Want to make creations as awesome as this one?

Us presentem la memòria de la Fundació Trueta de l'any 2020. On l'activitat diària de les persones ateses al centre, es va veure i es veu encara alterada per les restriccions necessàries per contenir un virus massa letal.El telèfon s'ha convertit en el nostre principal aliat per mantenir el contacte

Transcript

Memòria Anual 2020

"La vida no és esperar a que passi latempesta, és aprendre a ballarsota la pluja"Vivian Greene

12. Contacte

11. Subvencions i Ajuts

10. Cooperació Internacional

9. Informaió econòmica

8. Docència, visites i activitats

6. Activitat de la Trueta i COVID 19

5. Acció Social

4. Gestió de residus i prestació de serveis

3. Estructrua organtizativa

2. Codi ètic, transparència i bon govern

7. Dades

1. Qui som

Índex

#EmergènciaClimàtica El nostre planeta no és infinit i des de la Trueta treballem en contra del malbaratament de recursos. Reciclem l’excedent de medicaments i material sanitari. Oferim a les empreses un servei de destrucció de documentació confidencial així com una gestió integral dels residus que generen. Reaprofitem la roba, llibres i objectes de la llar que la societat descarta donant-los un segon ús o transformant-los. #InclusióSocial L’estigma que arrosseguen les persones amb discapacitat derivada de problemes de salut mental com la depressió, l’esquizofrènia o el trastorn bipolar els porta sovint a tancar-se en si mateixes, a allunyar-se cada vegada més d’una societat que no els comprèn i que, sovint per por, els deixa de banda impedint el seu desenvolupament normal. A la Trueta creiem en les seves capacitats i les empoderem en un entorn laboral que no prima la productivitat sinó les persones i les seves necessitats. #TotsSomIgual O ho hauríem de ser i per això hem treballat, treballem i treballarem perquè tothom, visqui on visqui, tingui les mateixes oportunitats. Durant anys hem portat a terme projectes de cooperació vinculats a l’àmbit sanitari en països en vies de desenvolupament però també aquí mateix, a casa nostra, on també hi ha bosses de pobresa que no cal oblidar.

1. Qui som

Corria l’any 1993 quan Carles Furriols, un metge de capçalera que havia cooperat amb Metges Sense Fronteres a Hondures, Haití, i a la guerra d’Angola, visitant pacients a domicili va barrinar alguna cosa nova i engrescadora. El treball de cooperació, les visites domiciliàries, la feina de consultori i les llambregades de carrer, l’havien fet adonar de tres coses: (1) L’acumulació de medicaments, caducats o sense caducar, als armaris de les cases; (2) La manca de medicaments en països del Tercer Món; (3) La reclusió i l’estigma que patien les persones amb malaltia mental. Seria possible una acció que s’encarés amb aquestes tres coses alhora? La creació de la Trueta va ser la resposta. Una entitat pensada i creada a mida per actuar conjuntament en tres fronts alhora

Com a Fundació Privada, la Fundació Trueta ret comptes al Protectorat de Fundacions, òrgan de tutela, control i supervisió del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. La Fundació Trueta és una entitat privada d’iniciativa social, catalana, sense ànim de lucre, compromesa amb totes aquelles persones amb problemes de salut mental greu, i institucions i persones de països del Tercer món, i persones necessitades de l’anomenat Quart mon. Actua amb Generositat i responsabilitat; Altruisme i solidaritat; Inconformisme i llibertatMissió de la Fundació A la Trueta creiem en les capacitats de les persones amb problemes de salut mental i les empoderem en un entorn laboral que no prima la productivitat sinó les persones i les seves necessitats. A través de l’activitat de gestió de residus, principalment el reciclatge de medicaments, l’aprofitament de material sanitari i la destrucció de documentació confidencial, potenciem les seves capacitats. Afavorim que les persones amb problemes de salut mental trobin sentit a la vida mitjançant la inserció sòcio-laboral amb activitats de gestió de residus i projectes de cooperació al desenvolupament.

2. Codi ètic, transparència i bon govern

Elements de la missió Persones amb problemes de salut mental: Moltes persones que pateixen problemes de la salut mental són capaces de viure de forma autònoma si poden comptar amb el recolzament necessari ja sigui de la família, amics, i del servei especialitzats per la seva atenció. Gestió de residus: La Trueta engloba les activitats necessàries per fer-se càrrec d’un residu. La gestió de residus comença amb la recollida dels mateixos, el seu transport fins a les nostres instal·lacions i el seu tractament. Cooperació al Desenvolupament: Portem a terme programes de formació per la salut i d’equipament de materials mèdics a centres de salut de països en vies de desenvolupament. I ho fem amb els valors de RESPECTE: Totes les persones neixen en condició d’igualtat, i malgrat les diferències entre elles, tenen dret a les mateixes oportunitats.TRANSPARÈNCIA: Per donar a conèixer la tasca que realitzem COMPROMÍS mediambiental i foment de la reutilització: La millora mediambiental i la sostenibilitat, són principis bàsics de la Fundació.

 • Miquel Strubell Trueta
Vocal
 • Montserrat Mireia Trias Trueta
Vocal
 • Alfred Verdaguer Pairó
Vocal

3. Estructura organitzativa

Patronat

 • Amèlia Trueta Llacuna
Presidenta d'Honor
 • Carles Furriol i Solà
President
 • Jordi Ordeig Saster
Secretari-Tresorer
 • M.Dolors Graboleda Arqués
Vocal

Organigrama

Escribe tu sección aquí

A totes les empreses es produeixen residus i dades confidencials, però la seva gestió es fa sempre de forma correcta? A la Trueta som especialistes de fa més de 25 anys en gestió de residus i destrucció de documents confidencials donant oportunitats laborals a persones amb malaltia mental (+65% discapacitat) Mensualment gestionem 8 tones de medicaments i 9 tones de documents confidencials. Som Gestors de Residus autoritzats per l’Agència de Residus de Catalunya, Departament de Territori i Sostenibilitat, amb el codi E-1240.11. Per realitzar les tasques de recollida disposem d’una flota de vehicles amb codi de transportistes T-1777.

CER 180109, 200132, 070599, 070699, 160506CER 080318CER 160214, 160213CER 170411CER 200101, 150101CER 160603CER 200121

4. Gestió de residus i prestació de serveis

Gestionem i transportem

 • Medicaments, productes de parafarmàcia, material
sanitari, productes químics
 • Tòner i cartutxos de tinta
 • Equips rebutjats i material informàtic
 • Cables elèctrics
 • Paper i cartró / envasos de paper i cartró
 • Piles
 • Tubs fluorescents

Servei de destrucció confidencial

Oferim el servei de destrucció certificada de documents en paper, suports informàtics i altres materials confidencials (tèxtils), complint així amb les lleis vigents i obligatòries sobre gestió documental en les empreses. Tot el procés de recollida, transport, i destrucció es realitza amb personal propi i seguint totes les mesures de seguretat.

Totes les activitats es desenvolupen sempre pensant en l’objectiu d’oferir llocs de treball a persones amb problemes greus de salut mental i, per tant, susceptibles de restar al marge de la nostra societatc. A la Fundació Dr. Trueta pensem que el progrés humà passa, també i sobretot, pel respecte i mínim dany possible al medi ambient. Creiem que és bo donar segons i tercers usos als objectes que encara són útils, tant al centre (en oportunitats i benestar – l’anomenat Primer Món) com a la perifèria (el Tercer Món). No som els únics en recordar que els recursos de la Terra són limitats i que reciclar és quelcom imprescindible. Durant l’any 2020 hem gestionat un total de 249.147,65 kg de residus, amb la distribució que es mostra en el diagrama següent:

Altres: Paper/cartó, material informàtic, tòners, piles, fluorescents, envasos

Contibuim a un món més sostenible i inclusiu

Segona mà

Seguint la línia de reciclatge i disminució de residus i de la inserció sòcio laboral de persones amb problemes de salut mental, disposem de dues botigues a Vic (ATELIER – C. Canigó, 33) i Manlleu (TAM TAM – Avda. Roma, 123), on hi podeu trobar roba, complements, llibres, mobles petits i objectes de decoració, que algú ha descartat però que encara poden ser útils per algú altre, a un preu molt assequible.

Reciclatge tèxtil

REaprofitem i donem una nova vida útil al residu tèxtil amb finalitat social. Aquell jersei oblidat al fons del calaix pot tenir encara un llarg recorregut. Si a més a més el deixem en mans de la Fundació Humanitària Dr. Trueta pot esdevenir també una oportunitat per a una persones amb problemes de salut mental de sortir del seu aïllament. Aquesta és la filosofia del projecte d’economia circular Treballa, Recicla, Cuida’t que l’entitat ha posat en marxa: fomentar el reaprofitament de roba en desús amb una finalitat social i terapèutica. Si el jersei oblidat encara en bon estat algú altre el pot aprofitar, però si està tan usat que no pot convertir-se per ell mateix en una peça de segona mà no cal llançar-lo. Els seus components tenen encara una vida útil. Botons, cremalleres, sivelles, cordills o la mateixa tela poden tenir una segona vida per ells mateixos o, amb imaginació i creativitat, convertir-se en una bossa de mà, un davantal, peces de patchwork o trapillo. Per ara s’ha engegat el projecte pensant en els particulars, que poden fer arribar els seus residus tèxtils al magatzem de la Trueta a Gurb o a les botigues de Vic i Manlleu. Més endavant, però, hi ha la voluntat d’obrir-se també a les empreses i proposar-los reconvertir el seu residu tèxtil, com poden ser els uniformes de treball, en regals promocionals d’empresa. La reutilització i la recuperació de materials són activitats que per si mateixes tenen un vessant d’interès públic, atès que comporten una minimització en l’impacte ambiental i sovint també impliquen un estalvi econòmic. A l’activitat de gestió de residus, a més, s’hi pot afegir el vessant social, utilitzant els recursos per tirar endavant el projecte d’inclusió social que porten a terme des de l’any 1993.

5. Acció Social

2. Centre Especial de Treball "El MERMA" (CET – T00200) a Gurb, amb la finalitat d’assegurar un lloc de treball remunerat i la prestació d’uns serveis d’ajustament personal i social que requereixi el personal amb discapacitat, actualment donem feina a 12 persones amb un Trastorn Mental Greu. Val a dir que, en una gran majoria, aquests centres són l’única oportunitat laboral a l’abast de moltes persones amb discapacitat.

1. Servei de Rehabilitació Sociolaboral dirigit a persones amb un Trastorn Mental Greu que en molts casos impedeix que puguin realitzar una activitat laboral productiva. El treball de rehabilitació evita que aquestes persones siguin abocades a l’exclusió d’una societat que estereotipa la malaltia mental. El nostre servei porta a terme un procés de rehabilitació mitjançant una reeducació i un aprenentatge de les habilitats laborals que potencien l’augment de l’autoestima i l’autonomia personal. Aquest procés té un gran impacte en el seu benestar emocional, psicològic i social, perquè permet de recuperar l’estabilitat, de començar a fer activitats noves o bé de retornar a activitats que havien deixat de fer a causa de la malaltia i també possibilita conèixer persones que es troben en una situació similar i fer noves amistats. Un dels beneficis que més valoren els usuaris del servei de rehabilitació és de poder reduir la medicació, a mesura que es van estabilitzant a nivell biopsicosocial. A més a més del benefici directe que suposa reduir la medicació, amb la consegüent minva dels efectes secundaris, també augmenta la seva autoestima i independència.

A la Trueta creiem en les capacitats de les persones amb problemes de salut mental. Valorem més que les persones amb un trastorn mental greu (+65% discapacitat) siguin capaces de desenvolupar-se en un lloc de treball, que no la productivitat que puguin tenir. A través de l’activitat de gestió de residus, principalment el reciclatge de medicaments, l’aprofitament de material sanitari i la destrucció de documentació confidencial, potenciem les seves capacitats. Afavorim que les persones amb problemes de salut mental trobin sentit a la vida mitjançant la inserció sòcio-laboral amb activitats de gestió de residus i projectes de cooperació al desenvolupament. Per la majoria de les persones el treball significa font d’ingressos, però aquesta no és la única funció que desenvolupa el treball. La valoració que en fan les persones quan se’ls hi demana per les altres funcions que té el treball són la de formar una imatge de nosaltres mateixos, desenvolupar una activitat física i mental constant, estructurar el temps adequadament i desenvolupar un cercle de relacions socials. Per tant, una persona que tingui dificultats per desenvolupar un treball, també tindrà dificultats per desenvolupar aquestes funcions de treball. A la Trueta, ens esforcem per lluitar contra l’exclusió social de persones afectades per un Trastorn Mental Greu (TMG), a partir de dos serveis:

6. Activitat de la Trueta i COVID 19

L’activitat de la Trueta es veu afectada per l’arribada de la COVID-19. A partir del dia 16/03/20 la Trueta deixa de fer l’activitat normal, es demana a tots els treballadors que es quedin a casa, tant els del Centre Especial de Treball (CET) com les persones voluntàries vinculades al Servei de Voluntariat Terapèutic (SVT). Només segueixen assistint al centre l’equip tècnic de la Fundació. El dia 30/03/20 entra en vigor l’ERTO per causa de força major. Durant el temps que les persones no assisteixen al centre es fa un seguiment telefònic setmanal. El dia 20/04/20 es torna a reprendre l’activitat a la Trueta. S’incorporen tots els treballadors del CET, excepte: TC: està vinculada al servei d’habitatge d’Osonament i de moment no vindrà per evitar riscos de contagi. Està confinada a Taradell amb la germana. AC: Al no poder obrir la botiga de roba de segona mà de Manlleu de moment es manté en ERTO. OJ: està vinculat al servei d’habitatge d’Osonament i de moment no vindrà per evitar riscos de contagi. Està confinat a la residència de ManlleuMS: està confinat amb els pares (població de risc), no vindrà per evitar contagis. Aquests treballadors es mantenen en ERTO fins que finalitzi l’estat d’alarma, finalment s’incorporen el mes de juliol. A causa de les mesures de prevenció per evitar contagis i poder mantenir les distàncies entre treballadors, s’han reduït els llocs de treball: de 25 a 14 places en total. Actualment assisteixen els onze treballadors del Centre Especial de Treball i dues persones voluntàries del Servei de Voluntariat Terapèutic. És aquest servei de voluntariat terapèutic el que s’ha vist més afectat, ja que només s’atén a dues persones de les catorze que hi assistien.

7.Dades

Durant l’any 2020 han passat per la Fundació Trueta de Vic, un total de 46 persones, d’aquestes, 32 tenen algun tipus de trastorn de salut mental greu (TSMG), 6 són voluntaris i 8 són professionals i tècnics. Pel Centre Especial de Treball (CET), hi han passat 13 persones. D’aquestes una ha causat baixa per defunció de COVID19. El CET ha estat funcionant tot i la pandèmia ja que la gestió de residus és considerada una activitat essencial. La majoria de persones treballadores del CET, un total de 9 persones, van estar en ERTO del 30 de març al 20 d’abril del 2020. La resta de persones (3) es van incorporar més endavant a mesura que la situació epidemiològica ho va permetre. Pel que fa al Servei de Voluntariat Terapèutic (SVT), fins al 15/03/21 hi van passar un total de 19 persones amb problemes de salut mental durant l’any 2020. A partir del març, el servei de voluntariat disminueix l’activitat degut a les mesures de prevenció de la COVID19, s’ha de reduir l’aforament i mantenir les distàncies. A partir del maig es van incorporar 4 persones voluntàries al servei. Les 15 persones amb problemes de salut mentals restants, encara no s’han pogut incorporar al SVT. Durant aquest 2020 tres persones han estat baixa del SVT, una per l’empitjorament de l’estat de salut i les altres dues persones, a causa de la pandèmia, han canviat de domicili fora de la comarca.

La majoria de persones del SVT, viuen a Vic, un total de 7 persones, seguit de Manlleu i Gurb. La resta de persones usuàries viuen en altres poblacions de la comarca com són Folgueroles, Roda de Ter, Torelló, Taradell, Sant Pere de Torelló i els Hostalets de Balenyà.

Patologies en el Centre Especial de Treball

Residència dels Usuaris del SVT

La patologia amb més incidència és l'esquizofrènia, suposant un 69% dels treballadors, seguit del trastorn obsessiu compulsiu i del trastorn bipolar. La resta de patologies correspon a altres trastorn amb un retard mental associat.

El lloc de residencia de la majoria de les persones treballadores del CET és Vic, on hi viuen 7 persones. La resta de persones viuen en altres poblacions de la comarca d’Osona com són: Manlleu, Torelló, les Masies de Voltregà, Sant Julià de Vilatorta, Centelles i Taradell.

Residència dels treballadors

El servei que deriva més persones al SVT és Osonament, seguit del Centre de Salut Mental d’Osona i la Oficina Tècnica Laboral. Aquest any també ha derivat usuaris el Servei Especialitzat en Salut Mental i Discapacitat Intel·lectual (SESMDI). Aquest servei és u servei públic que ofereix atenció especialitzada a les persones amb discapacitat intel·lectual i problemes de salut mental. Durant aquest 2020 han derivat a 3 persones.

Derivació en el Servei de Voluntariat Terapeutic

Derivació en el Centre Especial de Treball

Les persones treballadores del CET El Merma, són derivats des del Centre de Salut Mental d’Osona, el Servei de Rehabilitació d’Osonament i de la Oficina Tècnica Laboral (servei especialitzat en la inserció laboral de persones amb problemes de salut mental).

Les patologies que tenen més incidència en els usuaris de SVT és l’esquizofrènia, que compta amb un 53% d’incidència, seguit dels trastorns depressius i persones amb diagnòstic de discapacitat intel·lectual i patologia psiquiàtrica. La resta de patologies amb incidència al SVT són els trastorns obsessius compulsius, trastorns bipolars i trastorns psicòtics.

Patologies en el Servei de Voluntariat Terapeutic

Edat en CET i el SVT

Igualtat de gènere en el SVT

En el CET la persona més jove té 26 anys i la més gran en té 66, fent una mitjana de 47 anys. Pel què fa al SVT, la persona més jove té 39 anys i la més gran en té 71, fent una mitjana de 53 anys.

En la plantilla de persones que formen el SVT de Vic hi ha 15 homes i 4 dones.

En la plantilla de persones que formen el CET de Vic hi ha 10 homes i 3 dones

Igualtat de gènere en el CET

La pandèmia ha marcat l’any 2020, marcant un abans i un després de l’arribada de la COVID19. Tot i així, hem pogut participar i col·laborar en activitats dins i fora del centre.

Al febrer ens van visitar la coordinadora estratègica del Centre d’Estudis Sanitaris i Socials (CESS) i la directora executiva de la facultat de medecina de la UVic-UCC per teixir més aliances entre la universitat i la Trueta.

Al gener del 2020 alumnat de l’Institut de Moià van fabricar un joc educatiu i van fer-ne el donatiu a la Trueta per poder-lo enviar a una escola de la RD Congo i van venir a explicar-lo.

Durant l’any 2020 a través del conveni amb la Universitat de Vic una alumna del Grau d’Educació Social ha fet les pràctiques al nostre centre.

8. Docència, visites i activitats

Durant de desembre vam acollir una alumna de l’escola Sagrats Cors de Torelló que va col·laborar amb nosaltres en el marc del projecte de Servei Comunitari. Aquest projecte permet als alumnes analitzar el seu entorn i comprometre’s en la seva millora, promovent així l’educació en valors i el compromís cívic.

A Ràdio Manlleu fan una entrevista a les entitats que fan inserció laboral a Alterna't, la xarxa per l'economia social i solidària d'Osona.

El mes de setembre celebrem el comiat d’una companya que comença a estudiar un cicle formatiu de grau mitjà.

Amb l’arribada de la pandèmia, les activitats tan al centre com a fora del centre es van limitar, és per això que fins el juliol no es tornen a fer activitats. Al juliol que participem del casal d’estiu de l’Ajuntament de Vic Civicus en les activitats de la setmana del medi ambient per explicar la nostra tasca i els beneficis que té per el medi.

Durant el febrer també vam tenir la visita de l’alumnat d’ESO de l’Escola Vedruna de Tona. Expliquem la Trueta i es queden a treballar amb nosaltres durant el matí.

Aquest any 2020 la pandèmia ha marcat les nostres vides i ha limitat les activitats. Això també s'ha vist reflectit en la foto de grup de les persones vinculades a la Trueta, que es fa a finals d'any. Moltes persones no hi van poder ser presents ja que encara no han pogut reprendre l'activitat a la Trueta. Deixem la imatge del desembre del 2020 i del desembre 2019 perquè es puguin comparar

Foto de grup desembre 2019

Foto de grup desembre 2020

Com és tradició, durant el Nadal, fem un dinar amb totes les persones que col·laboren amb la Trueta: treballadors, voluntaris, professionals i tècnics. Aquest any però degut a la COVID19 es va fer un esmorzar per poder respectar totes les mesures de seguretat.

9. Informació econòmica

L ’accés a la sanitat pública de les comunitats rurals del nord del Perú és molt limitat. Això ha obligat a la seva població a buscar formules per garantir la cobertura sanitària fins a l’últim racó dels Andes i l’Amazones En aquest context, les germanes de la Caritat -Vedrunes han impulsat un programa per capacitar i educar persones en el món sanitari. Es tracta de representants de localitats rurals, normalment escollits pels seus habitants, i que tenen la tasca encomanada d’aprendre coneixements suficients per oferir atenció sanitària de primers auxilis i prevenció en els seus poblats.

La cooperació de la Fundació contempla bàsicament 2 àmbits d’actuació, amb la vocació d’aconseguir un impacte real en les condicions de vida de les poblacions del Sud: la Cooperació Internacional al Desenvolupament i l’Ajut Humanitari. Prioritzem l’àmbit de la Salut i cooperem amb contraparts locals, per tal de resoldre conjuntament determinats problemes estructurals o socials, sempre a sol·licitud de la comunitat receptora de l’ajut i potenciant la concertació amb els Centres Sanitaris. El material enviat per la Fundació Humanitària Dr. Trueta correspon, bàsicament, a productes sanitaris de primera necessitat sense els quals el treball diari de desenes de centres hospitalaris i d’atenció primària no podria portar-se a terme. També impulsem programes de prevenció de malalties, cursos de formació sobre higiene i lactància, i cursos de primers auxilis. Portem a terme de manera permanent, 2 projectes de salut i educació, els quals ajudem econòmicament en la compra de medicaments i material mèdic i en professionals per la capacitació de la població, segons les necessitats.

10. Cooperació Internacional

Els 20.000 ( un 54% del quals són dones) habitants de la comuna de N’djili, situat a la perifèria de Kinshasa (capital de la RDCongo), viuen en condicions d’extrema pobresa, comptant-se entre ells múltiples refugiats de guerra. L’accés als serveis mèdics en aquesta zona és extremadament difícil, no només pel cost econòmic que suposen i les pèssimes condicions en les que es troben, sinó perquè els serveis més propers són a quilòmetres de distància. Al barri hi ha tan sols un petit dispensari. És per aquesta raó que les autoritats locals van cedir un terreny a la Congregació de Carmelites de la Caritat Vedruna perquè s’encarreguessin de la construcció i gestió d’un centre de salut amb funcions de clínica de maternitat addicional.

R.D.Congo

PERÚ

11. Subvencions i ajuts

Volem transmetre un agraïment a totes les empreses i entitats que confien en nosaltres per portar a terme la gestió de residus i la destrucció de documents confidencials. Als socis que anualment ens ajuden a tirar endavant la nostra tasca. A les institucions públiques que a través de subvencions fan possible que els projectes de cooperació al Desenvolupament i el Servei de Teràpia Ocupacional es puguin portar a terme.

12. Referències de contacte

Fundació Trueta

C. Canigó, 33. 08500 VicTel. 938869276/621205911www.trueta.catnuria@trueta.cat

C.E.T El Merma

C. Narcís Monturiol, 31. 08503 GurbTel. 938869276/621205911www.trueta.catnuriasalvans@trueta.cat

Botiga TAM TAM

Av. Roma,12308560 Manlleu

Botiga Atelier

C. Canigó, 3308500 Vic

Gràcies!