Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Symbole UniiEuropejskiej.

Zapraszam na bajkę!

FLAGA UNII

Kliknij w flagę.

Flaga europejska jest symbolem nie tylko Unii Europejskiej, ale również jedności i tożsamości Europy w szerszym znaczeniu. Na fladze przedstawiony jest okrąg złożony z dwunastu złotych gwiazd na błękitnym tle. Gwiazdy symbolizują jedność, solidarność i harmonię między narodami Europy. Krąg gwiazd jest symbolem jedności, a ich liczba nie zależy od liczby państw członkowskich. Historia flagi europejskiejHistoria flagi sięga roku 1955, kiedy to Rada Europy– stojąca na straży praw człowieka oraz promująca kulturę europejską – przyjęła obecny projekt. W kolejnych latach Rada Europy zachęcała powstające instytucje europejskie do używania tej samej flagi. W 1983 r. Parlament Europejski zadecydował, że flaga Rady Europy będzie również oficjalną flagą Unii Europejskiej (wówczas nazywanej Wspólnotami Europejskimi). W 1985 r. przywódcy państw UE opowiedzieli się za jej zatwierdzeniem. www.europa.eu/european-union/about-eu/symbols/anthem_pl

HYMN UNII

Kliknij.

Kliknij.

Hymn UE to fragment IX Symfonii skomponowanej przez Ludwiga van Beethovena w 1823 do tekstu poematu Fryderyka Schillera „Oda do radości” z 1785 r. Hymn europejski jest wizytówką nie tylko Unii Europejskiej, ale również Europy w szerszym znaczeniu. Poemat „Oda do radości” Fryderyka Schillera wyraża idealistyczną wizję braterstwa całej rasy ludzkiej – wizję, którą podzielał Beethoven. W 1972 r. Rada Europy postanowiła, że fragment IX symfonii Beethovena zatytułowany „Oda do radości” zostanie jej hymnem. W 1985 r. szefowie państw i rządów UE zadecydowali, że melodia ta będzie oficjalnym hymnem Unii Europejskiej. Melodia – ponieważ utwór ten nie ma słów. Hymn wyraża europejskie ideały wolności, pokoju i solidarności w uniwersalnym języku, jakim jest muzyka. Celem hymnu europejskiego nie jest zastąpienie hymnów narodowych poszczególnych państw członkowskich UE, lecz uczczenie wspólnych wartości. Hymn jest odtwarzany podczas oficjalnych uroczystości z udziałem przedstawicieli Unii Europejskiej i przy okazji różnego rodzaju wydarzeń o charakterze europejskim. www.europa.eu/european-union/about-eu/symbols/anthem_pl

WALUTA UNII

Kliknij.

Euro jest oficjalną walutą w 19 z 27 państw członkowskich UE. Zostało wprowadzone w 2002 r. po trwającym ponad 40 lat okresie przygotowań. Europejski Bank Centralny i Komisja Europejska są odpowiedzialne za utrzymywanie jego wartości i stabilności oraz za ustanowienie kryteriów, jakie kraje UE muszą spełnić, aby móc przystąpić do strefy euro. Jednolita waluta, która jest widocznym symbolem integracji europejskiej, ma specyficzną historię dotyczącą jej projektowania, wdrażania i polityki. Chociaż euro zostało wprowadzone prawie 20 lat temu, w niektórych krajach nadal można wymienić stare narodowe banknoty i monety na wspólną europejską walutę. Wygląd monet i banknotów euro Banknoty euro o siedmiu nominałach i monety euro o ośmiu nominałach weszły do obiegu w formie gotówkowej w styczniu 2002 r. Banknoty wyglądają tak samo we wszystkich krajach strefy euro. Natomiast monety mają jedną stronę wspólną, a drugą stronę narodową, która posiada motyw charakterystyczny dla danego kraju. Symbol Nazwa „euro” została wybrana w 1995 r. podczas posiedzenia Rady Europejskiej w Madrycie. Inspiracją dla symbolu euro – € – była grecka litera epsilon (Є). Jest to również odniesienie do pierwszej litery słowa „Europa”, a dwie równoległe linie przecinające symbol oznaczają stabilność. www.europa.eu/european-union/about-eu/symbols/anthem_pl

DZIEŃ UNII

Dzień Europy (9 maja) jest dniem, w którym co roku świętujemy pokój i jedność w Europie. 9 maja przypada rocznica podpisania historycznej Deklaracji Schumana. W swoim przemówieniu wygłoszonym w Paryżu w 1950 r. Robert Schuman (ówczesny francuski minister spraw zagranicznych) zaproponował nową formę współpracy politycznej w Europie, która uniemożliwiłaby wybuch nowej wojny. www.europa.eu/european-union/about-eu/symbols/anthem_pl

MASKOTKA UNII

PIONIERZY UNII

Konrad Adenauer, Jean Monnet, Robert Schuman,Winston Churchill, Altiero Spinelli,

1 lutego 2020 r. Wielka Brytania opuściła Unię

1 maja 2004 Polska stała się członkiem UE