Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

ŽIVA PRIRODA

KRENITE!

ŽIVA PRIRODA

POČETAK

Pozivaju se učenici četvrtih razreda svih osnovnih škola u Republici Hrvatskoj da riješe kviz, dobiju značku i postanu članovi skupine Mali čuvari prirode.

Obavijest

Pažljivo čitajte pitanja, točno odgovarajte i zapisujte brojeve kojima ćete otkriti šifru za osvajanje značke.

skupina Mali čuvari prirode

Ako volite prirodu, uživate u njezinim ljepotama i brinete se o njezinoj čistoći, pridružite nam se.

Sretno svima!

DALJE

Da biste osvojili značke malih čuvara prirode, potrebno je poznavati sadržaje o živoj prirodi. Pitanjima će vas voditi Luka, vrsni poznavatelj prirode .

Rješavajte zadatke redom po skupinama.

5. skupina: PRIRODNE POSEBNOSTI RH

KRENITE!

2. skupina: ŽIVOTINJE

1. skupina: BILJKE

KRENITE!

3. skupina: POVEZANOST BILJAKA I ŽIVOTINJA

KRENITE!

KRENITE!

KRENITE!

4. skupina: ŽIVOTNE ZAJEDNICE

Na početku provjerimo koliko poznajete biljni svijet.Točno odgovorite na nekoliko pitanja i otkrijte broj na ključu koji će vam pomoći u otkrivanju zagonetne šifre.

KRENIte!

BILJKE

Označite točno.

Biljke cvjetnjače imaju korijen.

Dio biljke koji joj omogućuje da sama proizvodi hranu zove se stabljika.

Biljke su živa bića kojima je za rast potrebna samo Sunčeva toplina i svjetlost.

NETOČNO.

PONOVNO

Žao mi je. Odgovor nije točan. Pokušajte ponovno.

Označite točno.

Biljke koje čovjek nije posadio nazivamo uzgojene biljke.

Korijen je dio biljke koji se nalazi pod zemljom i učvršćuje biljku u tlu.

Plodovi nastaju od listova.

Označite točno.

U plodu biljke nalazi se samo jedna sjemenka.

Dijelovi su biljke cvjetnjače korijen, stabljika, list, cvijet i plod.

Životni je vijek svake biljke godina dana.

Označite točno.

Biljka sama sebi ne proizvodi hranu.

Biljka sama sebi proizvodi hranu.

Pronašli ste prvi ključ i njegov broj.

ODLIČNO!

7

nastaviTE

U sljedećim zadatcima odgovorite na pitanja o životinjskome svijetu.Točnim odgovorima doznat ćete broj na ključu koji će vam pomoći u otkrivanju zagonetne šifre.

KRENIte!

ŽIVOTINJE

mesožderi

svežderi

biljožderi

Kako se zovu životinje koje se hrane isključivo biljkama?

divlje životinje

domaće životinje

kućni ljubimci

Koji je naziv za životinje koje se slobodno kreću u prirodi i čovjek ih nije pripitomio?

biljožderi

svežderi

mesožderi

Što su prema načinu prehrane ris, sova i vuk?

bjeloglavi sup i vidra

fazan i pauk

divlja svinja i jelen

Koje su životinjske vrste u Republici Hrvatskoj zakonom zaštićene?

Pronašli ste drugi ključ i njegov broj.

4

nastaviTE

ODLIČNO!

U sljedećim pitanjima provjerit ćemo što znate o međusobnoj povezanosti biljaka i životinja.Točno odgovorite na njih i otkrijte broj na ključu koji će vam pomoći u otkrivanju zagonetne šifre.

KRENIte!

MEĐUOVISNOST BILJAKA I ŽIVOTINJA

ugljikov dioksid

dušik

kisik

Koji plin životinje izlučuju disanjem, a potreban je biljkama za proizvodnju hrane?

biljno-životinjska zajednica

životna zajednica

hranidbena zajednica

Kako se zove zajednica u kojoj su međusobno povezane biljke i životinje na određenome staništu?

leptir

zmija

roda

Koja životinja prenosi cvjetni prah i pomaže biljkama u razmnožavanju?

roda

skakavac

zelena salata

Tko je u navedenome hranidbenom lancu proizvođač?

Pronašli ste treći ključ i njegov broj.

5

nastaviTE

ODLIČNO!

Na redu je nekoliko pitanja o životnim zajednicama.Točno odgovorite na njih i otkrijte broj na ključu koji će vam pomoći u otkrivanju zagonetne šifre.

KRENIte!

ŽIVOTNE ZAJEDNICE

Označite točnu tvrdnju.

Travnjaci na kojima pase stoka zovu se košanice ili ledine.

Travnjaci na kojima pase stoka zovu se pašnjaci.

Označite točnu tvrdnju.

Hrast raste u nizinskim i brežuljkastim područjima, a prepoznajemo ga po plodu koji se zove žir.

Miješane šume su šume smreke, jele i bora.

Iako živi u hladnim planinskim potocima, pastrva se brzo može prilagoditi životu u moru.

Označite točnu tvrdnju.

Životnu zajednicu mora čine biljke, životinje, alge i mikroorganizmi koji nastanjuju more.

Smeće, otpadne vode i istjecanje goriva i drugih kemikalija u more nisu opasni za živa bića u njemu.

Označite točnu tvrdnju.

Jadransko more bitno je za razvoj hrvatskoga turizma.

Pronašli ste četvrti ključ i njegov broj.

3

nastaviTE

ODLIČNO!

Provjerimo koliko poznajete prirodne posebnosti naše domovine.Točno odgovorite na pitanja i otkrijte broj na ključu koji će vam pomoći u otkrivanju zagonetne šifre.

KRENIte!

PRIRODNE POSEBNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE

OznačiTE fotografiju koja prikazuje poznati hrvatski nacionalni park sastavljen od 16 većih i manjih jezera.

TOČNO!

označite fotografiju koja prikazuje broj parkova prirode u republici hrvatskoj.

TOČNO!

Koja fotografija prikazuje životinju po kojoj je jedan hrvatski nacionalni park dobio ime?

TOČNO!

po kojoj je PTICI poznat čigoč, SELO smješteno u parku prirode lonjsko polje?

Pronašli ste peti ključ i njegov broj.

9

nastaviTE

ODLIČNO!

POČETAK

ODLIČNO!Zaslužili ste značku maloga čuvara prirode.

ČESTITAM!

mali čuvari prirode RH