Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

60 - lecie Przedszkola nr 1 im. Misia Uszatkaw Pszowie

MIŚ USZATEK ZAPRASZA...

NIE MA JAK W PRZEDSZKOLU U MISIA USZATKA...

Jedno z najstarszych zachowanych zdjęć przedszkolaków (wykonane w ogródku)

krótka historia naszego przedszkola, która wcale nie jest już taka krótka...

LAT MINĘŁO...

Państwowe Przedszkole nr 1 w Pszowie swoją działalność rozpoczęło w roku szkolnym 1961/62. Niestety awaria kurka wodociągowego spowodowała zalanie pomieszczeń przedszkola, a to z kolei dewastację drewnianych podłóg, wykonanych specjalnie dla potrzeb przedszkola. Fakt ten opóźnił przyjęcie pierwszych przedszkolaków. Przedszkole sukcesywnie wyposażane w sprzęty takie jak: stoliki, półki, kwietniki i zabawki, miało także okazję zaprezentować się na forum ówczesnego powiatu wodzisławskiego. W pierwszym roku działalności odbyła się w nim powiatowa konferencja dla nauczycieli przedszkoli , na której zajęcia pokazowe prowadziły ówczesne nauczycielki: pani Anna Sitek i Zuzanna Szymiczek. Kierowniczką tego zespołu nauczycielek i czterech pracowników obsługi, a zarazem pierwszym kierownikiem przedszkola , była pani Regina Kwiatkowska. Pełniła ona tę funkcję przez pierwszy rok funkcjonowania przedszkola.

20 styczeń 1968 – „Dzień Babci”

Po przejściu pani Reginy Kwiatkowskiej do pracy w Szkole Podstawowej nr 1, stanowisko to objęła na następne dziewięć lat pani Kunegunda Balicka. Przedszkole obejmowało wtedy dwa oddziały: dzieci 3-4-5 - letnie i 6 – letnie i było czynne od 6:00 – 16:00 .

Lata 60 – te „wiosenne prace w ogródku”

27 styczeń 1973 – balik karnawałowy

W roku 1971 po przejściu dotychczasowej kierowniczki do nowo otwartego Państwowego Przedszkola nr 2 w Pszowie, od września dyrektorem przedszkola została dotychczasowa nauczycielka, pani Zuzanna Szymiczek. Pełniła ona tę funkcję przez następne dwadzieścia lat. W tym czasie przedszkole było doposażane w nowe sprzęty i meble.

W wyniku reformy administracyjnej w roku 1975 zmieniła się nazwa przedszkola na Państwowe Przedszkole nr 10 w Wodzisławiu Śl. W roku 1985, w związku ze zwiększeniem się w Pszowie liczby dzieci w wieku przedszkolnym powiększono przedszkole o dwa nowe oddziały dzieci 6 – letnich. Jedna z tych grup przebywała w przedszkolu w godzinach popołudniowych tzw. ognisko, co wydłużyło pracę przedszkola do 12 godzin (od 6:00 – 18:00). Mimo to ówczesne grupy dzieci liczyły nawet 40 osób, co w znaczny sposób utrudniało pracę dydaktyczno – wychowawczą. W tym okresie pracowały w przedszkolu m.in. takie nauczycielki jak: Alina Boguszewska, Urszula Gardiańczyk, Urszula Brania, Wanda Chrzanowska, Aleksandra Piskorz, Leokadia Barciaga, Urszula Pawełek, oraz pani Kniszka i pani Strzałkowska.

Pod koniec lat osiemdziesiątych zaczęła stabilizować się kadra przedszkola, rozpoczęły w tym czasie pracę nauczycielki, które częściowo pracują w nim do dziś: Justyna Potoniec, Renata Gerlich (Smiatek), Katarzyna Taszarek (Kwiatoń)- obecnie dyrektor Przedszkola nr 2 i Czesława Tosta – prezes ZNP w Wodzisławiu Śl. Powiększył się także personel administracyjno – obsługowy przedszkola, na który składały się: intendentka, kucharka, dwie pomoce kuchenne, trzy woźne oddziałowe, palacz i konserwator.

Pracownicy przedszkola – rok szkolny 1989/1990

Po przejściu dyrektor Zuzanny Szymiczek na emeryturę w roku 1992, funkcję pierwszego dyrektora powołanego w wyniku konkursu objęła dotychczasowa nauczycielka pani Urszula Gardiańczyk. Objęcie przez nią funkcji dyrektora zbiegło się z uzyskaniem przez Pszów na nowo rangi samodzielnego miasta. Po odłączeniu się Pszowa od Wodzisławia Śląskiego, dotychczasowe Państwowe Przedszkole nr 10 zostało na mocy uchwały Rady Miasta Pszowa przemianowane na Publiczne Przedszkole nr 1 w Pszowie. Wtedy to, rozpoczęła się praca nad opracowaniem statutu placówki, wypracowaniem rozwiązań organizacyjnych umożliwiających właściwe funkcjonowanie przedszkola. W tym okresie do oferty edukacyjnej przedszkola dołączono naukę języka niemieckiego. Nawiązano współpracę z Towarzystwem Społeczno – Kulturalnym Ludności Pochodzenia Niemieckiego, która zaowocowała znacznym doposażeniem przedszkola w zabawki, sprzęt RTV i pomoce dydaktyczne.

W roku 1997 po kolejnym konkursie na dyrektora przedszkola stanowisko to objęła pani Renata Gerlich. Przedszkole zgodnie z założeniami reformy edukacji szukało elementów charakterystycznych swojej działalności. Opracowano logo przedszkola, obrano prorodzinny kierunek działalności, charakteryzujący się miłą rodzinną atmosferą wyrażającą się hasłem „W naszej gromadce jak u mamy”, oraz zwróceniem szczególnej uwagi oprócz przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole, na ich wychowanie i pomoc rodzicom w tym zakresie. Nasze przedszkole na trwałe wpisało się w życie naszego miasta, biorąc aktywny udział w organizowanych imprezach, takich jak: Dni Pszowa, festyny przedszkolne, organizowanie spotkań z Mikołajem dla dzieci spoza przedszkola, organizację jasełek dla środowiska.

III Festyn Przedszkolny – 11.06.2000r.

Zabawy w grodzie przedszkolnym

Z początkiem XXI wieku przedszkole zostało zmodernizowane. Wraz z termomodernizacją osiedla dokonano także termomodernizacji bloku, w którym mieści się przedszkole. Ponadto wyremontowano łazienki, zlikwidowano piece kaflowe, założono centralne ogrzewanie, wykafelkowano kuchnię, wymieniono stolarkę drzwiową, okienną, meble i wyposażenie ogrodu przedszkolnego. Przedszkole mimo, że w 2011 roku obchodziło jubileusz 50-lecia swojej działalności tylko z nazwy było już "starym przedszkolem".

Placówka ciągle się rozwija i poszerza swoją ofertę edukacyjną i bazę dydaktyczną korzystając m. in. z środków Unii Europejskiej. Przedszkole, którego od 2006 roku patronem jest Miś Uszatek realizowało projekty "Jesienna herbatka u Misia Uszatka", "W zdrowym ciele zdrowy duch" oraz projekt "Aktywny Przedszkolak". W roku 2012 przedszkole uzyskało certyfikat Mamo, tato wolę wodę. Nauczyciele i wychowankowie przedszkola mogą korzystać na każdej sali ze stanowisk komputerowych i tablicy multimedialnej. Przedszkole posiada swoją stronę internetową www.pp1.pszow.pl Zajęcia odbywają się także na lodowisku, gdzie dzieci nabywają umiejętność jazdy na łyżwach i na Orliku. Nasi wychowankowie mogą poszczycić się licznymi osiągnięciami w konkursach i przeglądach.

Zajęcia z wykorzystaniem Metody Dobrego Startu

Zgodnie z koncepcją funkcjonowania i rozwoju przedszkola na lata 2017 – 2022 przedszkolaki poszerzały swoje doświadczenia poznawcze poprzez udział w licznych wycieczkach. Zajęcia stawały się coraz bardziej atrakcyjne dzięki realizacji ciekawych projektów, takich jak m.in. „Laboratorium przedszkolaka”, „Piękna Nasza Polska Cała”, „Z kulturą na Ty”, „Chronimy Dzieci”, „Mały ratownik”. Nauczyciele podczas zajęć wykorzystywali tablicę interaktywną dostępną w przedszkolu. W roku 2018 hucznie wraz z Misiem Uszatkiem obchodziliśmy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Wspierając rozwój fizyczny dzieci w 2019 roku w ogródku przedszkolnym powstało miniboisko.

Grupa 4, 5 – latków podczas nauki zdalnej

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej 27 lutego 2019r. placówka zmieniła nazwę na Przedszkole nr 1 im. Misia Uszatka w Pszowie. W związku z pojawieniem się wiosną 2020r. wirusa COVID – 19 i wprowadzeniem obostrzeń mających na celu zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa w okresie od marca do czerwca 2020r. oraz od marca do kwietnia 2021r. zajęcia w przedszkolu zostały zawieszone, a nauczyciele prowadzili naukę w formie zdalnej.

Personel przedszkola – rok szkolny 2020/21

Odmładza się także kadra pedagogiczna przedszkola od kilku lat nauczycielami są p. Żaneta Kucharczyk, Anita Swoboda, Dorota Weingart, Zuzanna Stajer.

Zajęcia kodowania w grupie dzieci 6-letnich

Przedszkole wzbogaciło się także o etat sekretarki. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców i rozwojowi technologii informatycznej w roku szkolnym 2020/21 wprowadzono elektroniczny system opłat i rejestrowania pobytu dzieci w przedszkolu „iPrzedszkole”. Mając cały czas na uwadze wyzwania, jakim będą mieli sprostać nasi wychowankowie w przyszłości, realizujemy innowację pedagogiczną w oparciu o program własny „ Od kodowania do programowania”, który ma za zadanie ukształtować u wychowanków kompetencje cyfrowe.

Przez ostatnie lata placówka odważnie podejmuje wyzwania jakie niosą ze sobą zachodzące zmiany w edukacji najmłodszych i zmiany cywilizacyjne, dbając przede wszystkim o dobro dzieci, wspieranie ich wszechstronnego rozwoju i atrakcyjne spędzanie czasu podczas pobytu w przedszkolu. Obecnie do naszego przedszkola uczęszcza wiele dzieci naszych byłych wychowanków , co świadczy o głębokim związku absolwentów przedszkola z naszą placówką. Jednak niezmiennie, bez względu na upływ czasu najistotniejsze dla nas jest to, aby pobyt w naszym przedszkolu pozostał w świadomości i pamięci naszych wychowanków, jako lata wspaniałej zabawy w gronie rówieśników, w poczuciu bezpieczeństwa i akceptacji, jako czas poznawania świata i uczenia się coraz to nowych rzeczy. Mamy nadzieję, że zasady jakie staramy się wpoić naszym wychowankom, umiejętności jakie nabywają w przedszkolu przydadzą się im w dorosłym życiu.

obecnie w przedszkolu też wiele się dzieje :)

My wciąż do zrobienia mamy wiele, przed nami marzenia i nowe cele...

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!