Want to make creations as awesome as this one?

A Láthatatlan jelenlét. Bevezetés a kortárs képzőművészetbe kamaszoknak - de nem csak nekik című kiállítás-sorozat kiállítótermi játékairól

Transcript

Kiállítás, projekttér, gamifikáció

fotó: Deim Balázs

KIÁLLÍTÁS

JÁTÉKOSÍTÁS

PROJEKTTÉR

A 19. századi reprezentatív portrékhoz dupla műcédulákat készítettünk. Eredetileg a férj nevét tartjuk számon mint fontos tisztséget betöltő szentendrei polgárt, a felesége név nélkül jelenik meg a képcímben. Mi megfordítottuk ezt: a feleséget neveztük nevén, a férjét pedig nem neveztük meg. Petar Čornatović: Kollarovits Vazul szentendrei főbíró (†1845) arcképe / 1835 / olaj vászon / FMC gyűjtemény és Kollarovits Vazul feleségének arcképe / 1835 / olaj, vászon / FMC gyűjtemény

Mindhárom kiállításnak fontos elemei a tükrök. A portréfal központi helyére installált tükörben a látogató a tükörre ragasztott bajusszal és napszemüveggel szórakozhat. Egyszerre ketten játszhatnak, ami rímel a kiállításban több helyen megjelenő páros portrékra. A saját tükörképükkel játszó látogatók számukra észrevétlenül kerülnek be a kiállítás projektterébe, és kezdenek önvizsgálatba.

A portréfal segítségével a személyiség ábrázolásának sokféle lehetősége, stílusa és technikája bemutatható (például kubizmus, absztrakció,belső kép,reprezentáció). A kiállításba kerülő portrék válogatása nem reprezentatív. Noha megjelennek a falon az emblematikus szentendrei festők, mint például Vajda Lajos és Kmetty János, az önarcképeket és portrékat a karakterek alapján válogattuk. Így lett egy analitikus, elemző, egy szenvedélyes, egy titokzatos, egy gonosz, egy apatikus és egy infantilis karakterünk. A portrékat a társasjátékhoz is felhasználtuk.

fotó: Deim Balázs

A véletlen dönti el, hogy a játék melyik mezőn kezdődik: egy vállalkozó kedvű játékos az általa választott korongot csúsztatja a játékmezőn. A pályán az összekötések mentén lehet továbbhaladni. Ennek feltétele, hogy a kérdésre adott válaszban a csapat megegyezik. A múzeumpedagógus játékmester szerepkörben jelenik meg, további kérdésekkel segíti a válaszadást.

fotó: Deim Balázs

KOLLÁZSJÁTÉK

A mágneses kollázsjáték a kiállítás szerves része. Az itt megalkotott, állandóan változó képek egyrészt rímelnek a kiállítás kettős portréira, illetve a portréfalon megjelenő arcképekre, másrészt a kiállítás részéve, azaz műalkotássá válnak. A játékelemek a kiállítás, az egyetemes és a magyar művészettörténet népszerű portréinak felhasználásával készültek. A popkultúra mindenki által ismert ikonjainak arcrészleteit is felfedezhetjük. Természetesen nem hagyhattuk ki az olyan vicceket, mint Mona Lisa mosolya vagy Van Gogh füle...3000 év művészeti remekeit rejtettük el egy játszható felületen. A játékban megjelenő elemek eredetijének magas színvonala, a stílusuk különbözősége biztosítja, hogy a kollázs mindig látványos, vizuálisan izgalmas lesz, függetlenül az alkotók vizuális képességeitől és képzettségétől. A párbeszédhelyzet csapatmunkára ösztönöz, a jókedv és a humor garantált.

A rövid falszövegek játékosságot, könnyedséget közvetítő szóbuborékokban jelennek meg. A kiállítás témáit, kortárs műfajokat és képzőművészeti alapfogalmakat magyaráznak. Tapasztalataink szerint a látogatók rövid, lényegre törő szövegeket szeretnek a kiállítótérben olvasni.

fotó: Deim Balázs

3 MŰALKOTÁS - 3 FOGALOM

A kísérleti kiállításunkon kipróbáltuk, hogy - valóban érdekli-e a kamaszokat a problémafelvetésünk, azaz hogy műalkotások kapcsán beszélgessünk a hiány, a jelenlét és a kommunikáció fogalmáról. - a nem szakember látogatók asszociációi elindítanak-e bennünket a műelemzés útján. - működhet-e egy olyan kártyajáték, amelyben nincs versengés. - milyen dolgozni egy olyan interaktív kiállításon, ahol minden mindennel összefügg, ahol a művek és a játékok egy hálózatot alkotnak.

HIÁNYÁsztai Csaba: Ádám és Éva / 2003 / olaj, vászon / FMC gyűjtemény

JELENLÉTTóth Eszter: Kinn a bárány, benn a farkas / 2012 / videóinstalláció / FMC gyűjtemény

KOMMUNIKÁCIÓ Vincze Ottó: Magyarázat / 1998 / hanginstalláció, vegyes technika / FMC gyűjtemény

Kiállítás-design: Andorka Tímea

A kísérleti kiállításunkon kipróbáltuk, hogy - valóban érdekli-e a kamaszokat a problémafelvetésünk, azaz hogy műalkotások kapcsán beszélgessünk a hiány, a jelenlét és a kommunikáció fogalmáról. - a nem szakember látogatók asszociációi elindítanak-e bennünket a műelemzés útján. - működhet-e egy olyan kártyajáték, amelyben nincs versengés. - milyen dolgozni egy olyan interaktív kiállításon, ahol minden mindennel összefügg, ahol a művek és a játékok egy hálózatot alkotnak.

LÁTHATATLAN JELENLÉT. Bevezetés a kortárs képzőművészetbe kamaszoknak - de nem csak nekik

1.0: Szentendre, Barcsay Múzeum, 2018. Kurátorok: György Gabriella és Kassai Hajnal

Az interaktív, kamaszoknak szóló kiállítás kiindulópontja három kortárs műalkotás. Ásztai Csaba, Tóth Eszter és Vincze Ottó művei mellé a hiány, a jelenlét és a kommunikáció fogalmait kapcsoltuk. E fogalmak mentén válogattunk egy kiállításnyi művet a szentendrei FMC gyűjteményéből, és meghívtunk néhány vendég-művet is. Az így létrejött anyagban minden műalkotás minden műalkotással fogalmilag és képileg is összefügg.

Mindenképpen azt szerettük volna, ha Czóbel Béla nem marad ki a tárlatból. Egyik festménye sem illett azonban a témánkhoz. Ezért a mestert műtermi, karfás széke idézi meg. A kiállításban a széket Joseph Kosuth Egy szék, három szék című alkotásának parafrázisaként rendeztük be. A szék fogalmának leírása helyett egy műtárgykarton került a falra, amelyen ennyi áll: "parasztszék".

fotó: Deim Balázs

Minden helyszínen átalakul a tárlat, és az ottani múzeumpedagógussal közösen rendezzük meg a kiállítást. Így egyrészt partnerség alakul ki a két intézmény és a múzeumpedagógusok között, másrészt a módszertant is át lehet adni. Az új helyszín múzeumpedagógusa a tárlat ideje alatt a kiállítótermi játékok segítségével a gyakorlatban sajátítja el a módszertant, azt a saját képére formálja és a jövőben más kiállításokon is tudja alkalmazni.

2.0: Sepsiszentgyörgy, MAGMA Kortárs Kiállítótér, 2019. Kurátorok: Fám Erika és György Gabriella

LÁTHATATLAN JELENLÉT. Bevezetés a kortárs képzőművészetbe kamaszoknak - de nem csak nekik

Czóbel széke itt a kiállítótér sarkában kapott helyet, akár egy teremőr széke. A MAGMÁ-ban néhány éve kiállították Kosuth székes installációját, így maga a hely utalt erre az alkotásra.

fotó: Kispál Attila

LÁTHATATLAN JELENLÉT. Bevezetés a kortárs képzőművészetbe kamaszoknak - de nem csak nekik

3.0: Balatonfüred, Vaszary Galéria, 2020. Kurátorok: György Gabriella és Nyitrai Orsolya

A tárlat és a projekt egyik legfontosabb szempontja befogadóközpontú szemlélet.A látogató saját világára, érzelmeire és önbizalmára épít; személyesen szólítja meg őt egy olyan közegben, ahol az otthonosság és a felfedezés szempontjai érvényesülnek.

fotó: Deim Balázs

ASSZOCIÁCIÓK

fotó: Deim Balázs

A falon, a műtárgyak mellett csipeszek segítségével elhelyezhető asszociációs kártyák többféle motivációs feladatként alkalmazhatók a foglalkozások során. A látogató a saját gondolatait, érzéseit írhatja rá; így saját maga is beleszólhat a kiállításba. De akár mások asszociációiból is válogathatnak a múzeumpedagógia foglalkozás résztvevői.

Csontó Lajos: Cím nélkül V. (Bereznai Péter, "Azonosulási kísérletek") / 2002 / print / FMC gyűjtemény

Csontó Lajos: Cím nélkül V. (Bereznai Péter, "Azonosulási kísérletek") / 2002 / print / FMC gyűjtemény

A GYŰRŰK URAI

...AVAGY A KÉT KŐKORSZAKI SZAKI.

GÉNTERÁPIA.

A GÉPELŐ VIKINGEK.

MINTHA HASONMÁS LENNE. DE MÉGSE. VAGY MÉGIS.

SZÉPEN BESZÉLJ APÁDDAL!

MIÉRT VETTED EL AZ ARCOM?

50 FELETT MINDEN FÉRFI UGYANOLYAN.

A TE ÉNED ÉS AZ ÉN ÉNEM EGYÜTT: ÉNEK.

ÉN ÉS A KISÖCSÉM.

KÁRTYAJÁTÉK

És miért néznek mindketten ránk??

Csontó Lajos: Cím nélkül V. (Bereznai Péter, "Azonosulási kísérletek") / 2002 / print / FMC gyűjtemény

Az asztal lebeg a levegőben, és a kábelek sem vezetnek konkrétan sehova.

A bal oldali figura (Csontó Lajos) jobb keze aránytalanul nagy a balhoz képest...mintha a jobb oldali alak (Bereznai Péter) kézfeje volna... összekeveredtek a kezek!

Észrevesszük, hogy bár a hajuk és az arcszőrzetük egymás tükörképei, az arcvonásaik jelentősen különböznek.

A legfontosabb kérdés mégis az, hogy Csontó Lajos miért maszkírozta magát analóg és digitális módon Bereznai Péterré?

A kérdés megválaszolásához segítségül hívjuk a kiállítótérben található műalkotásokat.

Fotó: Vargyasi Levente

Miért történt a szerepcsere? Vajon ki kezdeményezte?

Bartha József: Dénes&Roland - kettőzött képek / 2005 / c-print / MAGMA gyűjtemény

Vajon melyikük Dénes?

Ahogyan Csontó alkotásán, Bartha művén is két különböző generáció jelenik meg, ők azonban a hely- és ruhacserével szerepet is cserélnek: nézőpontot váltanak.

Vincze Ottó: Magyarázat / 1998 / vegyes technika / FMC gyűjtemény fotó: Deim Balázs

Két női torzó kommunikációs helyzetben: Vincze Ottó művének címe Magyarázat, ám minél jobban megismerjük az alkotást, annál jobban elbizonytalanodunk. Egyre több kérdésünk lesz...

Szirtes János: 'PRO' No. 15 (Együttműködésben Molnár Ágnes Évával) / 2013 / HD videó / 2'22' / A művész jóvoltából

Szirtes János videoperformance-a mindhárom kiállításon a diákok kedvence volt. Az egyszerű szimbólumokkal operáló, az érzésekre erősen ható alkotás kapcsán a düh, a sértegetés, a másik semmibe vétele, a megalázás, azaz az empátia hiányáról tudtunk beszélgetni. A mű egyértelműen bemutatja, hogy egy ilyen kommunikációs helyzetben mindkét fél sérül (azaz vizes lesz), függetlenül attól, ki kezdi és kinek van igaza...

fotó: Deim Balázs

Anna Margit: Özvegy / 1976 / olaj, vászon, képrátét / FMC gyűjtemény

Anna Margit alkotása a kiállítás mindhárom témájára reflektál, így a kiállítás egyik központi eleme. A jelenlét, a hiány és a kommunikáció fogalmait is játékba hozza a szimbólumokkal teli alkotás.

Anna Margit konkrétan megjeleníti a másik személy hiányát, Ásztai Csaba a kép és a szöveg bonyolult viszonyában fejezi ki a hiányt mint a témától való nézői távolságot és a bibliai történet misztériumát. Ásztai Csaba: Ádám és Éva / 2003 / olaj, vászon / FMC gyűjtemény

A műveken megjelenő székek a jelenlét témaköréhez kapcsolódnak. A szék kapcsán az identitás, az életben, a világban való jelenlétünkről tudtunk beszélgetni, amely a kamaszok számára központi kérdés. Tóth Eszter Kinn a bárány, benn a farkas című 2021-es videóinstallációja egy kétértelmű csapdahelyzetet jelenít meg: A szék támláján és ülőfelületén látható videó itt elérhető. Sorin Neamtu videója is egy csapdahelyzetet jelenít meg: a szereplő egy gömb alakú fotelt próbál egyensúlyi helyzetbe hozni, végtelen, kitartó próbálkozásainak köszönhetően ez másodpercekre sikerül is. Ám a fizika törvényeivel nem lehet szembe menni... Az Akció gördülő szófával című videó megtekinthető itt.

Anna Margit arcának elrejtéséhez a kiállítás több portréja is kapcsolódik. Vajda Lajos Sötét önarcképén alig láthatóan, a felületbe karcolva jelennek meg az arcvonások. Ország Lili Belső képén az arcvonások el is tűnnek. Az önarckép mint szerep és az arc eltorzítása is egyfajta rejtőzködésnek tekinthető (Például Korniss Dezső)

Test és lélek hogyan kapcsolódik egymáshoz? Hogyan lehetünk szabadok és hol a helyünk az univerzum teljességében? A Kis Varsó művészpáros koordinátái mentén el is helyezhetjük magunkat... Kis Varsó: Oueuvre / 2005-13 / digitális rajz / A művészek jóvoltából

A kártyák beszélgetést kezdeményeznek.Az érzékelés, a művészet alapkérdéseit hozzák játékba.

PROJEKTTÉR

KOLLÁZSJÁTÉK

fotó: Deim Balázs

Goggle Jamboard

Miro

Genially

KOLLÁZSJÁTÉK ONLINE

Diákok által készített kollázsok online múzeumpedagógia órán: 6. osztályosok 11. osztályosok