Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

ברוכים הבאים

לחדר הבריחה בפסיכולוגיה

יצרה: עינבל אריאלי תודה לקובי זינגר ומעיין סייג על עזרה בחיבור החידות

לחצו כאן להתחלה

דרך הנייד מומלץ לסובב לרוחב

לחצו כאן לעזרה

מדעי החברה היום!

LONDON, MONDAY, DECEMBER 3, 1860

10 cents

vol. cxviii

רווחה נפשית ורוגע, איפה את?

מר פסיכו וגברת לוגיה יוצאים בקריאה נרגשת לעזרת הציבור

הם מצאו רמזים רבים אבל לא מצליחים להתמודד איתם לבד. הם צריכים את עזרת הציבורהתחלקו לקבוצות ועזרו למר פסיכו וגברת לוגיה. אספו את התשובות לרמזים ואולי כך תצליחו להגיע לפתרון התעלומה.אפשר ורצוי להשתמש באינטרנט או בכל מקור מידע אחר.

פשע נתעב?מי הפושעים?

תושבי העיר התעוררו לבוקר קשה.מישהו גנב להם את תחושת הרווחה הנפשית והרוגע.מיד הוקפצה המשטרה לחקור את הפשע הנוראי הזה אך העלתה חרס.הם פנו לבלשים הטובים ביותר בעיר, מר פסיכו וגברת לוגיה שניסו לחקור לעומק אך גם אחרי חקירה מאומצת, הם לא הצליחו לפתור את התעלומה.

רמז 5

משחק זיכרון

פתרון חדר הבריחה

רמז 1

כתב סתרים

רמז 3

אמת או שקר?

רמז 2

פאזל

רמז 4

חידת הגיון

רמזים

רמז 5

משחק זיכרון

פתרון חדר הבריחה

רמז 1

כתב סתרים

רמז 3

אמת או שקר?

רמז 2

פאזל

רמז 4

חידת הגיון

רמזים

רמז 5

משחק זיכרון

פתרון חדר הבריחה

רמז 1

כתב סתרים

רמז 3

אמת או שקר?

רמז 2

פאזל

רמז 4

חידת הגיון

רמזים

רמז 5

משחק זיכרון

פתרון חדר הבריחה

רמז 1

כתב סתרים

רמז 3

אמת או שקר?

רמז 2

פאזל

רמז 4

חידת הגיון

רמזים

רמז 5

משחק זיכרון

פתרון חדר הבריחה

רמז 1

כתב סתרים

רמז 3

אמת או שקר?

רמז 2

פאזל

רמז 4

חידת הגיון

רמזים

רמז 5

משחק זיכרון

פתרון חדר הבריחה

רמז 1

כתב סתרים

רמז 3

אמת או שקר?

רמז 2

פאזל

רמז 4

חידת הגיון

רמזים

התחלה!

ענו על השאלות הבאות, אם תצליחו תקבלו מילה, שמרו אותה

רמז 1

אמת או שקר?

אמת

פירוש המילה פסיכולוגיה היא תורת הנפש

שקר

1/5

הידע הפסיכולוגי משתנה ומתחדש כל הזמן

אמת

שקר

2/5

הפסיכולוגים אינם זקוקים למחקרים וניסויים על מנת לדעת את האמת

אמת

שקר

3/5

הפסיכולוגיה קשורה לפיזיולוגיה ולביולוגיה

אמת

שקר

4/5

פסיכולוגיה היא המדע הקדום ביותר

אמת

שקר

5/5

חזרו לרמזים

עברו על זכוכית המגדלת עם העכבר ורשמו את המילה שמופיעה, שמרו אותה לסוף

מבוא

לחצו כאן להתחלה!

פתרו את הפאזל וענו על השאלה

רמז 2

פאזל שאלון

אחרי שפתרתם.ן את הפאזל, לחצו כאן לשאלת המשך

חזרה לרמזים

עברו על זכוכית המגדלת עם העכבר ורשמו את המילה שמופיעה, שמרו אותה לסוף

רגשות

עברו לחידה!

כתב סתרים

פתרו את כתב הסתרים וענו על השאלה

רמז 3

?

לחצו על המילה תשובה בתחתית הדף כדי להקליד את תשובתכם.ן

תשובה

חזרה לרמזים

עברו על זכוכית המגדלת עם העכבר ורשמו את המילה שמופיעה, שמרו אותה לסוף

חברתית

לחצו להתחלה!

ענו על השאלה ואספו את המספר

חידת הגיון

המשך

רמז

?מי אניפתרו את חידת ההגיון

קרל רוג'רס

זיגמונד פרויד

מרגרט מאלהר

אני האדם שמתקשר לסיגר, ספה וחלומות. מי אני?

חזרה לרמזים

עברו על זכוכית המגדלת עם העכבר ורשמו את המילה שמופיעה, שמרו אותה לסוף

התפתחותית

התחלה

מצאו את הזוגות המתאימים וענו על השאלה בסוף

רמז 5

משחק הזיכרון

אפשר להתחיל!

שננו את מיקום התמונות שלפניכם.ן

אפשר לנסות שוב!

שננו את מיקום התמונות שלפניכם.ן

לא הצלחתם.ן, שננו שוב וחזרו למשחק

?

?

?

?

?

?

איפה הזוג המתאים?

HH:MM:SS

?

?

?

?

?

איפה הזוג המתאים?

HH:MM:SS

?

?

?

?

איפה הזוג המתאים?

HH:MM:SS

?

?

?

איפה הזוג המתאים?

HH:MM:SS

?

?

Where is the pair?

HH:MM:SS

?

איפה הזוג המתאים?

HH:MM:SS

כל הכבוד, הצלחת!

HH:MM:SS

לאיזה תחום בפסיכולוגיה משחק הזיכרון מתאים?

הזמן שלך

תשובה

נסו שוב!!

המשך

עברו על זכוכית המגדלת עם העכבר ורשמו את המילה שמופיעה, שמרו אותה לסוף

קוגניטיבית

פתרון חדר הבריחה

הפכו את המילים שאספתם.ן לאורך המשחק לגימטריה, חברו את המספרים והכניסו את הסכום לפתק הפתרון בעמוד הרמזים

פתרון

מדעי החברה היום!

LONDON, MONDAY, DECEMBER 3, 1860

10 cents

vol. cxviii

התעלומה נפתרה

נמצאו הפושעים שגנבו את תחושת הרווחה והרוגע

תודות לחוקרים הנפלאים מר פסיכו וגברת לוגיה ולעזרת הציבור. נמצאו הפושעים הנתעבים שגנבו את תחושת הרווחה הנפשית והרוגע של תושבי העיר.הם הובלו באזיקים לבית המשפט שם נשפטו ל20 שנים במקום הכי שמח עלי אדמות דיסנילנד. נרשמה היסטריה בבית המשפט.אבל בשורה התחתונה והחשובה ביותר היא שתושבי העיר בטוחים שוב.