Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

CEIP TIRANT LO BLANC

CODI DE CENTRE: 46037200

Carrer Michavila s/n46591 Albalat dels TarongersVALENCIA/VALÈNCIA

benvinguts

ALBALAT DELS TARONGERS

Ensenyaments al centre.

Contacte

Salut i esport

Presentació

HORARI

Menjador

Famílies: AMPA

Galeria

Dates importants

"El ideal no es que un niño acumule conocimiento si no que desarrolle capacidad.” (John Dewey)

ÍNDEX

PRESENTACIÓ

PRESENTACIÓ

LA NOVA ESCOLA

Un dels trets més importants a destacar és el seu ENTORN.

LA NOSTRA ESCOLA

SERVEI D' ESCOLA MATINERA I MENJADOR ESCOLAR.

HORARI EN JORNADA CONTINUA

EQUIP DOCENT REDUÏT I ESTABLE, AMB DEDICACIÓ I RESPECTE PELS ALUMNES.

CENTRE DOTAT AMB DIVERSES PDI I SMART TV, AMB CONNEXIÓ A INTERNET EN TOTES LES AULES.

TREBALL PER METODOLOGIES ACTIVES, EN INTERACCIÓ AMB L'ENTORN RURAL.

AGRUPAMENTS MULTINIVELL FLEXIBLES DE L'ALUMNAT I RÀTIOS REDUÏDES.

Trets d'identitat

la nostra escola

IL.LUSIONATS AMB LA NOVA ESCOLA

Estem molt il.lusionats amb el projecte de l' escola, i per això ho volem compartir amb vosaltres!!

PROJECTE LINGÜÍSTIC:

Trets d'identitat

la nostra escola

Aquestes activitats, estan programades mensualment, són lúdiques i educatives, com manualitats, activitats a l'aire lliure; el foment de la lectura i la visualització de curts didàctics entre altres

15:30 a 17:00h

HORARI EXTRAESCOLARS

horari del centre

Oferim SERVEI D'ESCOLA MATINERA, amb DESDEJUNI per afavorir la conciliació familiar.

ESCOLA MATINERA

Es potència una ALIMENTACIÓ SALUDABLE a través de menús variats, elaborats per nutricionistes.

Oferim SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR, i tramitació de BEQUES de Conselleria.

menjador escolar

1R CICLE

1r CICLE

infantil

aULA DE 2 ANYS

L'acció educativa a l'aula infantil de 2 anys està basada en les necessitats i interessos dels xiquets, oferint-los diferents possibilitats perquè adquirisquen una imatge positiva i equilibrada de si mateixos, ajudant-los a obtindre autonomia personal, i atenent les necessitats educatives que l'edat requereix.

infantil

EN AQUEST APARTAT US EXPOSAREM COM TREBALLEM I MOSTRAREM ALGUNS DELS NOSTRES ESPAIS.

2n CICLE

infantil

PERíODE d'acollida

ÉS EL PERIODE EN EL QUE ELS XIQUETS ENTREN EN L'ESCOLA I HAN DE FAMILIARITZAR-SE EN L'ESPAI, COMPANYS, MESTRA, ... PER AIXÒ ÉS MOLT IMPORTANT RESPECTAR ELS SEUS RITMES I FACILITAR EL MÉS POSSIBLE EIXE MOMENT DE SEPARACIÓ DE LA FAMÍLIA. EN AQUEST CAS, ÉS UN TEMPS D'ATENCIÓ PERSONALITZADA.

OBERTA I PERSONALITZADA

TREBALLEM PARTINT DELS INTERESSOS DELS XIQUETS, TANT PER PROJECTES, EXPERIMENTACIÓ I ATENENT LES NECESSITATS DE CADASCUN

METODOLOGIA

Mostra de diferents moments a l'aula d'infantil

PRIMÀRIA

EN AQUEST APARTAT US EXPOSAREM COM TREBALLEM I MOSTRAREM ALGUNS DELS NOSTRES ESPAIS.

TOTS ELS CICLES

PRIMÀRIA

EL TREBALL EN AQUESTA ETAPA SE CENTRA EN :

EDUCACIÓ PRIMÀRIA:

Una metodologia activa i participativa, que fomenta l'AUTONOMIA i la consecució de competències per part de cada alumne. Sempre respectant el ritme d’aprenentatge i les característiques personals, s’ofereixen els suports i recursos més adients per afavorir els aprenentatges de totes i tots. La convivència entre iguals, el respecte a les normes o l’educació emocional també són aspectes primordials. Aquells alumnes que presenten necessitats educatives especials hi trobaran tots els recursos personals i materials per avançar en els seus aprenentatges.

Acompanyem l’alumnat al llarg de l’etapa perquè exploten els seus talents, tinguen inquietuds, siguen reflexius i es milloren any rere any.

EL TREBALL EN AQUESTA ETAPA SE CENTRA EN :

EDUCACIÓ PRIMÀRIA:

Les noves tecnologies estan molt presents i col•laboren també amb la consecució dels objectius anteriors.El treball cooperatiu, les actuacions educatives d’èxit (AEE), els projectes en l’entorn natural i social i les TIC, ens aporten unes eines molt potents en el dia a dia.

SALUT I ESPORT

Participació del l’alumnat en una CURSA SOLIDÀRIA.

Foment de l’activitat física saludable: bicicleta, patinet o caminant per vindre a l'escola; les eixides al medi natural per al foment del senderisme com hàbit saludable.

Educar en HÀBITS D'ALIMENTACIÓ SALUDABLE fomentant una dieta variada i equilibrada participant en el programa FRUITA.

Des de l’escola es promou l’ ACTIVITAT FÍSICA i la SALUT mitjançant diferents propostes que es desenvolupen durant el curs dirigides a fomentar la pràctica esportiva i difondre els hàbits i els estils de vida saludables i actius.

FAMÍLIES A L'ESCOLA

En el nostre centre és molt important la relació amb les famílies, per això contem en una associació per a poder facilitar eixa relació i participació.

Si esteu interessats, ens encantarà posar-vos en contacte.

Associació de mares i pares

ampa

galeria

galeria d'imatges de la nostra escola

ací teniu un poc de nosaltres

ací teniu un poc de nosaltres

ací teniu un poc de nosaltres

ací teniu un poc de nosaltres

Del 15 de juliol al 23 de juliol.

MATRÍCULA PRESENCIAL:

PRIMARIA

INFANTIL

CODI DE CENTRE: 46037200

Del 15 de juliol al 19 de juliol.

MATRÍCULA TELEMÀTICA:

PUBLICACIÓ VACANTS

Informació del calendari d'admissió i matriculació curs 2024 -2025

INFANTIL I PRIMÀRIA

LLISTES DEFINITIVES:

15 de juliol

PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUTS:

Des de les 9:00 h del 30 de maig dins al 6 de juny.

dates importants per a la realització de la matrícula

+info

Calendari d'admissió i matrícula

46037200@edu.gva.es

96-183 29 3596- 183 29 36

Estarem encantades d'atendre-vos al nostre centre. Pots concertar una cita prèvia via telefònica:

CONTACTE