Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Quiz o samorządzie i Gminie Zawonia

Sprawdź Ile wiesz !

START

zasady

Odpowiedz na 20 pytań wybierając jedną z trzech odpowiedzi. Udzielenie prawidłowej odpowiedzi pozwoli przejść do następnego pytania. Odpowiedź niepoprawna cofnie uczestnika do pierwszego pytania. Po udzieleniu 20 poprawnych odpowiedzi uczestnik pozna hasło, które należy przesłać na adres promocja@zawonia.pl Wśród osób, które nadeślą prawidłowe rozwiązanie wylosujemy trzy nagrody ! Powodzenia !

Ile lat trwa kadecja Rady Gminy

4 lata

3 lata

5 lat

W którym roku odbędą się najbliższe wybory samorządowe?

2023

2024

2022

W którym roku odbyły się pierwsze wybory samorządowe po ‘89 roku?

2000

1995

1990

Która z wymienionych informacji nie jest informacją publiczną:

budżet gminy

uchwała Rady Gminy

rozmiar buta Wójta

Co trzeba zrobić, by oficjalnie stać się mieszkańcem danej gminy?

Zapisać dzieci do szkoły

Opłacać podatki w gminie

Zameldować się

Kto decyduje o granicach gmin?

Rada Ministrów

Prezydent

Rada Gminy

Kto decyduje o tym czy w gminie trzeba płacić za posiadanie psa?

Rada Gminy

Starosta

Wójt Gminy

Ile sołectw jest na terenie Gminy? Zawonia

24

23

21

W herbie Gminy Zawonia widnieje postać...

ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ

ŚWIĘTEJ MAŁGORZATY

ŚWIĘTEJ JADWIGI ŚLĄSKIEJ

Ile mieszkańców liczy Gmina Zawonia

7000

6000

9000

około

około

około

Z iloma innymi gminami graniczy nasza gmina?

5

4

7

Na terenie Gminy Zawonia NIE znajduje się...

Cmentarzysko Kurhanowe

Zabytkowy drewniany kościół

Pomnik św. Teresy

Ile jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych jest w Gminie Zawonia?

3

5

2

Ile Gmina Zawonia liczy Radnych?

14

16

15

Ile obwodowych komisji wyborczychjest w Gminie Zawonia?

3

5

4

Ile stałych komisji zostało powołanych przez Radę Gminy Zawonia?

3

7

5

Która z komisji Rady Gminy Zawonia liczy najwięcej członków?

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Planu i Budżetu

Komisja Rewizyjna

Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest:

Powiat

Gmina

Województwo

Mieszkańcy gminy zgodnie z Konstytucją RP tworzą:

Regionalną wspólnotę samorządową

Wspólnotę samorządową

Wspólnotę mieszkańców

powiat

Który szczebel samorządu terytorialnego odpowiada za wykonywanie planu zwalczania bezrobocia?

województwo

gmina

GRATULUJEMY !!! Na wszystkie pytania została udzielona poprawna odpowiedź.Poznane hasło należy wysłać na adres promocja@zawonia.pl

"hasło"

Gmina Zawonia, moje miejsce na ziemi!

odpowiedź nieprawidłowa !

spróbuj ponownie !