Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Everything you should know about Prilep

PRILEP CITY GUIDE

Treskavec Monastery

The Monastery of Treskavec (Macedonian: Манастир Трескавец), or St. Bogorodica, is a monastery situated on the rocky Mount Zlatovrv, 8 km north of Prilep, in North Macedonia. Built in the 12th century, it currently has only one monk. Treskavecas klosteris (maķedonieš Манастир Трескавец) jeb Sv. Bogorodica ir klosteris, kas atrodas uz akmeņainā Zlatovrv kalna, 8 km uz ziemeļiem no Prilepas, Ziemeļmaķedonijā. Uzcelta 12. gadsimtā, tajā šobrīd ir tikai viens mūks.

CLOCK TOWER

The Saat Kula (the Clock Tower) in Prilep is a cultural monument that was built in 1826, in the center of the town. Since then it has been a witness of all the events in the old Prilep Bazaar. It is around 40 meters high. A clock was added in the year 1858. Pulksteņa tornis Saat Kula (pulksteņa tornis) Prilepā ir kultūras piemineklis, kas tika uzcelts 1826. gadā pilsētas centrā. Kopš tā laika tas ir bijis liecinieks visiem notikumiem vecajā Prilep Bazaar. Tas ir aptuveni 40 metrus augsts. Pulkstenis tika pievienots 1858. gadā.

Blaze Koneski memoriālā māja atrodas Nebregovo ciematā, kas atrodas netālu no Prilepas. Šī māja ir ievērojamā maķedoniešu dzejnieka, prozaiķa un sociālā darbinieka Blazes Koneski dzimtene.

The memorial house of Blaze Koneski

The Memorial House of Blaze Koneski is located in the village Nebregovo which is close to Prilep. This house is the birthplace of the prominent Macedonian poet, prose writer and social worker Blaze Koneski.

Marko's Towers

Markovi Kuli or Marko's Towers are situated to the northwest of Prilep, North Macedonia, just above the village of Varoš. The towers, named after Serbian medieval Prince Marko Mrnjavčević, are located on a 120–180 m high hill, surrounded by steep slopes covered with minute granite stones.Markovi Kuli Markovi Kuli jeb Marko torņi atrodas uz ziemeļrietumiem no Prilepas, Ziemeļmaķedonijā, tieši virs Varoša ciema. Torņi, kas nosaukti Serbijas viduslaiku prinča Marko Mrnjavčeviča vārdā, atrodas 120–180 m augstā kalnā, ko ieskauj stāvas nogāzes, kas pārklātas ar niecīgiem granīta akmeņiem.

TRADITIONAL DISHES

Zelnik is a traditional pastry from the Balkans composed of thin layers of phyllo pastry filled with various combinations of sirene, eggs, sorrel, browned meat, leeks and rice. In winter, the filling traditionally includes brined cabbage. Zelnik is often sometimes served with yoghurt and it is best eaten warm. Zelnik ir tradicionāls konditorejas izstrādājums no Balkāniem, kas sastāv no plānām filo mīklas kārtām, kas pildītas ar dažādām sirēnas, olu, skābenes, brūnas gaļas, puravu un rīsu kombinācijām. Ziemā pildījumā tradicionāli iekļauti sālīti kāposti. Zelnik bieži tiek pasniegts kopā ar jogurtu, un to vislabāk ēst siltu.

Širden is one of the rare delicacies in the contemporary Macedonian cuisine. For those who don't know, shirden is the lining of the stomach of a lamb. To prepare this specialty, you'll need to spend little more time, but believe me, it's definitely worth it! Širdens ir viens no retajiem gardumiem mūsdienu maķedoniešu virtuvē. Tiem, kas nezina, shirden ir jēra vēdera odere. Lai sagatavotu šo specialitāti, jums būs jāpavada nedaudz vairāk laika, bet ticiet man, tas noteikti ir tā vērts!

Šīs ir dažas no Prilep populārākajām kafejnīcām un bāriem Art Café un klubs Calypso. Viņi ir ļoti pievilcīgi un ideāli piemēroti svinībām.24

Cool cafes

These are some of Prilep’s most popular cafes and bars Art Café and club Calypso. They are very appealing and ideal for celebrating.

FF

Some of the sports we would like to try are sky paraglaiding, basketball, football, billiards, martial arts and gymnastics. Daži no sporta veidiem, kurus mēs vēlētos izmēģināt, ir paraplanēšana ar debesīm, basketbols, futbols, biljards, cīņas māksla un vingrošana.

Lorem ipsum dolor sit