECTRICĂ.
 5. În mod normal, un corp estre ............., din punct de vedere electric .
 6. Fenomenul prin care un corp se încarcă cu sarcini electrice se numește ..................... .
 7. Fenomenul acustic care însoțește trăsnetul se numește ............... .
OBSERVAȚIIFaceți clic pe fiecare număr, completați literele cuvântului pe care vi-l sugerează definiția (cerința).Apoi închideți caseta apăsând semnul x din partea dreaptă-sus.Vă puteți verifica răspunsul dacă bifați caseta din josul paginii, în partea dreaptă.SUCCES!dddddd3.3.3

Completați rebusul de mai jos! Prin completarea corectă în casetele colorate galben, a celor 7 rânduri, veți identifica cunoștințe pe care le-ați parcurs în lecția anterioară. În coloana de culoare portocalie, veți obține, denumirea fenomenului de descărcare electrică prin aer, între nor și pământ sau între un nor și un corp înalt de pe sol. 1ELECTRONII2FRECARE3ATOM4SCANTEIE5NEUTRU6ELECTRIZARE7TUNET

 1. În jurul nucleului, se deplasează ................., formând un nor electronic.
 2. Procedeu prin care corpurile se pot încărca cu sarcini electrice de semne opuse ................. .
 3. Cea mai mică particulă din care este alcătuită o substanță ........... .
 4. Grupul de electroni smuls dintr-un metal și care se mișcă prin aer către mâna încărcată pozitiv, formează ......... ELECTRICĂ.
 5. În mod normal, un corp estre ............., din punct de vedere electric .
 6. Fenomenul prin care un corp se încarcă cu sarcini electrice se numește ..................... .
 7. Fenomenul acustic care însoțește trăsnetul se numește ............... .
OBSERVAȚIIFaceți clic pe fiecare număr, completați literele cuvântului pe care vi-l sugerează definiția (cerința).Apoi închideți caseta apăsând semnul x din partea dreaptă-sus.Vă puteți verifica răspunsul dacă bifați caseta din josul paginii, în partea dreaptă.SUCCES!dddddd3.3.3

 • Se reprezintă forțele la scară;
 • Se așază una dintre forțe cu punctul de aplicație în vârful celeilalte forțe păstrându-i orientarea ( direcțiile lor fac un unghi α);
 • Rezultanta este forța care închide conturul poligonal obținut (forța care unește originea primei forțe cu vârful ultimei forțe).

Regula triunghiului, se aplică astfel:

Calculează rezultanta a două forțe concurente și , având modulele = 10 N respectiv = 6 N astfel încât direcțiile lor să facă un unghi α = 60°. Află rezultanta celor două forțe aplicând regula paralelogramului. Compară rezultatele obținute? Ce constați?

Aplicând regula paralelogramului vom constata că rezultanta celor două forțe are același modul.

Cum poate fi aplicată regula paralelogramului în cazul compunerii a trei forțe concurente?

Când avem de compus trei forțe concurente folosim succesiv regula paralelogramului. Întâi se vor compune primele două forțe. Rezultanta acestor două forțe se va compune cu a treia forță.

 • Regula triunghiului poate fi extinsă atunci când compunem 4 sau mai multe forțe ce acționează asupra unui corp.
 • Poate fi aplicată și regula paralelogramului, însă este mai complicat.

Pentru a compune mai multe forțe ce acționează asupra unui corp vom reprezenta grafic prima forță, apoi pe rând vom plasa fiecare forță cu punctul de aplicație în vârful forței anterioare, astfel încât rezultanta să închidă conturul poligonului format, având ca laturi sunt cele patru forțe.

4. ȘTIAI CĂ?

Executate cu eleganță, într-o multitudine de forme podurile suspendate sunt niște lucrări de înaltă tehnică ce se întind pe lungimi spectaculoase și care sunt prevăzute cu stâlpi (turnuri) de susținere și cabluri.

Secretul podurilor suspendate

 • Podul este astfel construit pentru a-și susține propria greutate și greutatea traficului de pe el.
 • Greutatea podului este echilibrată de forțe ascendente ce se manifestă în pilonii de susținere.

Secretul podurilor suspendate

 • Tensiunea este o forță de întindere și se manifestă în cablurile de oțel și cele de suspensie ale podului. Ea va trage podul în sus și îi va susține greutatea.

5. Provocare

Aplică regulile de compunere a forțelor !

 1. Determină rezultanta a trei forțe concurente care au valorile numerice F1 = F2 = F3 = 400 N. Unghiul dintre prima și a doua forță este egal cu unghiul dintre a doua și a treia forță și are valoarea de 60°.

R: 800 N

2.

Compune prin regula poligonului forțele reprezentate în figura de mai jos:

Aplică regulile de compunere ale forțelor

Bibliografie

Read the complete post at the following link

Stoica, V., Dobrescu, C., Măceșanu, F., Băraru, I., Fizică, clasa a VII- a, București, Editura Art Klett, 2019;https://ro.asayamind.com/suspension-bridgehttps://ro.wikipedia.org/wiki/Pod_suspendathttps://en.wikipedia.org/wiki/Skyscraper https://www.flickr.com/photos/oh-paris/6093712086