Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

QUIZ

START

Zależności miedzygatunkowe

Pytanie 1/6

drapieżnictwo

amensalizm

konkurencja międzygatunkowa

Typ oddziaływania antagonistycznego, który zachodzi między osobnikami należącymi do różnych gatunków, lecz wykorzystującymi te same zasoby środowiska.Podaj nazwę oddziaływania, którego definicja została podana powyżej.

Poprawna odpowiedź!

Konkurencja (-/-) typ oddziaływania antagonistycznego, który zachodzi między osobnikami należącymi do różnych gatunków, lecz wykorzystującymi te same zasoby środowiska. Konkurencja międzygatunkowa – to oddziaływanie niekorzystne dla uczestniczących w niej organizmów. Kończy się ona wyparciem konkurenta słabszego - wyparcie konkurencyjne. Amensalizm (0/-) oraz drapieżnicctwo (+/-) także sa oddziaływaniami antagonistycznymi.

Pytanie 2/6

owsik

pająk

pchła

Wskaż, który z wymienionych organizmów nie jest pasożytem

Poprawna odpowiedź!

Pająk to drapieżnik, wyspecjalizowany w porażaniu ofiary jadem, aby ułatwić sobie schwytanie ofiary (np. motyla, ważki) używają misternie tkanej sieci, posiadają także wyspecjalizowane narządy zmysłów.

Pytanie 3/6

00 ++ -- 00

-+ +- +- 0-

++ -- -+ +0

Protokooperacja, konkurencja, drapieżnictwo, komensalizm to stosunki ( + korzystne dla organizmu, - niekorzystne, 0 obojętne)

Poprawna odpowiedź!

Wybrane zależności miedzygatunkowe i ich bilans dla obu gatunków:protokooperacja (+/+) konkurencja (-/-) drapieżnictwo (+/-) komensalizm (0/+)

Pytanie 4/6

komensalizm, mutualizm, protokooperacja

drapieżnictwo, mutualizm, pasożytnictwo

pasożytnictwo, komensalizm, mutualizm

Stosunki nieantagonistyczne to ?

Poprawna odpowiedź!

Zależności nieantagonistyczne występują wtedy, kiedy żadna z populacji nie traci.komensalizm (0/+) protokooperacja (+/+)mutualizm (+/+)

Pytanie 5/6

borowik szlachetny - dąb

huba-dąb

kura-lis

Przekładem mikoryzy jest:

Poprawna odpowiedź!

Mikoryza polegaja na współżyciu korzeni roślin naczyniowych z grzybami. Symbioza mykorytyczna umożliwia grzybom, będącym organizmami heterotroficznymi, zaopatrzenie w związki organiczne, wytwarzane przez rośliny w procesie fotosyntezy. W zamian rośliny zaopatrywane są przez strzępki grzyba w związki mineralne, głównie fosforowe i azotowe.

Pytanie 6/6

mutualizmu

komensalizmu

pasożytnictwa

Stosunek pierwotniaki-krowa to przykład:

Poprawna odpowiedź!

Mutualizm jest zależnością ścisłą, do tego stopnia, ze organizmy nie są w stanie bez siebie żyć. Szczególnym przypadkiem mutualizmu jest symbiotyczna zależność pomiędzy przeżuwaczami, takimi jak krowy czy jelenie, a żyjącymi w ich układach pokarmowych mikroorganizmami. Ponieważ roślinożercy żywią się trudnym do strawienia pokarmem, w jednej z części ich wielokomorowego żołądka, zwanej żwaczem, stale żyją bakterie i pierwotniaki zdolne do trawienia celulozy. Mikroorganizmy w żołądku krowy zajmują objętość kilkunastu litrów. Co jakiś czas zawartość żwacza, częściowo rozłożona przez symbionty, wraca do jamy gębowej zwierzęcia, gdzie jest przeżuwana. Po ponownym połknięciu trawa i część mikroorganizmów jest trawiona za pomocą enzymów układu pokarmowego roślinożercy. W ten sposób przeżuwacze oprócz cukrów zdobywają białko i witaminy (głównie z grupy B i witaminy K) wytwarzane przez bakterie.

Krowy pasą się około 8 godzin dziennie, tyle samo czasu poświęcają na przeżuwanie pokarmu. Obok procesów rozkładu, w środowisku żwacza dochodzi również do reakcji syntezy, głównie aminokwasów egzogennych z niebiałkowych związków azotowych i synteza białka przez pierwotniaki.

Gratulacje!

sekretariat@zpkwl.gorzow.pl

Błędna odpowiedź

Spróbuj ponownie