Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Start >

inteligența artificială pentru liceu_

Introducere în Machine Learning

next >

Evaluare

premise

Obiective

învățarea automată

inteligența artificială

utilizarea învățării automate

scurt istoric

învățarea automată

inteligența artificială

utilizarea învățării automate

scurt istoric

...

neuroștiință

inginerie

matematică

informatică

Statistică

inteligența artificială

Popularitatea Inteligenței Artificiale se datorează în principal, dezvoltării tehnicilor de Învățarea Automată (Machine Learning), care au devenit accesibile odată cu dezvoltarea algoritmilor avansați, a disponibilității datelor și a resurselor hardware.

Obiectivul principal al Inteligenței artificiale este proiectarea unor sisteme de calculatoare inteligente.

Inteligența Artificială este un domeniu larg de cercetare aflat la intersecția mai multor discipline, printre care: informatică, statistică, neuroștiinte, matematică, științele educației, inginerie și altele.

inteligența artificială

inteligența artificială

Programare tradițională vs. Machine Learning

Conceptul fundamental pe care se bazează ML este acela că sistemul poate învăța din exemple.

Învățarea Automată Machine Learning (ML) studiază algoritmii și modelele statistice pe care calculatoarele le folosesc pentru a oferi soluții unor probleme, fără precizarea explicită a modului de rezolvare, bazându-se pe extragerea unor șabloane dintr-un set de date cunoscute.

învățarea automată

REinforcement learning

Supervised learning

UNSupervised learning

Machine Learning

În cadrul acestui curs sunt prezentate tehnici de învățare supervizată și nesupervizată, considerându-se că învățarea prin recompensă (reinforcement learning) folosește noțiuni matematice avansate.

Există trei categorii de învățare, în funcție de tipul de date asociate exemplelor pe baza cărora se realizează învățarea.

învățarea automată

1988

1982

1980

1966-1973

1969

1965

1956

1940

Momente esențiale în evoluția Inteligenței Artificiale

scurt istoric

2021

2010

2010

2012

2006

anii '90 târzii

1997

anii '90

1993

Momente esențiale în evoluția Inteligenței Artificiale

scurt istoric

Computer Vision - interpretarea imaginilor digitale

utilizarea învățării automate

NLP - înțelegerea limbajului uman

utilizarea învățării automate

Robotică

utilizarea învățării automate

Those who can imagine anything, can create the impossible_

Alan Turing