Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Matí dl - dv

400 h Pràctiques

1600 h Lectives

2 Cursos

CFGM ACTIVITATS COMERCIALS

LogísticaEmmagatzematgeTraçabilitat

aparadorismemàrquetingMerchandising

Màrqueting digitalE-commerceXarxes socials

COMPETÈNCIA GENERAL: desenvolupar activitats de distribució i comercialització de béns i/o serveis, i a gestionar un petit establiment comercial

Tria una opció

ALTRES

PLA D'ESTUDIS

CONTINUÏTAT ACADÈMICA

PERFIL DE L'ALUMNAT

SORTIDES PROFESSIONALS

QUè VOLS SABER?

ACCÉS AL CICLE FORMATIU.

Amb una prova d’accés: Poden realitzar la prova d’accés els alumnes que tenguin 17 anys o més, o que els compleixin durant l’any natural de realització de la prova.

ACCÉS DIRECTE

 • Estar en possessió del títol d’ESO.
 • Tenir un títol de FP Grau bàsic.
 • Haver superat un grau mitjà (qualsevol branca)
 • Haver aprovat 2n Batxillerat.
 • Haver superat la prova d'accés a la Universitat per a majors de 25 anys.

 • Venedor/a, representant comercial, promotor/a, Televenedor/a, teleoperador/a (call-center) i venda a distància.
 • Administrador/a de continguts en línia. E-commerce.
 • Comunity manager. seo i xarxes socials
 • Informació i atenció al client, caixer/a, componedor/a i comerciant de tenda.
 • Gerent de petit comerç, tècnic en gestió d’estocs i magatzem i responsable de recepció i expedició de mercaderies.
 • Tècnic en logística de magatzem i tècnic d’informació i/o atenció al client en empreses.
CLICA A QUALSEVOL PUNT
 • posar en marxa projectes de viabilitat i exercici per compte propi de l'activitat d'un petit negoci de comerç al detall.
 • Administrar i gestionar un petit establiment comercial., optimitzar la funció logística.
 • Realitzar la venda de productes i/o serveis a través dels diferents canals de comercialització, utilitzant les tècniques de venda adequades a la tipologia del client i als criteris establerts per l'empresa.
 • Realitzar accions de comerç electrònic mantenint la pàgina Web de l'empresa i els sistemes de comunicació socials a través d'Internet per a complir amb els objectius de comerç electrònic de l'empresa definits en el pla de màrqueting digital.
 • Executar les accions de màrqueting, identificant les necessitats de productes i/o serveis dels clients.
 • Executar els plans d'atenció al client, gestionant un sistema d'informació per a mantenir el servei de qualitat que garanteixi el nivell de satisfacció dels clients, consumidors o usuaris.

Els alumnes de Grau Mitjà d’Activitats Comercials seran capaços de:

Tria una opció

 • Qualsevol cicle de grau superior.
 • Batxillerat.

El cicle dona accés, entre d’altres, als següents estudis:

 • Cursos d'especialització professional.

Tria un mòdul

 • Formació en centres de treball (400h/Tercer Trimestre)
 • Comerç Electrònic (6h/setmanals)
 • Serveis d’Atenció Comercial (4h/setmanals)
 • Venda Tècnica (6h/setmanals)
 • Tècniques de Magatzem (6h/setmanals)
 • Gestió d’un Petit Comerç (8h/setmanals)
 • Formació i Orientació Laboral (3h/setmanals)
 • Anglès (5h/setmanals)
 • Dinamització del Punt de Venda (5h/setmanals)
 • Aplicacions Informàtiques per al Comerç (4h/setm)
 • Processos de Venda (5h/setmanals)
 • Gestió de Compres (3h/setmanals)
 • Màrqueting en l’Activitat Comercial (5h/setm)

2n Curs

1r Curs

PLA D'ESTUDIS

Tria una opció

 • possibilitat de realitzar un viatge final d'estudis.
 • participació en el programa IEMPREN
 • participació en el programa icscrea
 • Possibilitat de fer les pràctiques en empreses d'Europa Programa ERASMUS +

altres informacions d'interès