Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Pamiętamy o wydarzeniach majowych

Święto także religijne Od 1955 roku, 1 maja jest też świętem Józefa Rzemieślnika. Ustanowił je papież Pius XII, nadając religijny wymiar świeckiemu świętu pracy. Podkreśla ono szczególną godność i znaczenie pracy, jej rolę w duchowym rozwoju człowieka, a także wartości, które pozwalają budować stosunki między ludźmi na zasadach pokoju społecznego.

1 maja 2004-wejście do UE