Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Riječi koje su podcrtane različite su po izgovoru jer sadrže glasove č/ć. U prvom stupcu su podcrtane imenice: spavačica, spavaćica, jahači i crtači. U drugom stupcu podcrtane riječi su pridjevi: jahaći, crtaći i posjećen.

Riječi koje su podcrtane različite su po značenju. U prvom stupcu su podcrtane imenice: spavačica, spavaćica, jahači i crtači. U drugom stupcu podcrtane riječi su pridjevi: jahaći, crtaći i posjećen.

Glasovi č i ć zadaju velike probleme onima koji moraju koristiti hrvatski standardni jezik, bilo da se radi o usmenom ili pismenom obliku. Osim što ih mnogi uopće ne znaju razlikovati po zvučnosti, često su nesigurni koje slovo upotrijebiti te pogriješe pa dobiju riječi drugačijeg značenja od željenoga. Zato je važno pravilno izgovarati č/ć kako bi znali značenje napisane i izgovorene riječi.