Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

STRUCTURA ALTERNATIVĂ (DECIZIONALĂ)

Material realizat de prof. Daniela Grecu, Școala Gimnazială "Sf. Dumitru" Craiova

START!

CUPRINS

Parcurge etapele acestui material pentru a recapitula structura alternativă (decizională)..La final, cu siguranță, vei putea construi algoritmi care conțin structura alternativă pentru rezolvarea unor probleme care necesită luarea unor decizii și vei avea o surpriză frumosă!

Introducere

Premiu

01 Quiz

02 Imaginea corectă

INTRODUCERE

Să ne reamintim!Structura alternativă (decizională) este o structură folosită pentru a face alegerea între două operații/instrucțiuni (sau secvențe de operații/instrucțiuni) după ce se evaluează o condiție. Condiția sau expresia evaluată poate fi adevărată sau falsă.

start

QUIZ

Răspunde la următoarele întrebări:

QUIZ

question 1/7

Sintaxa structurii alternative este:

dacă <condiție> atunci <Instrucțiuni 1> altfel <Instrucțiuni 2>sfârșit dacă

dacă <condiție> atunci <Instrucțiuni>Sfârșit dacă

Ambele forme sunt corecte

next

CORECT

QUIZ

Explicație:Structura alternativă este o structură folosită în situația în care rezultatele algoritmului și modul în care se execută instrucțiunile depind de anumite condiții. Aceasta structură are două forme.

  • Prima formă are două ramuri: dacă condiția este adevărată atunci se execută instrucțiuni 1, altfel se execută instrucțiuni 2.
  • Pentru forma a doua lipsește ramura altfel. Această ramură poate fi omisă în anumite probleme.

question 2/7

Se consideră secvența alăturată. Ce se va afișa dacă valorile citite sunt 5 și 3?

8

5

6

QUIZ

NEXT

CORECT

QUIZ

Explicație:Expresia 5<3 este falsă, motiv pentru care se iese din structura alternativă și se merge direct la afișarea sumei dintre a și b.

QUESTION 3/7

12

8

6

QUIZ

Se consideră secvența alăturată. Ce se va afișa dacă valorile citite sunt 3 și 6?

NEXT

CORECT

QUIZ

Explicație:Ambele expresii sunt adevărate (3<6 și 3<10), motiv pentru care se intră în structura alternativă, și a primește valoarea lui b (a=6). După ce se părăsește structura alternativă, se afișează suma dintre noul a și vechiul b (6+6=12)

QUESTION 4/7

Ce notă se va auzi când se apasă stegulețul verde?

65

60

Ambele note

QUIZ

NEXT

Corect

QUIZ

Explicații:Expresia 1. 3+7=8 este falsă.Expresia 2. 20 - 5>10 este adevărată.Atunci, fals or adevărat --> adevăratDeci, se merge doar pe prima ramură a structurii alternative și se va auzi nota 60,

QUESTION 5/7

Pentru numar=16, spuneți ce va afișa scriptul alăturat.

Nr. divizibil cu 3

Nr. NU este divizibil cu 3

Nimic

QUIZ

NEXT

corect

QUIZ

Explicație:Expresia număr mod 3=0 este falsă pentru valoarea 16. Ne reamintim că, operatorul mod returnează restul împărțirii a două numere.

QUESTION 6/7

Pentru nota=4, spuneți ce va afișa scriptul alăturat.

PROMOVAT

NEPROMOVAT

Nimic

QUIZ

NEXT

corect

QUIZ

Explicație:Valoarea 4 mai mică decât 5, deci condiția din structura alternativă nu este adevărată, motiv pentru care va afișa mesajul "Nepromovat"..

QUESTION 7/7

Se citește un număr de la tastatură. Care secvență verifică în mod corect dacă numărul citit este format dintr-o singură cifră sau nu, afișându-se un mesaj corespunzător.

QUIZ

NEXT

corect

QUIZ

Explicație:Într-adevăr aceasta este varianta corectă. Condiția ca numărul să fie mai mare ca 10, presupune introducerea a 2 cifre de la tastatură.

Reia întrebarea și citește cu mare atenție!!!

greșit

Încearcă din nou!

QUIZ

IMAGina corectă

Alegeți imaginea corectă în funcție de solicitarea problemei:

start

Alegeți scriptul corect care verifică dacă un număr x este impar și diferit de 11.

RIGHT!

Alegeți scriptul corect care verifică dacă două variabile m și n au ultima cifră identică.

Alegeți scriptul corect care verifică dacă un număr este par sau impar, indiferent de valoarea lui a.

RIGHT!

GREȘIT

ÎNCEARCĂ DIN NOU

70

GROZAV!

PRIMUL NUMER AL CODULUI SECRET ESTE:

ÎNAPOI LA CUPRINS

92

GROZAV!

URMĂTORUL NUMĂR AL CODULUI SECRET ESTE:

ÎNAPOI LA CUPRINS

INTRODUCEȚI CODUL SECRET

FELICITĂRI!

Ai parcurs cu succes materialele anterioare!Ești un copil grozav!Ține-o tot așa!!!