Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Inclusió

Què és l' UEcIL?

Des de quin any estem al cavite?

qui treballem açí?

quina metodologia impartim?

Una Unitat Específica de Comunicació i Llenguatge (UECiL): Compta amb suport especialitzat per a desenvolupar l'aprenentatge de l'alumnat. Dona una resposta personalitzada segons les seus necessitats i característiques personals. Afavoreix la participació de l'alumnat en els seus grups de referència.

Normativa

definició

alumnat

Alumnat amb TEA (Trastorn de l'Espectre Autista)

RESOLUCIÓ de 29 de juliol de 2020

La uecil al cavite-isla de hierro

La UECiL va començar a funcionar en el curs 2011-2012.

Cada curs ens renovem per a millorar la intervenció del nostre alumnat

Conformem una aula amb multitud de recursos i materials a la disposició del centre

professionals

 • Mestra de Pedagogia Terapèutica (PT)
 • Mestra d'Audició i Llenguatge (AiL)
 • Educadora especialista en Educació Especial

Coordinació

Les professionals que treballem directament a la UECiL ens coordinem amb:

 • Docents del centre educatiu.
 • Orientadora.
 • Famílies.
 • Agents externs.

Projecte peana

Basat fonamentalment en la utilització de claus visuals (pictogrames/fotografies) per a:

 • Ordenar l'espai: hi ha racons destinats a activitats específiques com el treball individual, el racó de relaxació, o la assamblea.
 • Ordenar el temps: ús d'un horari visual individual amb un color designat a cada alumne/a per a anticipar i seqüenciar les activitats.

metodologia teacch

 • Sistema de treball en què planifiquem activitats amb materials adaptats i visuals organitzats segons el nivell de cada alumne/a.
 • Treball rutinari i estructurat però flexible.
 • Es facilita l'accés al procés d'ensenyament-aprenentatge.
 • Crea una autonomia en l'alumnat que l'ajuda a realitzar les activitats amb menor intensitat de suport.

Activitats funcionals

 • Ajustades a l'edat, capacitats i interessos.
 • Ús d'aprenentatge sense error, reforç positiu i encadenament cap endarrere.

 • Materials manipulatius i recursos digitals.
 • Anticipació i estructuració de les activitat amb llenguatge clar i suports visuals.

"aprendre amb tu és la meua oportunitat"

Normativa

Decreto 104/2018

La inclusió implica donar resposta a cada xiquet, integrant les seues característiques particulars, de manera que s'eliminen obstacles que es presenten en el seu procés d'aprenentatge. Des de l'equip UECiL impulsem les mesures necessàries que avalen i garantisquen la inclusió motivant la participació del nostre alumnat, de manera igualitària en la vida del centre.