Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

Adrián,Nicolás,Alex,sergio,pol

Edificació al districte de Les Corts

El districte de Les Corts

El districte de Les Corts està format pels barris: Les Corts, La Maternitat i Sant Ramon i Pedralbes

Edat mitjana dels edificis

Informació més rellevant

com podem observar, la majoria dels edifics del districte s'agrupen en uns anys

Conclusions / hipòtesis

Observant la gràfica podem arribar a prendre la conclusió de que com la majoria d'edificis es comprenen d'entre fa 35 a 65 anys, aquells 30 anys van ser el periode de reconstrució del districte

En aquest gràfic hem recapatat l'informació del dataset "edat mitjana dels edificis per seccions censals"

141 422 487€

LES CORTS

176 137 815€

LA MATERNITAT I SANT RAMON

372 854 367€

PEDRALBES

Aquest gràfic de sectors mostra com, a pesar de comptar amb moltes menys edificacions, Pedralbes té un valor mig per secció censal molt elevat, més del doble de els altres dos barris del districte.

Fracció de valor cadastal mitjà

EL 98% dels edificis són per a us d'habitatge, mentre que l'altre 2% seràn utilitzats per diferents finalitats.

Aqui podem veure com a Les Corts i a La Maternitat i Sant Ramon es van construir molts habitatges del 1960 al 1980, i al ser menys a Pedralbes podem veure com es compleix la regla de pocs rics molt rics.

Estat de conservació dels edificis a cada barri

La informació aportada per aquests gràfics és sorprenent: tot i la superioritat social del barri de Pedralbes, tot el districte de Les Corts es conserva en bastant bones condicions, a excepció d'uns edificis deficients al barri de Les Corts.

La nostra ubicació!