Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

יולי

אוגוסט

אוקטובר

יולי

קיץ

אפריל

מתניעים פרוייקט בביה"ס לתשפ"ב

TCSS כנס קיץ

לקראת תחילת הפעלה

מפגש קהילה TCSS

העמקה במדע אזרחי

TCSS כנס קיץ

מתניעים פרוייקט בביה"ס לתשפ"ג

מיועד לכלל TCSS קהילת

מידע נוסף

 • המפגשים יתקיימו בזום בשעות אחהצ. מועד מדוייק יישלח לנרשמים לקראת כל המפגש
 • ההרשמה לכל מפגש דרך הקישור המצורף
 • המפגשים ללא עלות
 • קיום המפגשים מותנה במינימום נרשמים
 • כל מפגש עונה על צרכים שונים ועשוי להתאים לאנשים שונים

תוכנית מפגשים לצוותי חינוך המפעילים פרוייקטי מדע אזרחי בבית הספר לתשפ"ב

הקליקו על הכפתורים בתרשים לקבלת מידע אודות

?מה התוכן

?למי מיועד

?רוצה להרשם למפגש

נובמבר

התאמת תוכנית הלמידה לעבודת חקר

דצמבר

עבודה עם נתונים

מרץ

מאי

הערכות לתשפ"ג

ינואר

תכנון הערכת למידה

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat

צוותי חינוך שמתכננים להפעיל פרוייקט מדע אזרחי בביה"ס במהלך תשפ"ב, בחרו פרוייקט, ובשלים לפתוח את השנה!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat

למי מיועד?צוותי חינוך שמפעילים פרוייקט מדע אזרחי בביה"ס ורוצים להתאימו לעבודת חקר. דגש על יסודי וחט"ב.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat

תוכן מרכזי למפגש:

 • במפגש נדייק את תוכניות הלמידה בחלוקה לפרוייקטים השונים, נדון בהתלבטויות ובשאלות לקראת תחילת השנה.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat

תוכן מרכזי למפגש:

 • המפגש יעסוק בהתאמת תוכנית הלמידה לעבודת חקר.
 • הנחת העבודה: תהליך למידה לחקר הינו מתפתח בהתאמה למעגל החקר עם תוצרי ביניים לאורכו. שהם אלו שבסופו של דבר ירכיבו את עבודת החקר (התוצר הסופי).
במהלך המפגש נדגים כיצד רצפי הלמידה בסביבת ההרחב"ה (סביבת הלמידה המקוונת שפותחה במרכז) נותנים מענה לקידום ידע, מיומנויות וערכים של חקר. זאת, תוך הבחנה בין היבטים של HANDS ON (למשל, איסוף הנתונים הלכה למעשה בשטח) ו MINDS ON (למשל, למידה על שיטות איסוף, בחירת המשתנים וכד'). וכיצד ניתן לשלב תוצרי ביניים לשם הערכה מתפתחת של תהליך למידת בחקר בהיבטים הללו. המפגש לא נותן מענה לדרישות המערכת לקראת עבודת ביוחקר בתיכון. לשם כך יש לפנות למובילת הפרוייקט בנפרד.

למי מיועד? כלל קהילת TCSS

יפורסם בהמשך:)

למי מיועד?צוותי חינוך שרוצים להרחיב ולהעשיר את הידע שלהם בהכרות עם המדע האזרחי

תוכן מרכזי למפגש

 • מדע אזרחי - כן או לא? העמקה במאפיינים המייחדים את המדע אזרחי באמצעות חקר מקרים
  • הכרות עם סביבת ה insight בפיתוח של מרכז TCSS - שיתוף תובנות מתוך העשייה
  • הרחבת ההכרות עם פרויייקטים של מדע אזרחי בעולם
  • הכרות עם העשייה המחקרית של מרכז TCSS

תוכן מרכזי למפגש

 • מה מייחד פרוייקט מדע אזרחי מפרוייקט חקר בביה"ס?
 • חשיפה לסביבת הלמידה של המרכז למדע אזרחי בבתי ספר למסלולים ולפרוייקטים הפעילים בתשפ"ג
 • זום אין להכרות פרוייקטים ומובילים לפי עניין
 • בחירה אישית פרוייקט להפעלה בתשפ"ג למעוניינים (לקראת מפגש יולי)

יפורסם בהמשך:)

למי מיועד?כלל קהילת TCSS

 • המפגשים יתקיימו בזום בשעות אחהצ. מועד מדוייק יישלח לנרשמים לקראת כל המפגש
 • ההרשמה לכל מפגש דרך הקישור המצורף
 • קיום המפגשים מותנה במינימום נרשמים. המפגשים - ללא עלות
 • כל מפגש עונה על צרכים שונים ועשוי להתאים לאנשים שונים

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat

למי מיועד?צוותי חינוך שמפעילים פרוייקט מדע אזרחי בביה"ס ורוצים לפתח כלים להערכת הלמידה בפרוייקט

תוכן מרכזי למפגש

 • מה הרווחים האפשריים ללמידה בפרוייקטי מדע אזרחי?
 • התבוננות על מטרות הלמידה ורצף הלמידה בפרוייקט
 • פיתוח כלים לשימוש המורה להערכת הלמידה במהלך הפרוייקט ובסיומו

למי מיועד?צוותי חינוך ששוקלים להפעיל פרוייקט מדע אזרחי במהלך תשפ"ג (חדשים ומנוסים)

למי מיועד?צוותי חינוך שמתכננים להפעיל פרוייקט מדע אזרחי בביה"ס במהלך תשפ"ג, בחרו פרוייקט ובשלים להתניע!

תוכן מרכזי למפגש

 • מרכיבים מרכזיים בתכנון פרויקט מדע אזרחי בביה"ס
 • חלוקה לפרוייקטים: עיצוב רצף למידה בהתאמה לצורכי המחקר המדעי הספציפי וצורכי ביה"ס - עבודה עם סביבת הלמידה המתוקשבת של מרכז TCSS

למי מיועד?כלל קהילת TCSS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat

למי מיועד?צוותי חינוך שהפרוייקט שהם מובילים כרוך בעבודה עם נתונים.

תוכן מרכזי למפגש:

 • מה מייחד עבודה עם נתונים כחלק מפרוייקט מדע אזרחי בביה"ס
 • כלים ופעילויות לעבודה עם נתונים כחלק מרצף הלמידה של הפרוייקט (חלוקה לבסיסי / מתקדם לפי תמהיל המשתתפים)
 • מה אפשר לעשות עם התובנות?

כנס הקיץ יהיה וירטואלי ויתקיים באמצע אוגוסט 2021.