Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

POČETAK

Prirodna i kulturna baština

Republika Hrvatska ima 8 nacionalnih parkova i 12 parkova prirode.

ZADATAK 1

ANe

BDa

U nacionalnim su parkovima potpuno zabranjene gospodarske aktivnosti.

ZADATAK 2

ADa

BPonekad

CNe

TOČNO!

Organizacija Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu je...

ZADATAK 3

AUNESCO

BUNICEF

DEU

TOČNO!

CNATO

Eufrazijeva bazilika je u...

ZADATAK 4

AŠibeniku

DSplitu

EPoreču

CVaraždinu

BZagrebu

TOČNO!

Starogradsko polje je na...

ZADATAK 5

AKrku

EHvaru

FKorčuli

BBiokovu

CCresu

DBraču

TOČNO!

PONOVNO?

ČESTITAMO!