Want to make creations as awesome as this one?

Prezentacja dotycząca wyboru szkoły ponadpodstawowej

Transcript

Start

Szkoła Podstawowa i co dalej?

Szkoła Branżowa I stopnia - 3 lata bez maturyTechnikum - 5 lat (matura)Liceum Ogólnokształcące - 4 lata (matura)

Co można wybrać?

"Czasami, dokonanie złego wyboru jest lepsze niż nie dokonanie żadnego. Masz odwagę iść do przodu, a to rzadkość. Osoba stojąca na rozdrożu dróg, nieumiejąca wybrać, nigdy nie pójdzie do przodu"

Kiedy? Rekrutacja podstawowa

Wniosek do komisji rekrutacyjnej w sprawie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Dostarczenie do szkół oryginału świadectwa i wyniku egzaminu

Podanie list osób zakwalifikowanych

Uzupełnienie wniosku o świadedctwo ukończenia szkoły, wynik egzaminu ósmoklasisty

do 19 lipca

od 11.07. do 15.07. godz. 15.00

11.07.

21.06. - 04.07. godz. 15.00

od 13.05. do 4.07. godz. 15.00

Złożenie wnioskuUWAGA! klasy dwujęzyczne i sportowe do 27.05.

Kiedy? Rekrutacja uzupełniająca

Wniosek do komisji rekrutacyjnej w sprawie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Dostarczenie do szkół oryginału świadectwa i wyniku egzaminu

Podanie list osób zakwalifikowanych

Uzupełnienie wniosku o świadedctwo ukończenia szkoły, wynik egzaminu ósmoklasisty

do 7 sierpnia

od 30.07. do 1.08. godz. 15.00

30.07.

17.07. - 18.07. godz. 15.00

od 17.07. do 24.07. godz. 15.00

Złożenie wnioskuUWAGA! klasy dwujęzyczne i sportowe do 27.05.

Jak to zrobić?

1. Kolejność wymienionych we wniosku rekrutacyjnym oddziałów/grup rekrutacyjnych powinna być zgodna z preferencjami kandydatów – od oddziału/grupy rekrutacyjnej, do której zakwalifikowanie się jest najbardziej pożądane na pierwszym miejscu.2. W tym roku listę szkół można zmieniać aż do 4 lipca3. Poza terminem podstawowym jest jeszcze uzupełniający4. W tym roku mozliwe będzie tez składanie dokumentów drogą elektroniczną5. Wraz z wnioskiem dostarcz do szkoły dokumenty potwierdzające: poświadczone kopie (lub ksero + oryginał do wglądu) zaświadczeń o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty etapu ponadwojewódzkiego/wojewódzkiego, konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty i olimpiad przedmiotowych, które dają uprawnienia do przyjęcia do szkoły w pierwszej kolejności.WAŻNE! Konkursy muszą być wpisane na świadectwie

Co dalej?

1. Można składać wnioski do dowolnej ilości szkół, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne2. Na profilu logujemy się przy pomocy numeru PESEL i hasła dostępowego3. Wniosek wypełniają opiekunowie prawni/rodzice4. Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w szkole ponadpodstawowej pierwszego wyboru

https://krakow.e-omikron.pl/omikron-parents//main_inactive.action

  • stan zdrowia
  • temperament
  • charakter wartości
  • zainteresowania
  • uzdolnienia i umiejętności
  • tendencje na rynku pracy
  • poznanie ścieżek kształcenia
  • poznanie zawodów

Czynniki wewnętrzne

Czynniki zewnętrzne

Co decyduje o wyborze?

https://takzdam.pl/kalkulator-punktow/https://www.otouczelnie.pl/s/liceastrony rekrutacyjne poszczególnych szkół

Gdzie zajrzeć już dziś?

Jeśli Mają Państwo pytania, Proszę o kontakt