Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

przygotowały: Karolina Kret i Hanna Olszewska

ŚWIĘTA EDYTA STEIN

urodzona 12 października 1891 we Wrocławiu, zmarła 9 sierpnia 1942 w Brzezince

Edith Stein (imię zakonne Teresa Benedykta od Krzyża)

Była najmłodszym z jedenaściorga dzieci handlarza drewnem Siegfrieda Steina i Augusty Stein z domu Courant. Ojciec zmarł, kiedy miała dwa lata, od tego czasu matka zajmowała się zarówno dziećmi, jak i firmą swego zmarłego męża.

W 1905 roku oficjalnie wyparła się wiary w Boga oddając się innym częściom życia doczesnego. Była szczególnie zainteresowana nauką, skupiała się wokół różnorakich dziedzin.

Jak wyglądała jej wiara na przestrzeni lat?

I WOJNA ŚWIATOWAPodczas I wojny światowej była sanitariuszką Czerwonego Krzyża, przechodząc wcześniej szkolenie w Szpitalu Wszystkich Świętych we Wrocławiu, a następnie została skierowana do pracy w lazarecie w Hranicach na Morawach.

W 1916 powróciła do Wrocławia, podejmując pracę nauczycielki w swoim dawnym gimnazjum ucząc tam łaciny, języka niemieckiego, historii i geografii.

powrót do rzeczywistości

Po śmierci swojego dobrego znajomego Adolfa Reinacha – w trakcie I wojny światowej – miała wpaść w apatię i rozdarcie duchowe. Wstąpiła do Niemieckiej Partii Demokratycznej. Podbudowana postawą wdowy po Reinachu, ewangeliczki, zaczęła przeżywać nawrócenie, którego kulminacja nastąpiła w domu Hedwig Conrad-Martius. Edith wspomina w swej autobiografii: „Sięgnęłam na chybił trafił i wyjęłam książkę sporej objętości. Nosiła tytuł: Życie św. Teresy z Avili spisane przez nią samą. Zaczęłam czytać, zachwyciłam się natychmiast i nie przerwałam lektury aż do jej ukończenia. Gdy zamknęłam książkę, powiedziałam sobie: To jest prawda.”

Napisała i obroniła u Husserla rozprawę doktorską O zagadnieniu wczucia (niem. Zum Problem der Einfühlung). Spotkała wtedy Maxa Schelera, stykając się jednocześnie z nietypowym dla niej spojrzeniem na katolicyzm. Dzięki także Schelerowi ponownie pojawiło się przed nią zjawisko wiary. Poznała wtedy także swojego późniejszego przyjaciela Romana Ingardena, świadka jej duchowych przemian.

13 października 1933 pożegnała się z rodziną (jej matka nie pogodziła się z jej decyzjami oraz innych dzieci). Następnego dnia wstąpiła do Karmelu w Kolonii i 15 kwietnia 1934 przyjęła imię zakonne: Teresa Benedykta od Krzyża. Na duchowych opiekunów wybrała św. Teresę z Avili i św. Jana od Krzyża. 21 kwietnia 1938 po trzech latach profesji złożyła śluby wieczyste, a 1 maja przyjęła czarny welon karmelitański z rąk biskupa sufragana dr. Strockumsa. Do zakonu karmelitanek wstąpiła również jej siostra Rosa.

śmierć edith

Zgineła w 1942r. w wyniku masowych aresztowań, których ofiary odeszły w obozie w Brezińce.

Postać Edyty Stein inspiruje dziś rzeszę osób do łączenia silnej wiary z zainteresowaniem nauką. Jej książki, życiorys oraz działalność została nagrodzona filmem biograficznym.

ślad po niej pozostał

Dziękujemy za uwagę!