Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Izpildvaras kapacitāte (7.5/10) Latvijas rezultāts ir salīdzinoši labs: 7.vieta starp OECD un ES dalībvalstīm. Rezultāts gan ir nedaudz pasliktinājies kopš 2014.gada. Izpildvaras kapacitātes ziņā vislabākie rezultāti ir Zviedrijai, Somijai un Norvēģijai. 41 valsts konkurencē Latvija ierindojas 7. vietā.

Valdības komunikācija (8/10) Ministrijas savā komunikācijā laiku pa laikam nonāk pretrunā citām ministrijām vai valdības kopējai stratēģijai 41 valsts konkurencē Latvija ierindojas 3. vietā.

Konsultācijas ar sabiedrību (8/10) Vairumā gadījumu valdība konsultējas ar sabiedrības pārstāvjiem 41 valsts konkurencē Latvija ierindojas 4. vietā.

Jauno regulējumu ietekmes pēcnovērtējumi (6/10) Jau pieņemtu regulējumu ietekmes pēcnovērtējumi tiek veikti un to rezultāti ņemti vērā, bet reti 41 valsts konkurencē Latvija ierindojas 14. vietā.

Ilgtermiņa ietekmes novērtēšana (2/10) Latvijas jauno likumprojektu ietekme uz ilgtspējas jautājumiem netiek izvērtēta 41 valsts konkurencē Latvija ierindojas 33. vietā.

Jauno regulējumu ietekmes rādītāju piemērošana (8/10) Tiek vērtēta jaunu regulējumu ietekme, bet ne visiem regulējumiem un ne dziļi 41 valsts konkurencē Latvija ierindojas 4. vietā.

Jauno regulējumu ietekmes novērtējumu kvalitāte (7/10) Tiek veikti jaunu regulējumu ietekmes novērtējumi, taču šim procesam ir kvalitātes problēmas 41 valsts konkurencē Latvija ierindojas 8. vietā.

Neformālā koordinācija (7/10) Samērā efektīva neformālā starpministriju darba koordinēšana 41 valsts konkurencē Latvija ierindojas 30. vietā.

Starpministriju koordinācijas digitalizācija (7/10) Vairumā gadījumu starpministriju koordinēšanu atvieglo digitālie risinājumi. 41 valsts konkurencē Latvija ierindojas 30. vietā.

Premjera iestāžu ekspertīze (8/10) Premjera institūcijas regulāri vērtē ministriju iesniegtos likumprojektus atbilstoši valdības prioritātēm 41 valsts konkurencē Latvija ierindojas 22. vietā.

Nozaru ministrijas (8/10) Premjeram padotās institūcijas tiek regulāri informētas par to, kā ministrijām veicas ar politikas iniciatīvu gatavošanu 41 valsts konkurencē Latvija ierindojas 28. vietā.

Starpministriju koordinācija (8/10) Ministriju savstarpējā koordinācija ir efektīva attiecībā uz daudziem rīcībpolitikas priekšlikumiem 41 valsts konkurencē Latvija ierindojas 13. vietā.

Ministriju koordinācija (8/10) Vairākumu politiski nozīmīgu priekšlikumu pirms izskatīšanās valdībā apspriež citos politiskos koordinācijas formātos 41 valsts konkurencē Latvija ierindojas 28. vietā.

Ministriju spēja īstenot valdības uzstādījumus (9/10) Valdība ir organizēta tā, lai ministrijas varētu ieviest valdības kopējo programmu 41 valsts konkurencē Latvija ierindojas 4. vietā.

Valdības efektivitāte (9/10) Valdība kopumā spēj izpildīt savus mērķus 41 valsts konkurencē Latvija ierindojas 1. vietā.

Regulatīvā ieviešana (7/10) Kopumā valsts institūcijas ievieš likumus efektīvi un bez aizspriedumiem 41 valsts konkurencē Latvija ierindojas 4. vietā.

Ministriju pārraudzība (8/10) Premjers monitorē ministriju darbu, bet ne vienmēr efektīvi 41 valsts konkurencē Latvija ierindojas 11. vietā.

Nacionālie standarti (6/10) Valdība kopumā spēj panākt, lai pašvaldības spēj piedāvāt pakalpojumus atbilstoši valstij kopīgiem standartiem 41 valsts konkurencē Latvija ierindojas 15. vietā.

Valsts un pašvaldības iestāžu pārraudzība (7/10) Ministrijas pārrauga to, kā strādā vairākums no iestādēm 41 valsts konkurencē Latvija ierindojas 16. vietā.

Konstitucionālā rīcības brīvība (5/10) Valdība kopumā ciena pašvaldību autonomiju, bet faktiski ierobežo to rīcības brīvību jaunu politiku ieviešanā 41 valsts konkurencē Latvija ierindojas 25. vietā.

Funkciju finansēšana (6/10) Valdība ļauj pašvaldībām adekvāti ieviest vairumu no to funkcijām, sniedzot šo funkciju izpildei nepieciešamo financējumu, taču tajā pašā laikā pašvaldībām trūkst kapacitāte labai finanšu apsaimniekošanai 41 valsts konkurencē Latvija ierindojas 16. vietā.

Iesaiste starptautiska mēroga aktivitātēs (9/10) Valdība iesaistās kolektīvās aktivitātēs visas planētas interesēs, taču ne kā līderis 41 valsts konkurencē Latvija ierindojas 2. vietā.

Spēja pielāgot valsts institūcijas starptautiskajām aktualitātēm (6/10) Valdība efektīvi pielāgo Latvijas institucionālās struktūras atbilstoši starptautiskajām aktualitātē 41 valsts konkurencē Latvija ierindojas 19. vietā.

Spēja novērtēt pašiem savas pārvaldes efektivitāti (8/10) Pārvaldes institucionālās struktūras tiek regulāri pārskatītas 41 valsts konkurencē Latvija ierindojas 4. vietā.

Institucionālā reforma (8/10) Valdība uzlabo savu stratēģisko jaudu, veicot institucionālus pilnveidojumus 41 valsts konkurencē Latvija ierindojas 4. vietā.

Ekspertu iesaiste (6/10) Pieņemot nozīmīgus lēmumus (bet ne visos gadījumos), valdība konsultējas ar ārpus pārvaldes ekspertiem agrīnā lēmumu pieņemšanas stadijā 41 valsts konkurencē Latvija ierindojas 16. vietā.

Stratēģiskā plānošana (8/10) Latvijā ir stratēģiskās plānošanas institūcijas, taču tām ir ierobežota ietekme uz lēmumu pieņemšanu 41 valsts konkurencē Latvija ierindojas 3. vietā.

Ar zaļu krāsu apzīmēti tie Latvijas demokrātijas kvalitātes rādītāji, kas augstāki par vidējiem Eiropas Savienības un OECD dalībvalstu rādītājiem.

Ar oranžu krāsu apzīmēti tie rādītāji, kur Latvijas rezultāts ir līdzvērtīgs vidējam rezultātam starp Eiropas Savienības un OECD dalībvalstīm.

Ar sarkanu krāsu apzīmēti tie Latvijas demokrātijas kvalitātes rādītāji, kas zemāki par vidējiem Eiropas Savienības un OECD dalībvalstu rādītājiem.