Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Hrvati u novoj domovini

1

2

3

4

5

POČETAK

Današnja je Hrvatska bila naseljena davno prije dolaska Hrvata.

Da

Ne

1

2

3

4

5

Gdje su živjeli predci današnjih ljudi?

U hotelima

U vikendicama

U špiljama

1

2

3

4

5

Prije doseljenja u današnju domovinu Hrvati su živjeli u...

Plavoj Hrvatskoj

Bijeloj Hrvatskoj

Pravoj Hrvatskoj

Republici Hrvatskoj

1

2

3

4

5

U kojem su stoljeću Hrvati došli u Dalmaciju?

8.

7.

9.

10.

1

2

3

4

5

Najviše je Hrvata prihvatilo kršćanstvo do kraja 7. stoljeća.

Da

Ne

1

2

3

4

5

Nadamo se da ćeš uživati u kvizovima vezanim za povijest.

PONOVNO?

1

2

3

4

5