Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

POČETAK

Povezanost živih bića

biljka

trava

životinja koja je biljojed

1/5

U hranidbenom lancu uvijek je prva...

biljka

trava

životinja koja je biljojed

1/5

U hranidbenom lancu uvijek je prva...

1/5

SLJEDEĆE

1/5

PONOVI

dobre volje čovjeka

svjetlosne energije Sunca

toplinske energije Sunca

2/5

Biljka proizvodi hranu pomoću...

2/5

SLJEDEĆE

2/5

PONOVI

zrak

samo kisik

hranu i kisik

3/5

Biljke proizvode...

3/5

SLJEDEĆE

3/5

PONOVI

prijateljstvu

tekućicama

suživotu

4/5

Moruzgva i rak samac žive u...

4/5

SLJEDEĆE

4/5

PONOVI

oprašivanje

druženje

znanstveno istraživanje

5/5

Biljkama su životinje potrebne za...

5/5

PONOVNO?

5/5

PONOVI