Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

SUNITA NARAN

Interactive Image

BOARDS BOOK SERIES

Interactive Image

TRAIN

Interactive Image

DESMOND TUTU

Interactive Image

CRAIG HODGES

Interactive Image

CLC MALL MAP

Interactive Image

Transcript

Izpildvaras atbildība (5.3/10) Latvijas rezultāts salīdzinātu valstu konkurencē ir slikts, Latvijai ierindojoties 37. vietā 41.valsts konkurencē. Visos rādītājos Latvijas rezultāts ir zem ES un OECD vidējā, bet īpaši slikti rezultāti uzrādīti jomās iedzīvotāju līdzdalības kompetences un neatkarīgās uzraudzības un revīzijas iestādes.

Ar zaļu krāsu apzīmēti tie Latvijas demokrātijas kvalitātes rādītāji, kas augstāki par vidējiem Eiropas Savienības un OECD dalībvalstu rādītājiem.

Ar oranžu krāsu apzīmēti tie rādītāji, kur Latvijas rezultāts ir līdzvērtīgs vidējam rezultātam starp Eiropas Savienības un OECD dalībvalstīm.

Ar sarkanu krāsu apzīmēti tie Latvijas demokrātijas kvalitātes rādītāji, kas zemāki par vidējiem Eiropas Savienības un OECD dalībvalstu rādītājiem.

Interešu grupu kompetence (darba ņēmēji un darba devēji) (8/10) Vairums interešu grupu spēj pilnvērtīgi iesaistīties un paust viedokli par politikas lēmumiem 41 valsts konkurencē Latvija ierindojas 3. vietā.

Interešu grupu kompetence (citas jomas) (4/10) Tikai dažu jomu organizācijas spēj kvalitatīvi iesaistīties politikas priekšlikumu veidošanā 41 valsts konkurencē Latvija ierindojas 36. vietā.

Lēmumu pieņemšana partijas iekšienē (5/10) Partijas sarakstus un prioritātes galvenokārt nosaka partijas vadība, lēmumu pieņemšana ierobežota starp partijas biedriem 41 valsts konkurencē Latvija ierindojas 18. vietā.

Ombuds (3/10) Saeimai nav savs uzraudzības birojs; daļu tā funkciju pilda Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija. Kopš 2007.gada Latvijā darbojas Latvijas Republikas Tiesībsargs, kas reizi gadā informē Saeimu par aktuālo situāciju 41 valsts konkurencē Latvija ierindojas 37. vietā.

Valsts kontrole (5/10) Latvijā pastāv valsts revīzijas iestāde (Valsts kontrole), bet tās loma un pilnvaras ir būtiski ierobežotas 41 valsts konkurencē Latvija ierindojas 3. vietā.

Datu aizsardzības iestāde (5/10) Latvijā pastāv datu aizsardzības iestāde (Datu valsts inspekcija), bet tās neatkarība un efektivitāte ir būtiski ierobežota 41 valsts konkurencē Latvija ierindojas 3. vietā.

Vēlētāju aktivitāte (4.2/10) Latvijā ir salīdzinoši zema vēlētāju aktivitāte vēlēšanās, salīdzinot ar citām Eiropas un OECD valstīm 41 valsts konkurencē Latvija ierindojas 3. vietā.

Zināšanas par politiku (6/10) Liela daļa iedzīvotāju ir labi informēti par konkrētiem politikas lēmumiem 41 valsts konkurencē Latvija ierindojas 3. vietā.

Iedzīvotāju politiskās līdzdalības vienlīdzība (5.9/10) Latvijā ir salīdzinoši viduvēja iedzīvotāju politiskās līdzdalības vienlīdzība dzimuma un vecuma griezumā, salīdzinot ar citām Eiropas un OECD valstīm 41 valsts konkurencē Latvija ierindojas 3. vietā.

Atvērta pārvalde (5/10) Valdība publicē informāciju ierobežotā un potenciālajai mērķauditorijai neērtā veidā 41 valsts konkurencē Latvija ierindojas 3. vietā.

Rīcībpolitikas analīze medijos (5/10) Skaidrs mazākums Latvijas mediju piedāvā augsta līmeņa kvalitatīvu, padziļinātu izvērtējumu par politikas procesiem un lēmumiem. Daļa mediju piedāvā virspusēju izklaidējošu saturu 41 valsts konkurencē Latvija ierindojas 23. vietā.

Par politiku rakstošo laikrakstu pieejamība (4.5/10) Latvijā par politiku rakstošo laikrakstu skaits ir zem Eiropas un OECD valstu vidējā rādītāja 41 valsts konkurencē Latvija ierindojas 12. vietā.

Laikraksti (3.1/10) Latvijā laikrakstus lasa neliels iedzīvotāju skaits 41 valsts konkurencē Latvija ierindojas 21. vietā.

Uzdevumu savstarpējā savietojamība un atbilstība (4/10) Saeimas komisiju, ministriju un citu attiecīgo komisiju darba uzdevumi ir tikai daļēji piemēroti ministriju pārraudzībai 41 valsts konkurencē Latvija ierindojas 37. vietā.

Saeimai pieejamie resursi (3/10) Saeimai nav pieejami pietiekami resursi, lai efektīvi uzraudzību ministriju darbu. 41 valsts konkurencē Latvija ierindojas 39. vietā.

Ekspertu pieejamība (7/10) Komisiju iespēja gūt ekspertu viedokli ir nedaudz ierobežota 41 valsts konkurencē Latvija ierindojas 37. vietā.

Dokumentu iegūšana (10/10) Saeimai ir tiesības pieprasīt un saņemt valdības dokumentus; šie dokumenti parasti samērīgā laikā tiek izsniegti 41 valsts konkurencē Latvija ierindojas 1. vietā.

Ministru pieejamība (10/10) Saeimas komisijas var uz sēdi izsaukt ministrus, viņi parasti piedalās sēdēs un viņiem jāatbild uz jautājumiem 41 valsts konkurencē Latvija ierindojas 1. vietā.