Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

T

M

Cc

AC

tf

B

P

Prilep - a city guide for teenagers

Becoming EuropolitansPrilep, 21.04. - 23.04. 2021

Тоа е манастир во областа Пелагонија, на 10 километри од градот Прилеп. Се наоѓа на надморска височина од 1280 метри, меѓу карпите под Златоврв (1422 м). Во рамките на манастирот се наоѓа и црквата „Успение на Пресвета Богородица“. Манастирот има свои конаци и трпезарија. Издигнат високо над карпите во планината, дава прекрасна глетка на околните планини Баба, Бабуна и Кајмакчалан, на рамнината Пелагонија, како и на градовите Прилеп, Битола и Крушево.

It's a monastery in the area of Pelagonija, 10 km from the city of Prilep. It is located at an altitude of 1280 meters, among the rocks below Zlatovrv (1422 m). Within the monastery is the church "Assumption of the Most Holy Mother of God". Elevated high above the rocks in the mountain, it gives a beautiful view of the surrounding mountains Baba, Babuna and Kajmakchalan, the plain Pelagonija, as well as the cities of Prilep, Bitola and Krushevo.

трескавец

+pic

T

Treskavec

M

Cc

AC

tf

B

P

Меморијалниот комлекс е составен од два дела: Заедничка гробница-крипта и спомен урни. Во едниот дел се подигнати мермерни урни, слични на античките. Најголемата урна со симбол на вечен пламен ја претставува непокорноста на македонскиот народ. Во вториот дел се наоѓа криптата - заедничката гробница, каде во мермерните плочи се вклесани имињата на паднатите борци, кои го положиле животот за ослободување на Македонија. Во периодот 2007-2008 комплексот бил целосно ревитализиран.

+pic

Mound of the Unbeaten (Macedonian: Могила на непобедените) is a World War II memorial in the Park of the Revolution, Prilep, North Macedonia. The monument and memorial complex were built in 1961 in honor to the martyrs and fallen fighters of the People's Liberation Struggle in Macedonia. Author of the memorial complex is Serbian architect Bogdan Bogdanović. The complex consists of memorial Urns and the common graves of fallen soldiers. Urns are constructed from marble, and reminiscent of the antique urns. Biggest urn in complex has the symbol of the eternal flame at the top, which is symbol of Macedonian people's struggle for freedom. The memorial complex was revitalized from 2007 until 2008

Mogila

------------

T

M

Cc

AC

tf

B

P

+pic

Club Calypso is located near the center of Prilep and it's the most famous night club in Prilep and music performers from all around the world come there and have live concerts, due to covid-19 the club has been closed for parties and live performances. Teenagers enjoy Club Calypso and before the virus it was always full.

Клуб Калипсо е лоциран близу до центарот на Прилеп и е најпознатиот ноќен клуб во Прилеп и музичари од секаде идат во Club Calypso да одржуваат концерти, поради ковид-19 клубот е затворен заз абави и концери.Тинејџери уживаат во клубот и пред ковид-19 Calypso беше секогаш полн.

Club Calypso

Клуб Калипсо

T

M

Cc

AC

tf

B

P

Арт кафе

+pic

This cafe is very popular, accompanied with up beat loud music. The variety of drinks and coffees and the excellent service makes this Cafe the best in the city..

Ова кафуле е многу популарно, придружено со јака музика. Разновидноста на пијалоци и кафиња и одличната услуга го прават ова Кафе најдобро во градот.

Art Cafe

T

M

Cc

ac

tf

B

P

+pic

+pic

Пастрмалија е македонска пита направена од тесто и месо. Пастрмалијата обично има овална форма, со парчиња месо исечени на врвот на неа. Нејзино име потекнува од зборот пастрма, што значи солено и сушено месо од овца или јагне.

Pastrmalija is a Macedonian pie made of dough and meat. Pastramija is usually oval in shape, with pieces of meat cut on top of it. Its name comes from the word pastrma, which means salty and dried mutton or lamb.

Полнети пиперки, исто така се многу популарно јадење во Македонија. Пиперките се полнети со мелено месо со ориз и зачини, а потоа се печат во рерна.

Stuffed peppers are also a very popular dish in Macedonia. The peppers are stuffed with minced meat with rice and spices and then baked in the oven.

Традиционална храна

Traditional food

T

M

Cc

AC

tf

B

P

+vid

There are a lot of mountains surrounding Prilep so there are a lot of different locations to try bouldering.

Постојат многу планини што го опкружуваат Прилеп, така што има многу различни локации за да се испробаат болдерирање.

Bouldering

Болдерирање

T

M

cc

AC

tf

B

P

https://youtu.be/7jHuZYkXeZc

+vid

Возбудливо нешто за да пробате е Paintball! Има игралиште во Прилеп, кое се протега на 4300 метри квадратни. Друштвена игра која ќе ви овозможи многу забава и адреналин!

An exciting thing to try is Paintball! Тhere is a Paintball playground in Prilep, which covers 4300 square meters. A game that will give you a lot of fun and adrenaline!

Paintball

Паинтбал

T

M

cc

AC

tf

f

p

https://fb.watch/51wJlJy3nb/

Who did this presentacion?

Hope you enjoyed!

Melanija Spirkoska Eva Petreska Marko Mijalkov Georgia Vouzouni Sophie Schnek Nikolajs Kedo Lucija Wojsa Luis Gusmao Weronika Krol