Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

COMENÇAR

PRÒXIMA PARADA...PR4!

primer, anem a veure on som i totes les opcions que tenim al nostre abast

PROGRAMA DE REFORÇ DE 4t (PR4)

PR4

assignatures

GRUP ORDINARI

 • EDUCACIÓ FÍSICA (2 h)
 • RELIGIÓ/VALORS ÈTICS (1 h)
 • TUTORIA (1 h)
 • OPTATIVES (triar 1 de cada grup) (2h):
 • Grup 1:Competència comunicativa oral, 1a llengua estrangera / Educació visual i plàstica / Tecnologia de la informació i la comunicació /Alemany o Francés.
 • Grup 2:Música. Tecnologia de la informació i la comunicació / Filosofia / Cultura científica.

GRUP ESPECÍFIC PR4

 • ÀMBIT DE LLENGÜES ESTRANGERES (2 h)
 • TECNOLOGIA (3 h)
 • TUTORIA (1 h)

GRUP ESPECÍFIC PR4

 • ÀMBIT LINGÜÍSTIC I SOCIAL (9 h)
  • Valencià: llengua i literatura,
  • Llengua castellana i literatura
  • Geografia i història.
 • ÀMBIT CIENTÍFIC I MATEMÀTIC (7 h)
  • Ciències aplicades a l'activitat professional.
  • Matemàtiques

Les qualificacions obtingudes es traslladaran a les matèries corresponents de 4t d’ESO.CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA: L’alumne o alumna promocionarà de curs quan haja superat tots els àmbits i matèries cursades.CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA: L'alumne titularà quan haja superat tots els àmbits i matèries cursades o tinga avaluació negativa en un màxim de dues, sempre que aquestes no siguen de forma simultània les matèries de: - Valencià: Llengua i Literatura, - Llengua Castellana i Literatura i - Matemàtiques

PR4

AVALUACIÓ I PROMOCIÓ

L'ANY QUE VE TAMBÉ HAUREU DE TRIAR EL VOSTRE FUTUR ACADÈMIC

QUÈ CICLES PUC FER? ON ELS PUC ESTUDIAR?QUINA ÉS LA NOTA DE TALL PER A ENTRAR?

+info

+info

GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ! I molta sort!!