Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

escape game

RENESANCE

START

Najdi na knize rok,převeď ho na arabské číslicea použij je pro první heslopo stisknutí tlačítka START

CO SE STALO???

12. srpna 1911 ukradl zaměstnanec muzea v Louvru Monu Lisu!Během návštěvních hodin vstoupil do budovy, schoval se do skříně a odešel s obrazem skrytým pod kabátem.Obraz na dva roky zamkl v tajném trezoru ve svém domě.Zloděj nakonec začal být netrpělivý a byl přistižen při jedné z dalších krádeží.Policie chtěla vrátit vzácný obraz do muzea, ale zloděj jim neprozradil, kde se trezor nachází, ani čtyřmístný kód pro jeho otevření.Vaším úkolem je určit kombinaci pro odemknutí trezoru a zajistit tak,že se obraz dostane zpět do galerie v Louvru, kam patří.

MISE

Postupně projděte všemi kódy a rozluštěte zajímavá fakta o renesanci. Nezáleží na tom, v jakém pořadí hádanky dekódujete.Vaším úkolem je odevzdat čtyřmístný kód. Tak hodně štěstí!

Renesance začala ve Florencii v Itálii cca mezi lety 1350 a 1400.Mnoho lidí v Itálii bylo velmi bohatých a ochotných utrácet své peníze. Poskytovali tak finanční podporu umělcům a řemeslníkům.To probudilo velký rozvoj v umění, architektuře a vědě.

Lidem, co podporujíumění a vědu se říká mecenáš...

Po renesanci přichází baroko.Seřaď nyní časové období.

Po renesanci přichází baroko.Seřaď nyní časové období.

Na obrázku je vidět sgrafito,o kterém jsi se dozvědělna předchozím snímku...

O architektuře je i následující úkol.Dokážeš správně zařadit typické prvky arhitektury?

Poznáš tyto typické prvkyrenesanční architektury?

V době renesance se oproti středověkým dobám dařilo mnohem více instrumentální hudbě. Zdokonalovali se hráči i samotné nástroje. Pokus se poskládat názvy některých nástrojů, na které se v té době běžně hrálo.

Dokážeš se orientovat v historii? Přiřadíš správně osobnosti a pojmy období renesance?

16

=

17

33

-

÷

x

B

+

14

Výborně! Došli jste až sem!Je vidět, že jste skvělí agenti a mohu Vám svěřit i ten nejnáročnější úkol...Klikněte na špendlík a dejte se do hledání čtyřmístného kódu...

Na jednom z útržků byly nalezeny zvláštní kódy... Zjisti o jaké slovo se jedná a použij ho jako tajný kód...

--|---|-.|.-||.-..|..|...|.-|

S renesancí se pojí také další termín. Do češtiny se překládá jako „lidský“. Vyjadřuje nový ideál vzdělání. Zatímco předchozí středověké vzdělání směřovalo k poznání boha, zastánci nového směru chtěli poznávat především člověka.Vycházeli přitom z antiky, kdy byl brán za ideál člověk, který byl fyzicky silný, zároveň i vzdělaný, a to i v oblasti umění.Dodnes se u člověka, který se věnuje několika různým činnostem říká „renesanční člověk“.

....|..-|--|.-|-.|..|...|--|..-|...|

Dovedeš si nyní odpovědět na následující otázky?1. Co znamená, když se o někom řekne, že je „renesanční člověk“? 2. Kdo může být považován za renesančního člověka?3. Znáš nějakého renesančního člověka ze svého okolí?

Odpovědi neznám...

Odpovědi znám...

Renesance byla také obdobím, kdy byl vynalezen způsob mechanického rozmnožování textu nebo obrazu vytvářející stejné kopie tiskem z výšky.

V renesanci začaly namísto hradů vznikat honosné zámky a sídla.Je náš nejbližší zámek v Horšovském Týnu postavenv renesančním stylu?Jak se nazývá ozdobná omítka?Název Ti poslouží jako heslo...

ANO, je postavenv renesančním stylu

NE, je postavenv gotickém stylu

Ty snad nevidíš na omítce sgrafito??? Jeden z hlavních znaků renesance???

CONGRATULATIONS!

14

-

7

Nalezl jsi trezor!Nyní zbývá zjistit kód.Klikni na

kód 2: Den v měsíci, kdy zemřel Raffael

kód 1: = výška sochy Davida v cm mínus 515

kód 3: Číslo, které reprezentuje znak . . . _ _

kód 4: Které číslo reprezentuje “S”?

YES!!! MONA LISA IS BACK!!!

2

6

3

6

ZAPIŠ KÓD NA SMLUVENÉ MÍSTO