Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

warstwy lasu

CO o lesie warto wiedzieć...

las jest zbiorowiskiem różnych roślinNajważniejszymi z nich są drzewa

To drzewa decdują o tym jak wyglądać będzie las i jakie panować będą w nim warunki.Dzięki drzewom wykrztałciły się warstwy lasu.Wyróżniamy cztery warstwy.Aby las mógł funkcjonować prawidłowo, organizmy z wszystkich warstw połączone są wzajemnymi zależnościami.

Info

Różne gatunki zwierząt wyspecjalizowały się do życia w poszczególnych warstwach lasu.

Nie jest on jednolity i charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem.

Las jest jednym z otaczających nas ekosystemów.

warstwy lasu

najwyższa z warstw lasu, tworzą ją różne gatunki drzew liściastych i iglastych, jest "parasolem" dla pozostałych warstw.

spotkać tu możemy rośliny zielne oraz drobne ssaki, np. jeże

Runo leśne

korony drzew

to warstwa zbudowana z krzewów i młodych drzew

podszyt

to najniższa z warstw, gromadzą się tam martwe, nierozłożone szczątki roślin i zwierząt

ściółka

powrót

ściółka

To najniższa z warstw złożona z opadłych liści, połamanych gałęzi, kory, martwych resztek organicznych. Jej głównym zadaniem jest ochrona gleby przed wysychaniem. Żyją w niej bakterie oraz grzyby, które rozkładając martwą materię organiczną "karmią" rośliny. Z większych zwierząt spotkamy tu m.in. dżdżownice, mrówki, chrząszcze, krety, czy nornice.

MIESZKAŃCY ŚCIÓŁKI

ciekawostka

ciekawostka

ciekawostka

KRET

ŻUK LEŚNY

MRÓWKA RUDNICA

Jak powstaje próchnica w glebie?

Próchnica, inaczej nazywana humusem, to część gleby, która powstała ze szczątek roślin np. liści oraz szczątek zwierząt. Tworzą ją mikroorganizmy glebowe (grzyby i bakterie) oraz drobne bezkręgowce np. dżdżownice. To próchnica decyduje o żyzności gleby czyli o tym jakie rosliny będą rosły. Próchnica zatrzymuje wodę w glebie oraz poprawia jej napowietrzenie.Dżdżownice nawożą glebę oraz ją napowietrzaja poprzez budowanie korytarzy. Przeciętnie w zdrowej glebie występuje ok. 800 jej osobników na 1 m3. W Polsce występują 32 gatunki dżdżownic, z których najczęściej spotykanych jest 10.

powrót

runo leśne

Runo leśne jest najniższą z warstw, w której żyją rośliny. Szczególnie piękne runo jest wczesną wiosną w lasach liściastych, gdy drzewa nie mają jeszcze liści i dużo światła dociera do dna lasu. Rozwijają się wtedy geofity, czyli rośliny, które cały cykl życiowy skracają do wczesnej wiosny. To m.in. przylaszczki, przebiśniego, ziarnopłony. Do tej warstwy należą również krzewinki, paprocie, mchy, czy grzyby.Zwierzęta, które spotkamy w runie leśnym to np. żaby, pająki, węże, jaszczurki i owady. Z większych mieszkańców znajdziemy jeże, lisy i gryzonie.

ROŚLINY RUNA

ciekawostka

ciekawostka

ciekawostka

WRZOS

ZAWILEC GAJOWY

widłak jałowcowaty

ZWIERZĘTA RUNA

ciekawostka

ciekawostka

ciekawostka

JASZCZURKA ZWINKA

LIS

BORSUK

powrót

pODSZYT

Podszyt to warstwa złożona z krzewów oraz młodych drzew, których wysokośc nie przekracza 4 metrów.Do gatunków podszytu zaliczamy m.in. leszczynę, czarny bez, kruszynę, głóg, trzmielinę, jarzęby, czy jałowce.Podszyt wpływa korzystnie na bioróżnorodność (chroni przed gradacją czyli atakami szkodliwych owadów) oraz na przyśpieszenie wzrostu piętra głównego drzewostanu. Dzięki ocienieniu gleby, wpływa pozytywnie na jej warunki wodne (obniża tempo parowania wody), dodatkowo chroni przed wiatrem - szczególnie obrzeża lasów. Wpływa także korzystnie na żyzność gleby poprzez opad liści które z czasem utworzą próchnicę.Podszyt zapewnia schronienie i pokarm wielu gatunkom zwierząt. Żyją tu m.in. ptaki, które chętnie pod osłoną liści zakładają gniazda. Mówi się, że podszyt to "ptasia stołówka".

ROŚLINY PODSZYTU

ciekawostka

ciekawostka

ciekawostka

KALINA KORALOWA

JAŁOWIEC POSPOLITY

TRZMIELINA POSPOLITA

ZWIERZĘTA PODSZYTU

ciekawostka

ciekawostka

ciekawostka

DZIK EUROAZJATYCKI

SARNA

JELEŃ SZLACHETNY

powrót

korony drzew

Korony drzew to najwyższą z warstw w lesie. Tworzą ja wierchołki drzew. Zbudowana jest z konarów, gałęzi oraz liści. Jej kształt uzależniony jest od gatunków drzew. Drzewa liściaste mają z reguły korony większe o bardziej rozłożyste ni z drzewa iglaste. Drzewa liściaste zrzucają liście na zimę, iglaste są zimozielone. Wyjatkim jest modrzew, on także zrzuca na zimę swoje igły.Korony drzew są schronieniem dla wielu gatunków zwierząt, w tym ptaków. Korony drzew potrafią silnie zacienić dno lasu.

Korony drzew najliczniej zamieszkiwane są przez ptaki, które wiją sobie w nich gniazda, ale nie tylko...Spotkamy tu sowy, które gniazdują w dziulach. Jedną z nich jest puszczyk. W nocy poluje na gryzonie, w dzień chowa się w dziupli. Jego lot jest bezszelestny. Puszczyk składa od 2 do 6 białych, kulistych jaj, które wysiaduje tylko samica. Młode karmione są przez ok. 3 miesiące.

zwierzęta żyjące w koronach drzew

Skąd w lesie dziuple?Oczywiście wykuwają je dzięcioły. Jednm z nich jest dzięcioł czarny. Jest największym z polskich dzięciołów. Żywi się się owadami, które wyciąga z drzewa. Jest płochliwy, trzeba być cierpliwymi cichym obserwatorem, aby go zauważyć.

zwierzęta żyjące w koronach drzew

W koronach drzew oprócz ptaków spotkamy rownież ssaki, np. wieiwórkę.Wiewiórki zamieszkują dziuple wykute przez dzięcioły lub samodzielnie budują gniazda. Aktywne są w dzień, a żywią się nasionami, pączkami drzew, gdzybami i owocami. Nie zapadają w sen zimowy, gdyż na okres zimy gromadzą zapasy.

zwierzęta żyjące w koronach drzew

Innym bardzo interesującym ssakiem buszującym w koronach bukowych drzew jest popielica.Dużo mniejsza od wiewiórki, z szarym futerkiem i puszytym ogonem. Popielice aktywne są w nocy, dzień przesypiają w swoich schronieniach, jest w zasadzie nieazuważalna. Odżywia się głównie nasionami, cały swój aktywny czas spędza wysoko na drzewach. Zapada w bardzo długi sen zimowy, potrafi przespać nawet 7 miesięcy.

zwierzęta żyjące w koronach drzew

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskego

  • www.wikipedia.pl
  • epodreczniki.pl
  • www.lasy.gov.pl
  • www.lowiectwo.com.pl
  • www.pixabay.com
  • archiwum ZPKWL
Opracowała: Barbara Semkło

materiały: