Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Començar

DEPARTAMENT D'ORIENTACIÓIES MARIA IBARS

4t D'ESO ENS ESPERA!!

TRIA LA TEUA AVENTURA

ASPECTES A TINDRE EN COMPTE

AVALUACIÓ I TITULACIÓ

ASSIGNATURES 4T ESO

sistema educatiu actual

ÍNDEX

Anem a veure on som i totes les opcions que tenim al nostre abast.

SISTEMA EDUCATIU ACTUAL

TORNAR

ITINERARIS I OPCIONS DE L'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

ASSIGNATURES DE 4t D'ESO

Itinerari orientat a la Formació Professional: Opció Ensenyaments Aplicats Itinerari orientat a la Formació Professional: PR4

Itinerari orientat al Batxillerat d'Humanitats i Ciències Socials: Opció Ensenyaments Acadèmics

L'any que ve hauràs de triar un itinerari educatiu. Tens aquestes opcions:

Itinerari orientat al Batxillerat de Ciències i Tecnologia: Opció Ensenyaments Acadèmics

ASSIGNATURES DE 4t D'ESO (depenent de l'itinerari educatiu que es vulga continuar)

Assignatures comunes a l'opció d'ensenyaments acadèmiques i aplicades:

 • Valencià : Llengua i Literatura
 • Geografia i Història
 • Anglés
 • Castellà: Llengua i Literatura
 • Educació Física (s'impartirà en anglés)
 • Tutoria
Triar una matèria d'aquestes:
 • Valors ètics.
 • Religió

ASSIGNATURES DE 4t D'ESO

 • Música.
 • Tecnologia de la informació i la comunicació.
 • Filosofia.
 • Cultura científica.
 • Competència comunicativa oral, 1a llengua estrangera.
 • Educació visual i plàstica.
 • Tecnologia de la informació i la comunicació.
 • Alemany.

(Itinerari orientat al Batxillerat de Ciències i Tecnologia)

 • MATÈRIES TRONCALS:
 • Matemàtiques acadèmiques
 • Biologia
 • Física i Química
 • MATÈRIES OPTATIVES (Cal triar 2 assignatures, una de cada columna)

OPCIÓ ENSENYAMENTS ACADÈMICS

 • Música.
 • Tecnologia de la informació i la comunicació.
 • Filosofia.
 • Cultura científica.
 • Competència comunicativa oral, 1a llengua estrangera.
 • Educació visual i plàstica.
 • Tecnologia de la informació i la comunicació.
 • Alemany/Francés.

(Itinerari orientat al Batxillerat d'Humanitats i Ciències Socials)

 • MATÈRIES TRONCALS:
 • Matemàtiques acadèmiques
 • Llatí
 • Economia
 • MATÈRIES OPTATIVES (Cal triar 2 assignatures, una de cada columna)

OPCIÓ ENSENYAMENTS ACADÈMICS

 • Competència comunicativa oral, 1a llengua estrangera.
 • Educació visual i plàstica.
 • Tecnologia de la informació i la comunicació.
 • Alemany/Francés.
 • Música.
 • Tecnologia de la informació i la comunicació.
 • Filosofia.
 • Cultura científica.

(Itinerari orientat a la Formació Professional)

 • MATÈRIES TRONCALS:
 • Matemàtiques aplicades
 • Tecnologia
 • Ciències aplicades / Iniciació a l'activitat emprenedora i empresarial (triar una d'aquestes dos)
 • MATÈRIES OPTATIVES (Cal triar 2 assignatures, una de cada columna)

OPCIÓ ENSENYAMENTS APLICATS

(Itinerari orientat a la formació professional)

   • AMB EL GRUP PR4
 • Àmbit lingüístic i social: Valencià: Llengua i Literatura, Llengua Castellana i Literatura i Geografia i Història (9 hores setmanals).
 • Àmbit científic: Matemàtiques i Ciències Aplicades a l’Activitat Professional (7 hores setmanals).
 • Tecnologia (3 hores).
 • Àmbit de llengua estrangera: Anglés (2 hores).
 • Tutoria (1 hora).

OPCIÓ PR4

tornar

 • Música.
 • Tecnologia de la informació i la comunicació.
 • Filosofia.
 • Cultura científica.
 • Competència comunicativa oral, 1a llengua estrangera.
 • Educació visual i plàstica.
 • Tecnologia de la informació i la comunicació.
 • Alemany/Francés.

(Itinerari orientat a la formació professional)

   • AMB EL GRUP DE REFERÈNCIA:
 • Educació Física (2 hores).
 • Valors Ètics o Religió (1 hora).
 • Tutoria (1 hora).
 • MATÈRIES OPTATIVES (triar una de cada bloc) (2 hores):

OPCIÓ PR4

AVALUACIÓ I TITULACIÓ

En primer lloc, és important conèixer: els criteris d'avaluació de cada àrea: - S'ha d'entregar llibreta? Treballs?, - Com puntuen els deures i la participació a classe?- Com seran els exàmens?PREGUNTA A TOT EL PROFESSORAT ELS DUBTES QUE TINGUES SOBRE AQUESTES QÜESTIONS O ALTRES!! En segon lloc, has de saber que, perquè la teua avaluació siga favorable, serà fonamental el teu treball diari, amb una bona planificació, un bon lloc d'estudi i, tot això, aplicant tècniques d'estudi.

COM SERÀ L'AVALUACIÓ?

TORNAR

 • Obtindre a l'avaluació ordinària una avaluació positiva en totes les matèries.
 • Obtindre a l'avaluació extraordinària una avaluació positiva en totes les matèries o negativa en un màxim de dos assignatures, sempre que aquestes no siguen de manera simultànea les següents:
  • Valencià: Llengua i Literatura.
  • Lengua Castellana i Literatura.
  • Matemàtiques ( Matemàtiques orientades als ensenyaments acadèmics/ Matemàtiques orientades als ensenyaments aplicats).
 • Les matèries amb la mateixa denominació en diferents cursos de l'ESO es consideraran com a matèries distintes.
 • Assolir els objectius i les competències clau de l'etapa educativa.

CRITERIS DE TITULACIÓ

ASPECTES A TINDRE EN COMPTE

Serà fonamental tindre una bona planificació amb les activitats de treball, oci, esport i altres.

L'HORARI DE TREBALL A CASA

L'ÚS DE L'AGENDA

ASPECTES A TINDRE EN COMPTE

Com està organitzat el teu lloc d'estudi? És més important del que penses!

Descansar 8 hores sense cap tipus de tecnologia a prop i una bona alimentació, començant pel desdejuni, són dos aspectes fonamentals per al bon desenvolupament i funcionament diari.

A 4t de l'ESO és fonamental utilitzar tècniques d'estudi. Les noves matèries requereixen més organització i estructuració.

L'ALIMENTACIÓ I EL DESCANS

TÈCNIQUES D'ESTUDI

EL LLOC D'ESTUDI A CASA

MÉS ASPECTES A TINDRE EN COMPTE

TRIA LA TEUA AVENTURA

1- CICLOS FORMATIVOSNotes de tall 2- BACHILLERATOPonderacionsNotes de tall graus universitarisEixides professionals

TRIA LA TEUA AVENTURA

TORNAR

SI TENS ALGUN DUBTE POTS ESCRIURE AL SEGÜENT CORREU ELECTRÒNIC:iesmiorien@gmail.com

GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ!