Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Książki dla bibliotekarzy zakupione do zbiorów MBP w Białej Podlaskiej w 2021 roku

Seniorzy w bibliotece. Ich pierwsze kroki w cyfrowy świat: wybór konspektów zajęć / Marcin Blicharski. Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2020.(Biblioteczka "Poradnika bibliotekarza" ; 36)Książka zachęca bibliotekarzy do organizowania kursów komputerowych dla seniorów, a tych którzy już to robią motywuje do dalszej pracy. Konspekty podsuwają pomysły i inspirują do działań.Marcin Blicharski dzieli się swoimi doświadczeniami z pracy na rzecz osób starszych – seniorów, których nazywa „młodzieżą w wieku dojrzałym”opis: www.sbp.pl

zamów

Uniwersalna klasyfikacja dziesiętna: wydanie skrócone dla bieżącej bibliografii narodowej i bibliotek publicznych / opracowanie tablic Jolanta Hys, Joanna Kwiatkowska. Biblioteka Narodowa, 2020.Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna (UKD) jest językiem uniwersalnym, o strukturze klasyfikacji, wykorzystującym system dziesiętny. Ma ona międzynarodowy i powszechny zasięg, a jej zakres dziedzinowy jest nieograniczony. UKD ma charakter hierarchiczny, co pozwala na tworzenie powiązań, sieci semantycznych pomiędzy poszczególnymi jednostkami tego języka. Organizuje w jednym drzewie klasyfikacyjnym dyscypliny naukowe, dziedziny wiedzy praktycznej i ich obiekty oraz własności tych obiektów. Tablice UKD to słownik mprzekladowy: przekład symboli klasyfikacyjnych na język naturalny i na odwrót. Niniejsze tablice zawierają 5219 symboli, w tym 1425 symboli poddziałow wspólnych. Indeks przedmiotowy zawiera ponad 19 tys. haseł indeksowanych.opis: www.bn.org.pl

zamów

Mobilna biblioteka / pod redakcją Mai Wojciechowskiej. Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2021.Przekazywany na ręce Czytelników tom stanowi zbiór tekstów poświęconych nowym funkcjom, zadaniom, technikom i narzędziom pracy bibliotek. Przygotowany przez kadrę naukową oraz kierowniczą, a także dynamicznie działających na co dzień pracowników bibliotek, pokazuje z różnych punktów widzenia zmiany zachodzące w tych placówkach i ich otoczeniu. Publikacja umożliwia szerokie spojrzenie na to, jak wielowymiarową instytucją może być współczesna biblioteka.opis: www.sbp.pl

zamów

Aplikacje mobilne w systemach informacyjnych: teoria i praktyka / Grzegorz Gmiterek. Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2020. Powszechny dostęp do szerokopasmowej transmisji danych za pomocą urządzeń mobil­nych to współcześnie jeden z najważniejszych impulsów przeobrażeń kulturowych, spo­łecznych i gospodarczych. Aplikacje mobilne odgrywają coraz większą rolę w życiu codziennym. Książka autorstwa Grzegorza Gmiterka kierowana jest przede wszystkim do osób zainteresowanych szeroko po­jętą problematyką funkcjonowania systemów informacyjnych i wykorzystania w ich ramach urządzeń oraz aplikacji mobilnych. Jej potencjonalnymi odbiorca­mi powinni być bibliolodzy i pracownicy bibliotek zainteresowani wykorzystaniem urządzeń i aplikacji mobil­nych w ramach realizacji usług informacyjno-bibliotecznych.opis: www.sbp.pl

zamów

Komunikacja - Media - Kultura – w erze nowych wyzwań / pod redakcją naukową Jacka Puchalskiego. Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2020.(Propozycje i Materialy ; 104)Żyjemy w bardzo „ciekawych czasach”, w dobie dynamicznej transformacji komunikacji społecznej, mediów 2.0, których użytkownik może stać się prosumentem (równocześnie konsumentem i producentem) informacji politycznych, ekonomicznych, kulturalnych, rozpowszechnianych w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej. Ten fenomen wymaga rzetelnych studiów, także po to, aby tworzyć narzędzia do porządkowania i krytycznej oceny informacji. Zbiór artykułów zawarty w niniejszym tomie, w mojej opinii, przekonująco tego dowodzi.z Wprowadzenia

zamów