Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEim. św. Stanisława Kostki w Lublinie

ZAPRASZAMY!

zobacz szkołę :)

KLASA E-2

CO, GDZIE, JAK?

czyli zobacz szkołę

REKRUTACJA

NASZE PROFILE

KLASA A

KLASA B

KLASA C-1

KLASA d

KLASA e-1

KLASA C-2

historia BiskupiAka

bezpieczeństwo

ładna i nowoczesna szkoła

internat

dobre zaplecze sportowe

strzelnica

stołówka

kultura

wycieczki

rozwój

otwarta i życzliwa społeczność

dobra lokalizacja

motywacja

współpraca z uczelniami

pomoc koleżeńska

przyjaźnie na całe życie

ludzie z pasją

kółka i zajęcia dodatkowe

wolontariat

unikalna atmosfera

kaplica szkolna

100% zdawalności matury

konkursy i olimpiady

ciekawe wydarzenia

tradycja

KULUMCS Uniwersytet Medyczny Politechnika Lubelska

Więcej o naszej historii przeczytasz tutaj:

CO, GDZIE, JAK?

czyli zobacz szkołę

REKRUTACJA

NASZE PROFILE

KLASA A

KLASA B

KLASA C

KLASA d

KLASA e

KLASA F

historia Biskupika

CO, GDZIE, JAK?

czyli zobacz szkołę

REKRUTACJA

NASZE PROFILE

KLASA A

KLASA B

KLASA C

KLASA d

KLASA e

KLASA F

historia Biskupika

CO, GDZIE, JAK?

czyli zobacz szkołę

REKRUTACJA

NASZE PROFILE

KLASA A

KLASA B

KLASA C

KLASA d

KLASA e

KLASA F

historia Biskupika

CO, GDZIE, JAK?

czyli zobacz szkołę

REKRUTACJA

NASZE PROFILE

KLASA A

KLASA B

KLASA C

KLASA d

KLASA e

KLASA F

historia Biskupika

CO, GDZIE, JAK?

czyli zobacz szkołę

REKRUTACJA

NASZE PROFILE

KLASA A

KLASA B

KLASA C

KLASA d

KLASA e

KLASA F

historia Biskupika

CO, GDZIE, JAK?

czyli zobacz szkołę

REKRUTACJA

NASZE PROFILE

KLASA A

KLASA B

KLASA C

KLASA d

KLASA e

KLASA F

historia Biskupika

CO, GDZIE, JAK?

czyli zobacz szkołę

REKRUTACJA

NASZE PROFILE

KLASA A

KLASA B

KLASA C

KLASA d

KLASA e

KLASA F

historia Biskupika

przedmioty ścisłe

przedmioty humanistyczne

biblioteka

języki obce

internat

wychowanie fizyczne

psychologpedagog

przedmioty ścisłe i przyrodnicze

samorząd uczniowski

matematyka

biologia

fizyka

informatyka

chemia

przedmioty ścisłe i przyrodnicze

geografia

matematyka

Dzięki matematyce nauczysz się logicznego myślenia, analizowania informacji, ścisłości wypowiedzi.

Rozwiniesz zainteresowania, biorąc udział w kółkach, zajęciach na Politechnice Lubelskiej czy startując w konkursach i olimpiadach.

Poznasz różne metody skutecznego uczenia się i dobrze przygotujesz do matury.

wyjścia na Politechnikę Lubelską

warsztaty z zastosowaniem skanera i drukarki 3D

Czekają na Ciebie:Olimpiada o Diamentowy indeks AGH, Olimpiada Matematyczna,Ogólnopolski Konkurs Logiczny, Konkurs Matematyczny im. S. Chróścikowskiego,Olimpiada Lingwistyki Matematycznej.

biologia

olimpiady

wycieczki przedmiotowe

współpraca z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie

ciekawe zajęcia

Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w:Olimpiadzie Biologicznej; Olimpiadzie Ekologicznej; Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu i Żywności.

biologia

wycieczki przedmiotowe

np.:do Poleskiego Parku Narodowego;do Ogrodu Botanicznego UMCS;do Muzeum Zoologicznego UMCS

biologia

współpraca z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie

zajęcia na Uniwersytecie Medycznym:Misja MED;zajęcia warsztatowe online

akcja charytatywna dla dzieciz chorobami genetycznymi

dwie sale chemiczne

laboratorium przygotowane do doświadczeń

zajęcia warsztatowe i laboratoryjnena Wydziale Chemii, UMCS

konkursy i olimpiady

chemia

Olimpiada Chemiczna; Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH z chemii; Ogólnopolski Turniej All-chemiczny

a to może być przy innej okazji... ;)

to czeka na Ciebie

żeby powstało np. to

chemia

bo tylko to, co nieznane jest straszne

fizyka

zapraszamy Na fizykę

warsztaty i pokazy na Wydziale Fizyki UMCS

uczestniczymy w:warsztatach i projektachdniach tematycznychwykładach otwartych PTG

geografia

ćwiczenia terenowe w Lasach Kozłowieckich

GIS Day, Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Ziemi, UMCS

informatyka

co mamy?

 • 3 pracownie informatyczne (51 stanowisk komputerowych)
 • 2 łącza światłowodowe
 • komputery w bibliotece (10) i internacie (8)
 • tablety, tablety graficzne i tablice interaktywne

co proponujemy?

 • 3 grupy z rozszerzoną informatyką
 • zajęcia z robotyki (roboty edukacyjne EDISON, płytki Arduino): klasa E1
 • zajęcia z grafiki komputerowej (min. Adobe Photoshop CS6, CorelDraw): klasa E2
 • zajęcia z programowania + kółko programistyczne(min. C++, Python oraz JavaScript): klasy B i E
 • ciekawe wyjścia tematyczne

warsztaty "Uczeń na wyżynie IT"

przedmioty humanistyczne

język polski

wiedzao społeczeństwie

historia

religia

plastyka

język polski

"projekty skłaniają do głębszego myślenia"

"uczymy się na różne sposoby"

"lekcje polskiego uwrażliwiają i otwierają oczy na drugiego człowieka"

"działamy twórczo"

"dużo dyskutujemy"

"poznajemy konteksty kulturowe"

"uczymy się weryfikacji informacji dostępnych w różnych źródłach"

"lubię poznawać stosunek do świata, myślenie i poglądy danej epoki"

"uczymy się jak tworzyć piękne grafizne notatki"

"patrzymy na lektury w zupełnie innym świetle"

"human" mówi:

padlet

karta bohatera

chmura wyrazowa

Historia w Biskupiaku to klasy C od początku istnienia szkoły. W ramach tego przedmiotu uczniowie mają możliwość poznawania ciekawych ludzi w podczas dorocznych spotkań w ramach Dni Historycznych oraz ciekawych, czasami także odległych miejsc. I tak gościliśmy w przeszłości: rycerzy, ułanów, szlachtę Sarmatów, żołnierzy kampanii wrześniowej, partyzantów oraz innych rekonstruktorów. Nasze mury nawiedzali też znani Youtuberzy –na przykład Wojtek Drewniak, jak również strzelaliśmy z muszkietu i uczyliśmy fechtunku. Najodleglejszą naszą wyprawą historyczną była wycieczka na zamek Hamleta, który majestatycznie oddziela Danię od Szwecji. Po drodze odwiedziliśmy też Kopenhagę, aby przypomnieć sobie klimat baśni Andersena. Nie zapominamy też o historii lokalnej – organizujemy wyjścia do muzeów, miejsc pamięci narodowej i innych ważnych obiektów historycznych, których nie brak przecież w najbliższej okolicy. A nasze sukcesy to liczni laureaci i finaliści olimpiad: Historycznej, Losów żołnierza i dziejów oręża polskiego, Mediewistycznej oraz konkursów szczebla ogólnopolskiego organizowanych m.in. przez IPN. A kiedy nie mamy już nowych pomysłów to po prostu idziemy do kina na kolejną produkcję historyczną.

wycieczki i wyjścia

historia

zobacz więcej!

poczytaj tutaj!

Dni Historyczne

debaty i spotkania

Wielu wychowanków klas humanistycznych dalej kontynuuje swoje pasje na uczelniach wyższych – ulubione to Uniwersytet Jagielloński, Warszawski i KUL. Wśród nich są już także pracownicy naukowi. :)

wycieczki i wyjścia

historia

Dni Historyczne

debaty i spotkania

Kronborg - Kopenhaga

turniej debat historycznych IPN

Historia w Biskupiaku to klasy C od początku istnienia szkoły. W ramach tego przedmiotu uczniowie mają możliwość poznawania ciekawych ludzi w podczas dorocznych spotkań w ramach Dni Historycznych oraz ciekawych, czasami także odległych miejsc. I tak gościliśmy w przeszłości: rycerzy, ułanów, szlachtę Sarmatów, żołnierzy kampanii wrześniowej, partyzantów oraz innych rekonstruktorów. Nasze mury nawiedzali też znani Youtuberzy –na przykład Wojtek Drewniak, jak również strzelaliśmy z muszkietu i uczyliśmy fechtunku. Najodleglejszą naszą wyprawą historyczną była wycieczka na zamek Hamleta, który majestatycznie oddziela Danię od Szwecji. Po drodze odwiedziliśmy też Kopenhagę, aby przypomnieć sobie klimat baśni Andersena. Nie zapominamy też o historii lokalnej – organizujemy wyjścia do muzeów, miejsc pamięci narodowej i innych ważnych obiektów historycznych, których nie brak przecież w najbliższej okolicy. A nasze sukcesy to liczni laureaci i finaliści olimpiad: Historycznej, Losów żołnierza i dziejów oręża polskiego, Mediewistycznej oraz konkursów szczebla ogólnopolskiego organizowanych m.in. przez IPN. A kiedy nie mamy już nowych pomysłów to po prostu idziemy do kina na kolejną produkcję historyczną.

historia

Wiedza o społeczeństwie to przedmiot, który chętnie jest wybierany przez przyszłych prawników, choć nie tylko... Dlatego też na lekcje zapraszamy przedstawicieli tego zawodu: sędziów, adwokatów, radców prawnych, którzy dzielą się swoim doświadczeniem zawodowym. Jest również okazja do uczestniczenia w prawdziwym procesie sądowym, oczywiście w charakterze publiczności. Coraz aktywniej włączamy się też w propozycje uczelniane organizowane m.in. przez Katedrę Prawa KUL w formie warsztatów dla młodzieży. Organizowaliśmy wycieczki do Sejmu RP, gdzie mieliśmy okazję obserwować obrady plenarne oraz zwiedzać kuluary. Doświadczenie zdobyte na lekcjach procentuje udziałem w olimpiadach, w tym najbardziej prestiżowej Olimpiadzie Wiedzy o Świecie Współczesnym. Jesteśmy też widoczni w różnorodnych gremiach samorządności młodzieżowej. Mamy też możliwość wymiany poglądów w ramach kółka dyskusyjnego, które prowadzą najstarsi z nas. Wos to także dyskusje i debaty, które prowadzimy na naszych lekcjach. Od kilku lat w szkole funkcjonuje też inicjatywa Bisqmuna, który jest symulacją obrad ONZ prowadzoną w języku angielskim.

wiedzao społeczeństwie

poczytaj!

Sejm Dzieci i Młodzieży

spotkanie z dr Marcinem Uliaszem, sędzią Sądu Rejonowego w Lublinie, specjalistą prawa konsumenckiego

Wiedza o społeczeństwie to przedmiot, który chętnie jest wybierany przez przyszłych prawników, choć nie tylko... Dlatego też na lekcje zapraszamy przedstawicieli tego zawodu: sędziów, adwokatów, radców prawnych, którzy dzielą się swoim doświadczeniem zawodowym. Jest również okazja do uczestniczenia w prawdziwym procesie sądowym, oczywiście w charakterze publiczności. Coraz aktywniej włączamy się też w propozycje uczelniane organizowane m.in. przez Katedrę Prawa KUL w formie warsztatów dla młodzieży. Organizowaliśmy wycieczki do Sejmu RP, gdzie mieliśmy okazję obserwować obrady plenarne oraz zwiedzać kuluary. Doświadczenie zdobyte na lekcjach procentuje udziałem w olimpiadach, w tym najbardziej prestiżowej Olimpiadzie Wiedzy o Świecie Współczesnym. Jesteśmy też widoczni w różnorodnych gremiach samorządności młodzieżowej. Mamy też możliwość wymiany poglądów w ramach kółka dyskusyjnego, które prowadzą najstarsi z nas. Wos to także dyskusje i debaty, które prowadzimy na naszych lekcjach. Od kilku lat w szkole funkcjonuje też inicjatywa Bisqmuna, który jest symulacją obrad ONZ prowadzoną w języku angielskim.

wiedzao społeczeństwie

zobacz prace :)

plastyka

Plastyka to niezwykły przedmiot. Poznając wybitnych twórców na przestrzeni wieków – malarzy, rzeźbiarzy, architektów - macie możliwość rozwinięcia swojej kreatywności. Inspirując się sposobami przetwarzania rzeczywistości przez artystów, dowiadujecie się co dla nich jest najważniejsze, co im się podoba. Na zajęciach macie możliwość wyzwolenia swojej wrażliwości, rysując, malując, indywidualnie odnosząc się do otaczającego świata. Tworząc w różnych technikach malarskich i graficznych, projektując możecie odpocząć od ściśle określonych, rutynowych zadań. Macie możliwość rozwijania swoich pasji i umiejętności, o które wcześniej siebie nie podejrzewaliście. Serdecznie zachęcam do uczestniczenia w zajęciach - będzie interesująco, kolorowo a zwiedzanie galerii i muzeów da Wam wiele radości i ciekawych doznań.

zobacz prace naszych uczniów :)

plastyka

Plastyka to niezwykły przedmiot. Poznając wybitnych twórców na przestrzeni wieków – malarzy, rzeźbiarzy, architektów - macie możliwość rozwinięcia swojej kreatywności. Inspirując się sposobami przetwarzania rzeczywistości przez artystów, dowiadujecie się co dla nich jest najważniejsze, co im się podoba. Na zajęciach macie możliwość wyzwolenia swojej wrażliwości, rysując, malując, indywidualnie odnosząc się do otaczającego świata. Tworząc w różnych technikach malarskich i graficznych, projektując możecie odpocząć od ściśle określonych, rutynowych zadań. Macie możliwość rozwijania swoich pasji i umiejętności, o które wcześniej siebie nie podejrzewaliście. Serdecznie zachęcam do uczestniczenia w zajęciach - będzie interesująco, kolorowo a zwiedzanie galerii i muzeów da Wam wiele radości i ciekawych doznań.

obejrzyj salę :)

Czy jest Księga, która może zmienić życie?

odpowiedź na to pytanie znajdziesz w sali 512, w której dowiesz się:- jak to było ze stworzeniem świata i człowieka? - dlaczego opowiadanie o biblijnym potopie łudząco przypomina wersję mezopotamską? czyżby pierwszy plagiat?- czy Izraelici uciekając z Egiptu przeszli przez Morze Czerwone? - co stało się z Arką Przymierza? - jakimi językami mówił Jezus? - kto wydał wyrok śmierci na Niego?- Zmartwychwstanie - prawda czy mit? a także porozmawiasz o karze śmierci, eutanazji, aborcji, transplantacjach i komórkach macierzystych.

religia

chrześcijaństwo w praktyce, czyli nasz wolontariat

nasza kaplica szkolna

+

Czy jest Księga, która może zmienić życie?

odpowiedź na to pytanie znajdziesz w sali 512, w której dowiesz się:- jak to było ze stworzeniem świata i człowieka? - dlaczego opowiadanie o biblijnym potopie łudząco przypomina wersję mezopotamską? czyżby pierwszy plagiat?- czy Izraelici uciekając z Egiptu przeszli przez Morze Czerwone? - co stało się z Arką Przymierza? - jakimi językami mówił Jezus? - kto wydał wyrok śmierci na Niego?- Zmartwychwstanie - prawda czy mit? a także porozmawiasz o karze śmierci, eutanazji, aborcji, transplantacjach i komórkach macierzystych.

religia

chrześcijaństwo w praktyce, czyli nasz wolontariat

towarzyszymy mieszkankom Domu Pomocy Społecznej w Kiełczewicach i podopiecznym Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie - spędzając wspólnie czas, pomagając w przygotowaniach do świąt, ofiarując swoje zaangazowanie i ucząc się, że dobro wraca, zawsze.

DPS w Kiełczewicach

Hospicjum Dobrego Samarytanina

roraty

klasowe msze św.

rekolekcje

św. Stanisław Kostka,nasz patron

bł. ks. Kazimierz Gostyński,dyrektor Gimnazjum Biskupiego w latach 1933-1934

HELPsterzy

W szkolnym gabinecie psychologa i pedagoga szkolnego zawsze znajdziesz wsparcie nie tylko w trudnych dla Ciebie sytuacjach, ale także w rozwoju. Jest to przestrzeń, w której możesz poczuć się bezpiecznie i spokojnie. Możesz porozmawiać, podyskutować, ale też się wyciszyć. Panie psycholog i pedagog spotkasz również na zajęciach integracyjnych, godzinach wychowawczych i zajęciach z doradztwa zawodowego. Możesz także skorzystać z oferty prowadzonych przez nie warsztatów pozalekcyjnych, które pomogą Ci zrozumieć siebie i innych. I pamiętaj: szukać pomocy dla siebie to nie wstyd, ale oznaka siły i odwagi.

psychologpedagog

HELPsterzy

a tu znajdziesz więcej informacji o nas :)

Kim są HELPsterzy?

Co robią HELPsterzy?

Nasze sztandarowe projekty to:Pomoc w nauce – pomagamy naszym koleżankom i kolegom w zrozumieniu materiału szkolnego w systemie: jeden uczeń wspierający pomaga uczniowi potrzebującemu w nauce jednego przedmiotu, przez jedną godzinę w tygodniu w ciągu całego roku szkolnego Dni Psychologiczno – Profilaktyczne – zapraszamy różne ciekawe osoby, które poruszają interesujące nas tematy, a także prowadzimy warsztaty i szkolenia dla pozostałych uczniów naszej szkoły Dzień Życzliwości - jeden dzień w roku, w którym staramy się, aby każdy kolejny wyglądał podobnie: uśmiechamy się, przytulamy, obwieszamy szkołę pozytywnymi myślami, a przy okazji wspieramy charytatywnie

Jesteśmy grupą zawsze pomocnych ludzi, których celem była, jest i będzie pomoc wszystkim na ile to tylko możliwe! Działamy już 9 lat i mamy nadzieję, że będziemy razem z Wami jeszcze dłuuugi czas. Przez te 9 lat już ponad 100 osób zostało HELPsterami, a jeszcze więcej nas wspierało w naszych działaniach. Niech HELPsterska pomoc pójdzie w świat (i będzie z Wami:)!

internat

więcej informacji o naszym internacie znajdziesz tutaj:

* poznasz przyjaciół na całe życie;* możesz liczyć na pomoc starszych kolegów;*poznasz Lublin;* rozwiniesz talenty i pasje;* znajdziesz czas na rozmowy i wspólne zajęcia* odkryjesz radość pomogania innym (wolontariat, Samorząd);* wyrobisz sobie kondycję biegając po schodach ;)

język włoski

języki obce

język francuski

język angielski

język niemiecki

język rosyjski

język hiszpański

Wait! There's more!

?Por qué?/warum?

języki obce

język rosyjski

język niemiecki

język francuski

język angielski

język hiszpański

(kliknij w ruchome znaczniki)

zobacz nasze pracownie :)

 • Lidze lekkoatletycznej K i M
 • drużynowych biegach przełajowych K i M
 • sztafetowych biegach przełajowych K i M
 • Biegu Solidarności
 • siatkówce plażowej
 • Turnieju o Puchar Rektora UMCS (piłka siatkowa)
 • szachach drużynowych
 • piłce nożnej
 • tenisie stołowym

Nasi uczniowie biorą udział i osiągają sukcesy w:

wychowanie fizyczne

a tu ćwiczymy i trenujemy

wychowanie fizyczne

 • do piłki nożnej/ręcznej/tenisa
 • do koszykówki/piłki siatkowej
 • 40m bieżnia lekkoatletyczna
 • skocznia do skoku w dal/trójskoku

3 sale gimnastycznesiłowniaboiska zewnętrzne:

nasza baza:

biblioteka

Biblioteka w Biskupiaku to bardzo przyjazne miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Mamy liczący ponad 32 300 pozycji księgozbiór i ciekawą filmotekę. Niektóre działy, jak np. historia, są na poziomie uniwersyteckim :).Nasza biblioteka to także czytelnia z komputerami, skanerem i drukarką, miejsce cichej pracy i wielu gorących debat.

Nasze najstarsze książki pochodzą z XVIII wieku i są to: Nowy dykcyonarz to iest Mownik polsko-niemiecko-francuski : z przydatkiem przysłów potocznych, przestrog gramatycznych, lekarskich, matematycznych, fortyfikacyynych, żeglaskich [!], łowczych i inszym naukom przyzwoitych wyrazow Michała Adama Trotza z 1779 r. orazDzieie y prawa Kościoła polskiego Teodora Ostrowskiego z 1793 r.

samorząd uczniowski

kiermasz podręczników...

dyskoteki ;)

poczta walentynkowa

dzień swetra świątecznego

wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Lublin

kapsuła czasu na strychu Biskupiaka