Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

22 kwietnia

Dzień ziemi

Florian Plit

Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego, na pozór niewielkiego, ludzkiego działania, zależy od każdego z nas

Światowy Dzień Ziemi 2021 r.

Dzień Ziemi to święto obchodzone na całym świecie 22 kwietnia. Każdego roku w obchody Dnia Ziemi angażuje się wiele organizacji, stowarzyszeń ekologicznych, oraz placówek oświatowych.

Tegorocznym motywem przewodnim jest hasło „Przywróć naszą Ziemię”.

Z powodu pandemii, wiele konferencji i towarzyszących Dniu Ziemi akcji odbywa się w świecie wirtualnym. COVID-19 sprawił, że wszelkie duże inicjatywy musiały zostać ograniczone. Wiele wydarzeń odbywać się będzie jedynie w Internecie, a niektóre wykłady również prowadzone będą online.Podobnie będzie w naszej szkole.

W 1990 roku uznano Dzień Ziemi za święto o światowym zasięgu . 200 milionów ludzi z 141 państw zmobilizowało się i doprowadziło do Szczytu Ziemi ONZ w 1992 roku w Rio de Janeiro. Do dziś obchody te są bardzo dobrą okazją do promowania ekologicznych postaw oraz uświadamiania o problemach klimatycznych na Ziemi.

Kliknij:

Więcej wiadomości

Celem każdego Dnia Ziemi jest uświadomienie problemów związanych zezmianami klimatu, przeludnieniem, wymieraniem gatunków brakiem wody w wielu częściach świata. Tego dnia promuje się działania na rzecz walki z zanieczyszczeniem środowiska i edukowanie ludzi na całym świecie, pokazanie jak wielki problem stanowi zanieczyszczenie środowiska odpadami zrobionymi z tworzyw sztucznych.

Zobacz:

Zapraszamy na spotkanie z Edukredką.Materiał filmowy wskazuje na sposoby troski o najbliższe środowisko naturalne.

zobacz:

Nieco starszym naszym uczniom polecamy – EKO – ZADANIA

Aby każdy z NAS mógł przyczynić się do ratowania ekosystemu Ziemi polecamy: Dla najmłodszych edukację ekologiczną przez zabawę –

NASA świętuje Dzień Ziemi. Publikuje niesamowite zdjęcia

zobacz:

Z ekologicznym pozdrowieniem: Alina Kędzior , Teresa Szarowicz

Sir Peter Scott

"Nie ocalimy wszystkiego, co byśmy pragnęli. Ale uratujemy o wiele więcej, niż mogłoby ocaleć, gdybyśmy w ogóle nie podjęli naszych starań."