Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Informe sobre les condicions de vida de les famílies beneficiàries de les beques d’estiu

Abril 2021

Campanya cap infant sense colònies 2021

Enquesta online a una petita mostra de 61 famílies

Enquesta

Conèixer les condicions de vida de les famílies sol·licitants de les beques de la Fundació Pere Tarrés del programa "Cap infant sense colònies"

Objectiu

Dades del MCECC i de la XACS sobre els 1.616 infants sol·licitants de beques

Explotació de dades

01

02

Metodologia

13.354

17.315

23%

Font: MCECC, XACS

La situació ha empitjorat

Renda per càpita

Renda anual

2020

2019

30%

38%

33%

Font: Enquesta Fundació Pere Tarrés, 2020

Estic més o menys igual

La situació ha empitjorat

Mai m'havia vist en aquesta situació

En algunes qüestions sí

77%

74 %

NS/N C

NS/N C

Nopobresa

Nopobresa

Pobresa

Pobresa

Font: Enquesta Fundació Pere Tarrés, 2020

La situació ha empitjorat

17%

14%

Font: Enquesta Fundació Pere Tarrés, 2020

La situació ha empitjorat

El 76%

Un

62%

de les famílies que tenen almenys un membre a l'atur, han perdut la feina recentment (mesos abans)

famílies amb ingressos per sota del llindar de la pobresa no estan percebent cap ajut social

Un 42%

tenen almenys un membre de la família a l'atur

El 39%

de les famílies conviuen amb altres nuclis familiars (un 5% pel Covid-19)

El 15%

reconeix que han augmentat les seves necessitats econòmiques per la pandèmia

El 63%

de les famílies viuen en habitatges ocupats i l'11% en habitatges de lloguer social

El 10%

pateixen dificultats en el consum

El 62%

de les famílies tenen problemes per mantenir la llar a una temperatura adequada a l’hivern

El 77%

de les famílies estan per sota del llindar de pobresa d'Espanya

Condicions de vida de les famílies demandants de beques

La pobresa també té nacionalitat espanyola (50% solicitants)

02

01

Malgrat que hi ha menys inscrits en activitats d’estiu augmenten les sol·licituds de beca

Previsions d'un 33% de pobresa infantil a Espanya (Save the Children)

04

A tenir en compte per a la campanya d'estiu 2021

CONSIDERACIONS FINALS

05

Pobres, molt pobres i quasi pobres

06

06

Augmenta el nombre de famílies que demanen beca per primera vegada

03

50% de famílies d'origen estrane (parlo no hispànica)

03

Gran nombre de llars monoparentals (48%)

02

Augment de les necessitats de les famílies

0102

Moltes gràcies

cie@peretarres.org

www.peretarres.org/consultoria-estudis