Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Lobo ou can, ti que dis?

Lobo e home.

Conclusións

Análise estatística

Recollida de datos

Obxectivos

ÍNDICE

Home e lobo, unha difícil relación

O maior amigo do home.

Canis familiaris

O maiorinimigo do home.

Canis lupus signatus

Play

Atacan especialmente a individuos enfermos ou vellos.

A solución soe estar no equilibrio

Cuestión de matices

Os lobos depredan sobre o gando doméstico.

Moitas veces ouvín decir que os lobos non atacan ás persoas. E isto non é certo. O segredario de Caldas foi comido por iles cando voltaba da feira de Viana. Algús dixeron que o mataran por arroubalo, e que despois o comeran os lobos; mais a douscentos metros de ondia o comeran foi atopado un lobo morto coa gorxa afuraiada por unha bala. Á lus do candil. Ánxel Fole

ObxectivosSabemos distinguir un lobo dun can?

No medio natural

Somos capaces de distinguir un lobo dun can?

Kahoot

Na casiña

Somos capaces de distinguir un lobo dun can?

O lugar

Nas cidades non hai lobos

O sexo

Nunca se sabe onde está o sesgo

A idade

Haberá diferenzas atendendo a ...

Os nosos avós tiveron máis oportunidades de ver lobos

Recollida de datos

Peche da enquisa

Control

Lanzamento do cuestionario

Busca de imaxes

Documentación

Etapas na recollida de datos

Deseño do cuestionario

Descarga de datos

Fácil de usar

Con imaxes

Multiplataforma

Sen descargas

DocumentaciónSocrative

R Comander

Documentación

Sobre cans

Sobre lobos

Documentación

Home ou muller?

20 Imaxes libres de dereitos

Lobo ou can?

Cidade ou rural?

Idade?

Deseño do cuestionario

Tras dez días pechamos a enquisa

Carteis nos comercios locais, redes sociais, blog do Club de Ciencias, radio do escolar...

Lanzamento, promoción e peche da enquisa

Análise estatística e interpretación de resultados

924860

Eliminamos as entradas con:

  • Máis de 5 respostas en branco
  • Respostas múltiples
  • Sexo: Prefiro non responder

Filtrado de datos

Precisamos un seminario de formación para ter un uso moi básico do programa. Foi preciso transformar variables en factores...

R Comander

MediaDesviación típicaRango intercuartílico

Resultados

141,64%

9210,76%

33639,30%

27432,08%

13916,26%

Máis de 70 anos

De 51 a 70 anos

De 31 a 50 anos

De 16 a 30 anos

Ata 15 anos

Datos por rangos de idade

Datos por sexo

VS

485 58,15%.

349 41,85%

Mulleres

Homes

Datos por procedencia

VS

568 66,2%.

290 33,8%

Rural

Cidade

70% de respostas correctas

Calculamos a mediana

A metade dos participantes acertou 14 ou máis respostas

14 respostas acertadas

Por sexo

Análise de datos segregando resultados

Por idade

Por procedencia

14 Lobo (96,47%) 15 Can (90,09%)

Análise de respostas acertadas

8 Lobo (43,34%) 19 Can (27,76%)

Análise de respostas acertadas

Conclusións

Na casiña, tranquilos, con tempo, con luz...

Non

Distinguimos un lobo dun can?

Análise de datos por sexo

Por idade

Por procedencia

16-30 anos 30-50 anos

R Comander

Liñas de mellora

Fallos na hipótese de partida

Aumentar os datos urbanos

Mellorar a análise estatística

Play

GRAZAS!

Salva

Elena

Brenda

Tomás

Yanira

Martín

Club de Ciencias do IES Eduardo Pondal

Yanira

Brenda

Martín

Elena

Tomás

Club de Ciencias do IES Eduardo Pondal