Want to make creations as awesome as this one?

אוכלוסיות של חנ''מ

Transcript

האקדמיה בשדה החינוך

המורות העמיתות בשנה ג' מלמדות וחוקרות

ד"ר ענבל קולושי-מינסקר, ראש החוג ד"ר זהבה ביגמן, ראש המסלול ד"ר רונן קספרסקי ואושרת און, מנחים בסדנת הוראה מותאמת גרניט בובליל וד"ר עדי אלימלך, מדריכות פדגוגיות

מחקרי פעולה בבתי - ספר חינוך מיוחד תהליכי למידה במרכז להוראה מותאמת במכללה

כנס חינוך מיוחד תשפ"א

כניסה לכנס

מחקרי פעולה בבתי-ספר חינוך מיוחד

תהליכי למידה - מרכז להוראה מותאמת בשפה ומתמטיקה

תרשמו לעצמכם רעיונות וטיפים לקחת הביתה, ליישום בכיתות שלכם

מחקרי פעולה בבתי-הספר חינוך מיוחד

תפתחו את הדלת, תיכנסו לחדר, תסתובבו בין התצוגות ותתרשמו

הסבר

הסבר

השנה אנחנו, הסטודנטיות בשנה ג לימדנו כמורות עמיתות במסגרות חינוך מיוחד. כחלק מההתנסות שלנו, ערכנו מחקרי פעולה – חקרנו את ההוראה שלנו ואת הלמידה של התלמידים. כל המחקרים נבעו משאלות שעלו בזמן ההוראה ועסקו בפיתוח דרכי הוראה ייחודיות, בזיקה לספרות האקדמית והמקצועית

במרכז להוראה מותאמת, בכל שבוע פגשנו תלמיד שזקוק להוראה מותאמת בתחום השפה והחשבון. בתחילת שנה בצענו מיפוי ובנינו תוכנית הוראה מותאמת בהתאם למוקדי הקושי. תהליכי ההתערבות עסקו בהקנייה של אסטרטגיות למידה, מיומנויות למידה והשלמת פערים תוך דגש על הבנת המהויות ופעילויות בתחום החשיבה מסדר גבוה. ההוראה מותאמת לקצב וליכולת הלמידה באופן אישי. אופן הלימוד בדגש על חוויה, משחקים ופעילויות יצירתיים, מהנים ומעולמו של התלמיד. בסוף התהליך נערכה הערכה מסכמת על מנת לזהות את ההתקדמות ומטרות להמשך.

השנה אנחנו, הסטודנטיות בשנה ג לימדנו כמורות עמיתות במסגרות חינוך מיוחד ובמרכז להוראה מותאמת במכללה כמורות ערכנו מחקרי פעולה – חקרנו את ההוראה שלנו ואת הלמידה של התלמידים. כל המחקרים נבעו משאלות שעלו בזמן ההוראה ועסקו בפיתוח דרכי הוראה ייחודיות, בזיקה לספרות האקדמית והמקצועית

במרכז להוראה מותאמת, בכל שבוע פגשנו תלמיד שזקוק להוראה מותאמת בתחום השפה והחשבון. בתחילת שנה בצענו מיפוי ובנינו תוכנית הוראה מותאמת בהתאם למוקדי הקושי. תהליכי ההתערבות עסקו בהקנייה של אסטרטגיות למידה, מיומנויות למידה והשלמת פערים תוך דגש על הבנת המהויות ופעילויות בתחום החשיבה מסדר גבוה. ההוראה מותאמת לקצב וליכולת הלמידה באופן אישי. אופן הלימוד בדגש על חוויה, משחקים ופעילויות יצירתיים, מהנים ומעולמו של התלמיד. בסוף התהליך נערכה הערכה מסכמת על מנת לזהות את ההתקדמות ומטרות להמשך.

חושבים ביחד בלמידת עמיתים

תוצר מקדם למידה

הסיפור והיום-יום נפגשים

החקר המדעי מטפח חשיבה

גיוס הטכנולוגיה לקידום התקשורת

הסטודנטיות החוקרות

הסטודנטיות החוקרות

הסטודנטיות החוקרות

הסטודנטיות החוקרות

הסטודנטיות החוקרות

קשת הר נוי אבישג עמוס

אורית אוחיון נוי דוקרקר פנינה זערור עינת חורי לנקרי

שלומית דהן בתאל עבדי מזל פנטהון

אוראל צברי הודיה שייך תהילה עטיאס

הדס רבן שיר בן הרוש ליאת אהרון

חזרה לגלריה מחקרי הפעולה

חזרה לכניסה

חזרה לגלריה

חזרה לכניסה

חזרה לגלריה

חזרה לכניסה

חזרה לגלריה

חזרה לכניסה

חזרה לגלריה

חזרה לכניסה

שיר בן הרוש ואוראל צברי

הודיה שייך ולידר גבאי

בת אל עבדי ונוי דוקרקר

הדס רבן ואבישג עמוס

ליאת אהרון ופנינה זערור

הודיה רוימי ומעיין גורי

תהילה עטיאס ועינת לנקרי

שלומית דהן ואורית אוחיון

תהילה חזיזה

חזרה לגלריה

חזרה לכניסה

חזרה לגלריה

חזרה לכניסה

חזרה לגלריה

חזרה לכניסה

חזרה לגלריה

חזרה לכניסה

חזרה לגלריה

חזרה לכניסה

חזרה לגלריה

חזרה לכניסה

חזרה לגלריה

חזרה לכניסה

חזרה לגלריה

חזרה לכניסה

מירית לוי דור עבדי

אוריה טייב מוראל ישר

לינור ישראלי שובל אופיר

יסכה אריה סיון בן לולו

שירה מדיפור קשת הר נוי

ברכה אופן בארי ביטון עטיה

מזל פנטהון שיר הרוש

סדנאות הוראת החשבון והקריאה תשפ"ב

חזרה לגלריה

חזרה לכניסה

סיון בן לולו יסכה אריה

חזרה לגלריה

חזרה לכניסה

אוריה טייב ומוראל ישר

חזרה לגלריה

חזרה לכניסה

לינור ישראלי שובל אופיר

חזרה לגלריה

חזרה לכניסה

דור עבדי ומירית לוי

חזרה לגלריה

חזרה לכניסה

קשת הר נוי ושירה מדיפור

חזרה לגלריה

חזרה לכניסה

ברכה אופן ובארי ביטון עטיה

חזרה לגלריה

חזרה לכניסה

מזל פנטהון ושיר הרוש

חזרה לגלריה

חזרה לכניסה

רגע לפני שאתן פורשות כנפיים

תמיד זה אבן על אבן שום דבר לא בא בחינם עכשיו לצאת אל הדרך לאסוף טיפות עד שיהיה לנו ים תראה בסוף הוא יבוא נמשיך ונחכה לו

לבנות מרגע עוד רגע שום דבר לא בא בחינם וגם לטעות זה בסדר ואז לצאת שוב מחדש לעולם גם אם יגידו שלא נמשיך ונחכה לו

אבן על אבן/ עידן רייכל

רגע של אושר כזה שחיים בשבילו רגע של אושר כזה שרצים לקראתו

מפגש סיכום שנה

צוות יקר ומיוחד סוף שנה זה זמן לנשום לרווחה ולפנק גם את עצמנו יום רביעי 13/07/22בשעה 10:00 בבוקר אעדכן לגבי מיקום

לבנות מרגע עוד רגע שום דבר לא בא בחינם וגם לטעות זה בסדר ואז לצאת שוב מחדש לעולם גם אם יגידו שלא נמשיך ונחכה לו

אבן על אבן/ עידן רייכל