Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Start

Rok szkolny 2024/2025

INFORMACJE DLA RODZICÓW KLAS i

(klikaj w prostokąty)

Pierwsze dni w szkole

12

11

Stołówka

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Świetlica szkolna

10

Map

Podręczniki szkolne

Zajęcia dodatkowe

Dni pełne niespodzianek

Organizacja procesu dydaktycznego

Kompleks sportowy

Ilość zajęć w klasie I

Sale lekcyjne

Budynek klas 1-3

CO WARTO WIEDZIEĆ?

ŻYCZENIA

Z wyrazami szacunku Katarzyna Grabowska – wicedyrektor szkoły oraz wychowawcy klas I

Życzymy wszystkim Dzieciom oraz Rodzicom wielu sukcesów i czerpania przyjemności ze wspólnej wyprawy edukacyjnej. Do zobaczenia po przerwie wakacyjnej. Mamy nadzieję, że 1 września, a teraz zapraszamy do obejrzenia filmu o naszej szkole, którą przygotowały Wasze Panie.

DALEJ

Wersja do pobrania

PRZYGOTUJ Z DZIECKIEM WYPRAWKĘ KONIECZNIE W CZASIE WAKACJI Zakup przyborów szkolnych może być doskonałą zabawą.

PRZYGOTUJ DZIECKU MIEJSCE DO NAUKI Znajdź miejsce, kącik, gdzie nic nie będzie rozpraszać uwagi Twojego Dziecka znajdź miejsce na tornister, książki i zeszyty.

TŁUMACZ DZIECKU, JAK MA SIĘ ZACHOWYWAĆ W SZKOLE Trzeba uświadomić dziecku, że w szkole należy słuchać i respektować polecenia nauczyciela – tak jak w domu rodziców. Wtedy łatwiej mu będzie dostosować się do szkolnych wymagań. Powinno darzyć szacunkiem starszych i inne dzieci. Dzięki temu unikniemy problemów w przyszłości.

POZYTYWNIE NASTAW SWOJE DZIECKO DO NAUKI W SZKOLE Pokaż mu, że dzięki nauce będzie samodzielne. Nauczy się czytać i przeczyta samo ulubioną bajkę. Gdy nauczy się liczyć, będzie samodzielnie płacić za cukierki w sklepie i jeszcze policzy resztę. Nauka to praktyczna rzecz w życiu codziennym.

ROZMAWIAJ Z DZIECKIEM O SZKOLE PODCZAS WAKACJI Najlepiej, gdy rodzice zaczynają rozmowy już w czasie wakacji i przygotowują dziecko stopniowo. Trzeba malucha uspokoić i zapewnić, że może pytać o wszystko, co jest niejasne i niepokojące. Można odnieść się do własnych miłych wspomnień z lat szkolnych.

Jak postępować, zanim dziecko przekroczy próg szkoły?

POWRÓT

1. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO - w tym dniu dziecko powinno być nagrodzone gdyż rozpoczęcie nauki ma być traktowane jako dzień wyjątkowo radosny, a nie przykry obowiązek. Warto wybrać się do kina, na lody, na pewno pozostawić wybór pierwszoklasiście. 2. PRZEZ PIERWSZY MIESIĄC DZIECI OBJĘTE SĄ W SZKOLE SZCZEGÓLNĄ TROSKĄ- rodzice mogą odprowadzać swoje dziecko do sali lekcyjnej. Pamiętaj im wcześniej Twoje dziecko będzie przychodzić na lekcje z klasą i nauczycielem, tym szybciej się usamodzielni. 3. WDRAŻAJCIE SWOJE DZIECKO DO SAMODZIELNOŚCI - nie odrabiajcie za nie zadań, lecz kontrolujcie czy je wykonuje. 4. NAUCZCIE DZIECKO SUMIENNOŚCI, ALE NIE WYMAGAJCIE BY ŻYŁO TYLKO SZKOŁĄ - nie wywierajcie na nie presji, nie straszcie go niepotrzebnie. Szkoła powinna być również przygodą i dobrą zabawą. 5. WYJAŚNIJCIE DZIECKU, ŻE NAUCZYCIEL TO PRZYJACIEL, OSOBA, KTÓREJ DZIECKO MOŻE ZAUFAĆ I OD KTÓREJ MOŻE UZYSKAĆ POMOC. 6. NIGDY NIE KRZYCZ NA DZIECKO, NIE STRASZ GO, MÓWIĄC, ŻE WYCHOWAWCA JE UKARZE. Dziecko wtedy już zupełnie przestanie rozumieć, że szkoła jest drugim domem. Szybko bowiem zauważy, że nauka to przykry obowiązek. 7. NAGRADZAJCIE DZIECI W GRANICACH ROZSĄDKU. Bardzo często dobre słowo, pochwała są najlepszą nagrodą dla dziecka. Pochwal za to co jest do pochwalenia i zgań za złe zachowanie, ale zawsze doradź dziecku, jak się poprawić! 8. ROZMAWIAJ - znajdź czas, aby wysłuchać tego co wydarzyło się w szkole. Codzienna rozmowa o tym, to najlepsza metoda, aby mieć wiedzę i kontrolę nad szkolnym życiem Twego Dziecka – ucznia. 9. OBSERWUJ SWOJE DZIECKO - od razu zorientujesz się, że pojawiają się jakieś problemy. 10. NADZORUJ CODZIENNE PAKOWANIE PLECAKA - nie pozwól, aby zabierało zbędne rzeczy do szkoły. 11. NIE TRAKTUJ WYWIADÓWKI JAKO PRZYKREGO OBOWIĄZKU - Twoja współpraca z wychowawcą na pewno wyjdzie maluchowi na dobre – KTO ZNA GO LEPIEJ NIŻ TY?. Dzięki rozmowie z nauczycielem możesz znaleźć rozwiązania wielu problemów. Również uwagi wymienione z innymi rodzicami mogą okazać się pomocne. Korespondencja w dzienniku elektronicznym to nie „uwagi”, ale informacje o zachowaniu i pracy ucznia na lekcji. Niekiedy są bardzo lakoniczne ze względu na czas, więc jeśli masz wątpliwości kontaktuj się z nami osobiście.

Jak postępować, gdy dziecko przekroczy próg szkoły?

Wyprawka do pobrania!

WYPRAWKA UCZNIA KLASY 1

ŚRODKI CHIGIENICZNE

RYZA PAPIERU KSERO

STRÓJ GALOWY

ODZIEŻ SPORTOWA

PLECAK

BLOK A3

TECZKA NA GUMKĘ A4

TECZKA TEKTUROWA Z RĄCZKĄ

PIÓRNIK

ZESZYTY

POMOCE DYDAKTYCZNE

Kliknij na obrazek

Pierwsze dni w szkole najmłodszych uczniów będą dla nich okresem adaptacyjnym do warunków funkcjonowania w szkole. Poświęcone zostaną zabawom integracyjnym, poznawaniu otoczenia, nauce podstawowych zasad bezpieczeństwa, uczeniu samodzielności w szkole oraz poznaniu kolegów i pracowników szkoły. Wychowawcy klas I przez pierwszy miesiąc nie będą pełnili dyżurów w czasie przerw. Będą ten czas spędzali ze swoimi dziećmi, aby je lepiej poznać, wdrożyć do rzeczywistości szkolnej i zapewnić każdemu dziecku poczucie bezpieczeństwa.

Atutem naszej placówki są warunki lokalowe, jakie stworzyliśmy najmłodszym uczniom. Dzieci z klas I,II i III uczą się w oddzielnym budynku, w którym oprócz sal lekcyjnych znajduje się także świetlica – zajmująca dwa pomieszczenia, biblioteka, gabinet logopedyczny, gabinet do zajęć indywidualnych oraz sala zabaw, gdzie pod opieką nauczycieli uczniowie spędzają wyznaczone przerwy. Dzieci pozostawiają swoje ubrania i obuwie zmienne w szafkach, które znajdują się na korytarzach szkolnych.

Sale lekcyjne, w których uczą się najmłodsi uczniowie szkoły są duże i przestronne, co pozwoliło na wydzielenie części edukacyjnej i rekreacyjnej. Wyposażono je w nowoczesne pomoce dydaktyczne, sprzęt audiowizualny, gry oraz zabawki. Ponadto każda sala dydaktyczna wyposażona jest w projektor multimedialny, a w czterech znajdują się dodatkowo tablice interaktywne. Dodatkowym atutem jest to, że dzieci mogą pozostawić w swoich salach niektóre przybory szkolne, a w szatni szkolnej obuwie sportowe.

W szkole funkcjonuje stołówka szkolna prowadzona przez ajenta. Istnieje możliwość wykupienia obiadów. Cena obiadu zostanie skalkulowana i podana Państwu na początku września.

Kompleks sportowy szkoły stanowią 2 sale gimnastyczne - jedna do wyłącznej dyspozycji uczniów klas I-III, plac zabaw oraz boisko wielofunkcyjne, z których przy sprzyjających warunkach atmosferycznych korzystają najmłodsi uczniowie.

KOMPLEKS SPORTOWY

 •  Język angielski w wymiarze 2 godzin tygodniowo dla danego oddziału nie uwzględnia w klasach I-III podziału na grupy.
 • Wychowanie fizyczne i zajęcia ruchowe będą prowadzone w salach gimnastycznych lub przy sprzyjających warunkach pogodowych na boisku lub placu zabaw. 
 • Natomiast lekcje religii są zazwyczaj pierwszymi lub ostatnimi zajęciami w planie lekcyjnym.
 • Zajęcia dydaktyczne w placówce odbywać się będą w godzinach 8.00- 15.20. Uczniowie pracują w systemie dwuzmianowym. 
 • Zajęcia komputerowe prowadzone są w korelacji z pozostałymi obszarami edukacji w szkolnej pracowni komputerowej. Do wyłącznej dyspozycji uczniów klas I-III pozostaje jedna z dwóch pracowni informatycznych z 20 stanowiskami komputerowymi oraz ze stałym dostępem do Internetu.

ORGANIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNEGO

2 godziny

Religia (zajęcia nadobowiązkowe)

1 godzina

3 godziny

1 godzina

1 godzina

2 godziny

12 godzin

Wychowanie fizyczne

Zajęcia komputerowe

Język obcy - angielski

Edukacja plastyczna

Edukacja muzyczna

Edukacja polonistyczna, społeczna, przyrodnicza, matematyczna, zajęcia techniczne

 • Edukacja w klasach I-III odbywa się w formie kształcenia zintegrowanego
(nie ma podziału na przedmioty).
 • Realizacja treści przewidzianych do opanowania w podstawie programowej odbywa się w oparciu o ośrodki tematyczne, których problematyka jest bliska dzieciom.
 • W klasie I uczniowie będą realizowali tygodniowo 20 godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym:

Na początku roku szkolnego zaprezentujemy Państwu aktualną dla Waszych dzieci ofertę zajęć pozalekcyjnych. Będzie to bogaty wachlarz kół zainteresowań, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, imprez, uroczystości i konkursów szkolnych. Będzie ona spełniała oczekiwania uczniów uzdolnionych, ale także i tych, którzy mają trudności w opanowaniu pewnych umiejętności. W opracowaniu oferty zajęć pomoże nam ankieta, którą Państwo wypełnicie na początku roku szkolnego.

Podręczniki szkolne oraz materiały ćwiczeniowe zarówno do nauki z zakresu kształcenia zintegrowanego, jak i do języka angielskiego są refundowane (nieodpłatne). W pierwszym tygodniu września każdy uczeń klasy I otrzyma je od swojego wychowawcy. Podręczniki zostaną wypożyczone na okres jednego roku – po tym okresie wychowawcy przekażą je do biblioteki szkolnej, gdyż służyć będą uczniom kolejnego rocznika. Dlatego bardzo prosimy o dbałość, aby z powodzeniem służyły innym dzieciom. Natomiast materiały ćwiczeniowe są własnością każdego ucznia i nie trzeba będzie ich oddawać.

W trosce o prawidłowy rozwój intelektualny uczniów organizowane są:

 1. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 2. Terapia pedagogiczna
 3. Zajęcia socjoterapeutyczne
 4. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
 5. Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
 6. Logopedia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

 • Świetlica szkolna to miejsce, w którym dzieci młodsze spędzają sporo czasu, więc pomieszczenia jej przypisane są doskonale przygotowane do odpoczynku, zabawy i nauki.
 • Pobyt w świetlicy wypełniają dzieciom zajęcia o charakterze dydaktycznym, umuzykalniającym, plastycznym, kulturalno-artystycznym, i rekreacyjno-sportowym.
 • Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 – 16.30.
Zapisu dziecka można dokonać u nauczyciela świetlicy na początku przyszłego roku szkolnego.
 • W pierwszej kolejności do świetlicy przyjmowane są dzieci rodziców pracujących.

GALA MAŁEGO MAESTRA

BALE KARNAWAŁOWE

ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY

FESTYN RODZINNY

(w dniu rozpoczęcia roku szkolnego)

PASOWANIE NA UCZNIA

W ciągu roku szkolnego w klasach I-III odbywają się liczne imprezy okolicznościowe. Uczniowie biorą udział w rajdach oraz wycieczkach krajoznawczych. Dzieci włączają się także do różnorodnych akcji szkolnych. Najmłodsi uczniowie biorą udział w różnego rodzaju konkursach szkolnych na terenie miasta i poza Słupskiem. Do obrzędów, które na stałe wpisały się w kalendarz imprez w naszej szkole, należą między innymi: